quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 15/6/20.

Lượt xem: 273,303

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 22/11/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 25/32 nguoi chon.
  Cham 1: 29/32 nguoi chon.
  Cham 2: 23/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 25/32 nguoi chon.
  Cham 5: 28/32 nguoi chon.
  Cham 6: 28/32 nguoi chon.
  Cham 7: 28/32 nguoi chon.
  Cham 8: 27/32 nguoi chon.
  Cham 9: 22/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,
  26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,
  38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,95,96,
  97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,17,18,19,21,24,25,26,28,
  29,30,31,35,36,37,40,41,42,45,
  46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,90,91,92,95,96,97,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  03,04,06,08,12,13,14,15,17,18,
  19,21,24,26,28,29,30,31,35,40,
  41,42,46,47,48,51,53,56,57,58,
  59,60,62,64,65,67,69,71,74,75,
  76,78,80,81,82,84,85,87,91,92,
  95,96,
   
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 22/11/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 22/32 nguoi chon.
  Cham 1: 27/32 nguoi chon.
  Cham 2: 21/32 nguoi chon.
  Cham 3: 14/32 nguoi chon.
  Cham 4: 22/32 nguoi chon.
  Cham 5: 27/32 nguoi chon.
  Cham 6: 25/32 nguoi chon.
  Cham 7: 26/32 nguoi chon.
  Cham 8: 21/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,
  97,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,90,91,92,95,
  96,97,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,
  37,40,41,42,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,90,91,92,95,96,97,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,04,05,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,
  27,28,29,31,35,36,37,40,41,42,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,
  92,95,96,97,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,04,05,06,07,08,09,10,13,14,
  15,16,17,18,19,24,25,26,28,29,
  31,35,37,40,41,42,45,46,47,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,
  90,91,92,95,96,97,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,08,10,14,15,17,18,19,25,29,
  41,45,46,47,51,52,54,56,57,58,
  59,64,65,67,69,71,74,75,76,78,
  80,81,85,87,91,92,95,96,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  08,14,15,19,41,46,47,51,64,74,
  78,80,87,91,
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 22/11/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 21/32 nguoi chon.
  Cham 1: 24/32 nguoi chon.
  Cham 2: 16/32 nguoi chon.
  Cham 3: 12/32 nguoi chon.
  Cham 4: 18/32 nguoi chon.
  Cham 5: 22/32 nguoi chon.
  Cham 6: 24/32 nguoi chon.
  Cham 7: 18/32 nguoi chon.
  Cham 8: 18/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,30,31,35,
  36,37,39,40,41,42,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,28,29,30,31,35,36,37,
  39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,31,35,36,37,40,41,
  42,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,
  92,95,96,97,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,04,05,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,
  28,29,31,35,36,37,40,41,42,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,
  82,84,85,86,87,90,91,92,95,96,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,04,05,06,07,08,09,10,13,14,
  15,16,17,18,19,25,26,29,31,36,
  40,41,45,46,50,51,52,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,75,76,78,80,81,85,86,
  87,90,91,92,95,96,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,06,08,09,10,14,15,17,18,19,
  26,29,41,46,51,56,57,58,60,62,
  64,65,68,69,71,75,80,81,85,86,
  90,91,92,96,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,06,08,09,10,14,15,18,19,41,
  46,51,56,60,64,65,69,80,81,90,
  91,96,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  19,46,56,64,65,91,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  19,91,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 22/11/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 15/32 nguoi chon.
  Cham 1: 19/32 nguoi chon.
  Cham 2: 15/32 nguoi chon.
  Cham 3: 9/32 nguoi chon.
  Cham 4: 16/32 nguoi chon.
  Cham 5: 19/32 nguoi chon.
  Cham 6: 20/32 nguoi chon.
  Cham 7: 17/32 nguoi chon.
  Cham 8: 15/32 nguoi chon.
  Cham 9: 15/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,
  37,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,
  97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,31,35,36,37,40,
  41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,90,91,92,94,95,96,97,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,31,35,36,37,40,
  41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  90,91,92,95,96,97,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,04,05,06,07,08,09,10,12,14,
  15,16,17,18,19,21,24,25,26,28,
  29,35,36,37,40,41,42,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,90,91,92,95,96,97,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,06,08,09,10,14,15,16,17,18,
  19,24,25,26,28,29,37,41,42,45,
  46,47,48,51,52,54,56,57,58,59,
  60,61,62,64,65,67,69,71,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,
  90,91,92,95,96,97,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  06,09,14,15,16,17,18,19,26,29,
  41,45,46,47,48,51,54,56,57,58,
  60,61,62,64,65,69,71,74,75,79,
  81,84,85,90,91,92,96,97,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  06,14,15,16,17,18,19,26,29,41,
  45,46,51,54,56,57,58,60,61,62,
  64,65,71,75,81,85,91,92,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  06,16,18,26,56,60,61,62,65,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  56,65,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  56,65,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 22/11/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 11/32 nguoi chon.
  Cham 1: 15/32 nguoi chon.
  Cham 2: 11/32 nguoi chon.
  Cham 3: 8/32 nguoi chon.
  Cham 4: 13/32 nguoi chon.
  Cham 5: 17/32 nguoi chon.
  Cham 6: 19/32 nguoi chon.
  Cham 7: 13/32 nguoi chon.
  Cham 8: 10/32 nguoi chon.
  Cham 9: 11/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,04,05,06,07,08,09,10,12,14,
  15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,
  29,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,84,85,86,87,90,91,
  92,93,95,96,97,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,05,06,07,10,12,14,15,16,17,
  18,19,21,24,25,26,29,35,36,37,
  41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  81,84,85,86,91,92,95,96,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  05,06,07,12,14,15,16,17,18,19,
  21,24,25,26,35,36,41,42,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,74,75,76,81,84,85,86,91,
  95,96,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  05,06,07,12,14,15,16,17,18,19,
  21,25,26,35,36,41,45,46,47,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,74,
  75,76,81,85,86,91,95,96,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  05,06,14,15,16,17,18,19,26,41,
  45,46,50,51,54,56,57,58,60,61,
  62,64,65,67,69,71,75,76,81,85,
  91,96,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  06,14,15,16,26,41,45,46,51,54,
  56,57,58,60,61,62,64,65,67,69,
  75,76,85,96,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  06,15,16,26,46,51,56,60,61,62,
  64,65,67,69,76,96,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  06,26,56,60,62,65,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  56,65,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 22/11/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 10/32 nguoi chon.
  Cham 1: 14/32 nguoi chon.
  Cham 2: 9/32 nguoi chon.
  Cham 3: 4/32 nguoi chon.
  Cham 4: 8/32 nguoi chon.
  Cham 5: 15/32 nguoi chon.
  Cham 6: 13/32 nguoi chon.
  Cham 7: 8/32 nguoi chon.
  Cham 8: 7/32 nguoi chon.
  Cham 9: 8/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,30,31,35,
  36,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,
  96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,29,31,35,36,40,41,
  42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,75,76,78,
  79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,
  92,94,95,96,97,98,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,29,31,35,36,40,41,42,
  45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,
  85,86,87,90,91,92,95,96,97,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,
  26,29,31,35,36,40,41,45,46,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,75,
  76,80,81,85,86,90,91,92,95,96,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,04,05,06,07,10,12,14,15,
  16,17,18,19,20,21,25,26,29,35,
  40,41,45,46,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,
  70,71,75,76,81,85,91,92,95,96,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,05,06,10,12,14,15,16,17,18,
  19,21,25,26,35,41,45,46,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,67,69,71,75,76,81,85,91,
  95,96,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  05,06,12,14,15,16,18,19,21,25,
  26,41,45,46,50,51,52,54,56,57,
  58,59,60,61,62,64,65,67,75,76,
  81,85,91,95,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  05,06,12,14,15,16,18,21,25,26,
  41,50,51,52,56,57,58,59,60,61,
  62,65,75,81,85,95,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  05,06,12,14,15,16,21,41,50,51,
  56,60,61,65,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  15,16,51,56,61,65,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  15,51,56,65,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  15,51,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  15,51,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 22/11/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 6/32 nguoi chon.
  Cham 1: 10/32 nguoi chon.
  Cham 2: 7/32 nguoi chon.
  Cham 3: 1/32 nguoi chon.
  Cham 4: 6/32 nguoi chon.
  Cham 5: 8/32 nguoi chon.
  Cham 6: 11/32 nguoi chon.
  Cham 7: 4/32 nguoi chon.
  Cham 8: 5/32 nguoi chon.
  Cham 9: 6/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,
  36,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,
  96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,31,35,36,40,
  41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,31,36,40,41,42,
  45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,72,75,76,79,80,81,82,
  84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,
  97,98,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,04,05,06,08,10,12,14,15,
  16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,
  29,36,40,41,42,45,46,48,49,50,
  51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,75,76,
  80,81,82,84,85,86,89,91,92,94,
  95,96,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,04,05,06,10,12,14,15,16,
  17,18,19,20,21,24,25,26,29,36,
  40,41,42,45,46,50,51,52,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,75,76,81,85,86,91,92,
  95,96,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,05,06,10,12,14,15,16,17,
  18,19,20,21,26,29,41,45,46,50,
  51,54,56,58,60,61,62,64,65,67,
  69,71,76,81,85,91,92,96,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,05,06,10,12,14,15,16,17,18,
  19,21,26,41,46,50,51,56,60,61,
  62,64,65,67,69,71,76,81,91,96,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  06,12,14,15,16,18,19,21,26,41,
  46,51,56,60,61,62,64,65,67,69,
  76,81,91,96,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  06,12,14,15,16,21,26,41,46,51,
  56,60,61,62,64,65,69,96,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  15,16,26,51,56,61,62,65,69,96,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  26,56,62,65,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23/11/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 26/32 nguoi chon.
  Cham 1: 26/32 nguoi chon.
  Cham 2: 23/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 29/32 nguoi chon.
  Cham 5: 26/32 nguoi chon.
  Cham 6: 27/32 nguoi chon.
  Cham 7: 26/32 nguoi chon.
  Cham 8: 25/32 nguoi chon.
  Cham 9: 28/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,
  28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,67,68,69,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,02,04,06,09,10,12,13,14,18,
  20,21,26,28,29,31,34,35,36,37,
  40,41,43,46,47,48,53,56,58,59,
  60,62,63,64,65,67,73,74,76,78,
  79,81,82,84,85,87,89,90,92,95,
  97,98,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23/11/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 21/32 nguoi chon.
  Cham 1: 26/32 nguoi chon.
  Cham 2: 20/32 nguoi chon.
  Cham 3: 18/32 nguoi chon.
  Cham 4: 23/32 nguoi chon.
  Cham 5: 22/32 nguoi chon.
  Cham 6: 27/32 nguoi chon.
  Cham 7: 23/32 nguoi chon.
  Cham 8: 19/32 nguoi chon.
  Cham 9: 25/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,29,31,34,35,36,37,39,40,
  41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,
  53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,04,06,09,10,12,13,14,15,
  17,18,19,20,21,24,26,29,31,36,
  37,39,40,41,42,46,47,48,49,51,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,
  68,69,71,73,74,75,76,78,79,81,
  84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,
  96,97,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  09,12,13,18,19,21,26,29,31,36,
  37,46,48,56,58,62,63,64,65,67,
  68,73,76,79,81,84,85,86,90,91,
  92,97,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  12,13,18,21,26,29,31,36,48,56,
  62,63,65,81,84,92,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23/11/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 16/32 nguoi chon.
  Cham 1: 24/32 nguoi chon.
  Cham 2: 16/32 nguoi chon.
  Cham 3: 12/32 nguoi chon.
  Cham 4: 19/32 nguoi chon.
  Cham 5: 20/32 nguoi chon.
  Cham 6: 27/32 nguoi chon.
  Cham 7: 20/32 nguoi chon.
  Cham 8: 16/32 nguoi chon.
  Cham 9: 22/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,29,30,31,34,35,36,37,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
  26,29,31,35,36,39,40,41,42,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,
  81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 71 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,06,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,
  31,35,36,39,41,42,45,46,47,48,
  49,51,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  06,07,12,14,15,16,17,18,19,21,
  24,26,29,35,36,41,42,46,47,48,
  51,53,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,74,76,78,79,
  81,84,85,86,87,91,92,95,96,97,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  06,12,14,15,16,17,18,19,21,26,
  29,35,36,41,46,48,51,53,56,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,
  76,79,81,84,86,91,92,95,96,97,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  12,15,17,18,19,21,26,36,46,51,
  56,62,63,64,65,67,68,69,71,76,
  79,81,86,91,96,97,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  12,19,21,26,56,62,65,67,68,76,
  79,86,91,97,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  56,65,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23/11/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 13/32 nguoi chon.
  Cham 1: 19/32 nguoi chon.
  Cham 2: 12/32 nguoi chon.
  Cham 3: 10/32 nguoi chon.
  Cham 4: 15/32 nguoi chon.
  Cham 5: 17/32 nguoi chon.
  Cham 6: 21/32 nguoi chon.
  Cham 7: 18/32 nguoi chon.
  Cham 8: 16/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,
  26,29,30,31,34,35,36,37,39,40,
  41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,04,06,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,25,26,29,31,
  35,36,37,39,40,41,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,06,07,08,09,10,12,14,15,16,
  17,18,19,21,25,26,29,35,36,37,
  41,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,
  92,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  06,08,09,12,14,15,16,17,18,19,
  21,26,29,35,36,41,46,48,49,51,
  53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,71,76,78,79,80,81,84,85,
  86,87,89,90,91,92,94,95,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  06,12,14,15,16,17,18,19,21,26,
  29,35,36,41,46,48,49,51,53,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  71,76,78,79,81,84,85,86,87,89,
  91,92,94,95,97,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  14,15,16,17,18,26,29,41,49,51,
  56,59,61,62,65,67,68,71,76,78,
  79,81,86,87,92,94,95,97,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  17,26,59,62,67,68,71,76,79,86,
  95,97,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  17,26,59,62,67,68,71,76,79,86,
  95,97,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  67,76,
   
  lodetrada, saoroi811, miumiu6112 thành viên khác Thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23/11/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 8/32 nguoi chon.
  Cham 1: 13/32 nguoi chon.
  Cham 2: 11/32 nguoi chon.
  Cham 3: 6/32 nguoi chon.
  Cham 4: 14/32 nguoi chon.
  Cham 5: 14/32 nguoi chon.
  Cham 6: 17/32 nguoi chon.
  Cham 7: 14/32 nguoi chon.
  Cham 8: 13/32 nguoi chon.
  Cham 9: 18/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
  26,27,28,29,34,35,36,37,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
  26,27,28,29,35,36,37,39,40,41,
  42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,04,06,07,09,10,12,14,15,16,
  17,18,19,21,24,25,26,29,35,36,
  37,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,78,79,81,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  04,06,09,12,14,15,16,17,18,19,
  21,24,25,26,29,36,39,40,41,42,
  45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,71,74,75,76,78,79,81,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  04,06,12,14,15,16,17,18,19,21,
  24,25,26,29,36,39,40,41,42,45,
  46,47,48,49,51,52,54,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,
  74,76,78,79,81,84,85,86,87,89,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  06,12,15,17,18,19,21,26,29,39,
  45,46,47,48,49,51,54,56,58,59,
  60,62,64,65,67,68,69,71,74,76,
  78,79,81,84,85,86,87,89,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  15,17,19,26,29,45,46,47,48,49,
  51,54,56,59,62,64,65,67,68,69,
  71,74,76,78,79,84,86,87,89,91,
  92,94,95,96,97,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  17,19,26,29,48,49,56,59,62,65,
  67,68,69,71,76,79,84,86,89,91,
  92,94,95,96,97,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  19,29,49,56,59,65,67,68,76,79,
  86,89,91,92,94,95,97,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  59,67,68,76,86,95,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  59,67,76,95,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23/11/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 4/32 nguoi chon.
  Cham 1: 10/32 nguoi chon.
  Cham 2: 9/32 nguoi chon.
  Cham 3: 5/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 11/32 nguoi chon.
  Cham 6: 13/32 nguoi chon.
  Cham 7: 10/32 nguoi chon.
  Cham 8: 9/32 nguoi chon.
  Cham 9: 15/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  04,05,06,09,12,13,14,15,16,17,
  18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  06,09,12,14,15,16,17,18,19,21,
  24,25,26,27,28,29,35,36,37,39,
  41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  06,09,12,14,15,16,17,18,19,21,
  25,26,27,28,29,35,36,39,41,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,71,72,74,75,76,78,79,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  09,12,14,15,16,17,18,19,21,25,
  26,29,39,41,45,46,47,48,49,51,
  52,54,56,57,58,59,61,62,64,65,
  67,68,69,71,74,75,76,78,79,81,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  14,15,16,17,19,26,29,39,41,45,
  46,48,49,51,54,56,57,58,59,61,
  62,64,65,67,68,69,71,75,76,79,
  84,85,86,89,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  16,19,26,29,46,49,56,59,61,62,
  64,65,67,68,69,76,79,86,89,91,
  92,94,95,96,97,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  19,26,29,46,49,56,59,62,64,65,
  67,69,76,79,89,91,92,94,95,96,
  97,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  19,26,29,49,59,62,67,69,76,89,
  91,92,94,95,96,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  19,29,49,59,67,76,91,92,94,95,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  59,95,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23/11/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 3/32 nguoi chon.
  Cham 1: 9/32 nguoi chon.
  Cham 2: 7/32 nguoi chon.
  Cham 3: 5/32 nguoi chon.
  Cham 4: 6/32 nguoi chon.
  Cham 5: 6/32 nguoi chon.
  Cham 6: 6/32 nguoi chon.
  Cham 7: 6/32 nguoi chon.
  Cham 8: 4/32 nguoi chon.
  Cham 9: 12/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,09,10,12,13,14,15,16,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,31,32,34,35,36,37,39,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,79,81,
  82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,09,10,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,34,35,36,37,39,41,42,43,45,
  46,49,51,52,53,54,57,59,61,62,
  63,64,67,69,71,72,73,75,76,79,
  81,82,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 47 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  25,26,27,29,31,39,41,45,46,49,
  51,52,54,57,59,61,62,64,67,69,
  71,72,75,76,79,81,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  09,12,13,14,15,16,17,19,21,26,
  29,31,39,41,49,51,59,61,62,69,
  71,79,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  09,12,14,15,17,19,21,29,39,41,
  49,51,59,69,71,79,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  12,17,19,21,29,39,49,59,69,71,
  79,89,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  19,29,39,49,59,69,79,91,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  19,29,49,91,92,94,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  19,29,91,92,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  19,91,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  19,91,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 24/11/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 27/32 nguoi chon.
  Cham 1: 23/32 nguoi chon.
  Cham 2: 26/32 nguoi chon.
  Cham 3: 25/32 nguoi chon.
  Cham 4: 28/32 nguoi chon.
  Cham 5: 25/32 nguoi chon.
  Cham 6: 23/32 nguoi chon.
  Cham 7: 25/32 nguoi chon.
  Cham 8: 28/32 nguoi chon.
  Cham 9: 26/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,56,58,59,60,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,04,06,08,09,10,15,17,18,19,
  23,24,28,29,32,34,35,37,40,42,
  43,47,48,51,53,56,58,60,65,67,
  68,69,71,73,74,76,80,81,82,84,
  85,86,90,91,92,96,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 24/11/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 24/32 nguoi chon.
  Cham 1: 20/32 nguoi chon.
  Cham 2: 22/32 nguoi chon.
  Cham 3: 24/32 nguoi chon.
  Cham 4: 25/32 nguoi chon.
  Cham 5: 20/32 nguoi chon.
  Cham 6: 20/32 nguoi chon.
  Cham 7: 22/32 nguoi chon.
  Cham 8: 24/32 nguoi chon.
  Cham 9: 22/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,56,58,59,60,63,64,65,67,
  68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,
  94,95,96,97,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  02,03,04,06,07,08,09,13,14,15,
  17,18,19,20,23,24,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,
  47,48,49,51,53,54,58,59,60,63,
  67,68,69,70,71,73,74,76,80,81,
  82,84,85,86,90,91,92,94,95,96,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  02,03,08,09,13,18,20,24,28,30,
  31,36,37,42,47,48,63,68,69,73,
  74,80,81,82,84,86,90,96,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  08,24,42,47,74,80,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 24/11/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 17/32 nguoi chon.
  Cham 1: 18/32 nguoi chon.
  Cham 2: 18/32 nguoi chon.
  Cham 3: 19/32 nguoi chon.
  Cham 4: 23/32 nguoi chon.
  Cham 5: 19/32 nguoi chon.
  Cham 6: 17/32 nguoi chon.
  Cham 7: 21/32 nguoi chon.
  Cham 8: 21/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  03,04,06,07,08,09,13,14,15,17,
  18,19,23,24,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,51,53,54,56,57,58,59,60,
  64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,90,91,92,93,95,96,97,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  03,04,08,14,15,18,19,23,24,28,
  29,30,32,35,37,40,41,42,45,46,
  47,48,51,53,54,57,58,59,64,67,
  68,69,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,91,92,95,96,97,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  03,04,14,15,18,19,24,28,29,30,
  35,37,40,41,42,45,47,48,51,53,
  54,58,67,68,73,74,76,79,81,82,
  84,85,86,91,92,97,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  04,18,24,28,29,40,42,45,47,54,
  74,81,82,92,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  47,74,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  47,74,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 24/11/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 16/32 nguoi chon.
  Cham 1: 13/32 nguoi chon.
  Cham 2: 17/32 nguoi chon.
  Cham 3: 15/32 nguoi chon.
  Cham 4: 22/32 nguoi chon.
  Cham 5: 17/32 nguoi chon.
  Cham 6: 13/32 nguoi chon.
  Cham 7: 17/32 nguoi chon.
  Cham 8: 16/32 nguoi chon.
  Cham 9: 14/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,67,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,87,89,90,91,92,94,
  95,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  02,03,04,06,07,08,09,13,14,15,
  17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,87,89,90,92,94,95,
  97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  02,03,04,06,07,08,09,14,15,17,
  18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,34,35,37,38,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,64,65,67,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,87,90,92,94,95,97,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  03,04,06,08,09,14,18,23,24,25,
  26,28,29,30,32,34,35,37,38,40,
  41,42,43,45,46,47,48,52,53,54,
  56,57,58,59,60,62,64,65,67,73,
  74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,
  90,92,95,97,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  03,04,06,09,14,18,24,29,30,34,
  35,37,40,41,42,43,45,47,48,53,
  54,58,59,60,67,73,74,76,81,84,
  85,90,92,95,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  04,14,24,29,35,40,41,42,45,47,
  48,53,54,74,84,92,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  04,24,29,40,42,45,47,48,54,74,
  84,92,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  04,24,40,42,47,48,74,84,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  24,42,47,74,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 24/11/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 13/32 nguoi chon.
  Cham 1: 11/32 nguoi chon.
  Cham 2: 13/32 nguoi chon.
  Cham 3: 9/32 nguoi chon.
  Cham 4: 20/32 nguoi chon.
  Cham 5: 15/32 nguoi chon.
  Cham 6: 8/32 nguoi chon.
  Cham 7: 16/32 nguoi chon.
  Cham 8: 12/32 nguoi chon.
  Cham 9: 11/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,67,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,30,34,35,37,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,67,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,
  89,90,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 73 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,
  15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,
  28,29,30,34,35,37,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,87,89,90,91,92,94,
  95,97,98,
  Dan 67 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  02,03,04,05,07,08,09,14,15,17,
  18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,
  34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,62,64,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,
  87,90,91,92,94,95,97,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  02,04,05,07,08,09,14,15,17,18,
  20,24,25,26,27,29,34,35,37,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,57,58,59,62,64,70,71,
  72,73,74,75,78,79,80,81,84,85,
  87,90,92,94,95,97,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  04,05,07,08,09,14,15,18,24,25,
  27,29,34,35,37,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,57,58,
  59,64,70,72,73,74,75,78,79,80,
  81,84,85,87,90,92,95,97,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  04,07,14,15,24,27,29,34,37,40,
  41,42,43,45,46,47,48,51,54,57,
  64,70,72,73,74,75,78,79,84,87,
  92,97,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  04,14,24,34,40,41,42,43,45,47,
  48,54,74,78,84,87,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  04,14,24,40,41,42,45,47,48,54,
  74,84,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  04,24,40,42,45,47,48,54,74,84,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  24,42,45,47,48,54,74,84,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  47,74,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 24/11/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 11/32 nguoi chon.
  Cham 1: 8/32 nguoi chon.
  Cham 2: 11/32 nguoi chon.
  Cham 3: 6/32 nguoi chon.
  Cham 4: 12/32 nguoi chon.
  Cham 5: 12/32 nguoi chon.
  Cham 6: 6/32 nguoi chon.
  Cham 7: 13/32 nguoi chon.
  Cham 8: 9/32 nguoi chon.
  Cham 9: 8/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,
  37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,67,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,
  89,90,91,92,94,95,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,17,18,20,21,24,25,26,
  27,28,29,30,34,35,37,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,87,89,90,92,94,95,
  97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  14,15,17,18,20,21,24,25,26,27,
  28,29,34,35,37,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  84,85,87,90,92,94,95,97,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,04,05,07,08,09,10,12,15,
  17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,
  35,37,40,42,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,57,58,59,62,70,71,72,
  73,74,75,78,79,80,81,82,84,85,
  87,90,92,94,95,97,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  02,04,05,07,08,09,15,20,24,25,
  27,29,37,40,42,45,47,48,50,51,
  52,54,57,58,70,72,73,74,75,78,
  79,80,84,85,87,90,92,97,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  04,05,07,24,25,27,29,37,40,42,
  45,47,48,50,52,54,57,70,72,73,
  74,75,78,79,84,87,92,97,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  04,05,24,27,40,42,45,47,50,54,
  57,72,74,75,78,87,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  04,24,27,40,42,45,47,54,57,72,
  74,75,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  57,75,
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net