quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 15/6/20.

Lượt xem: 273,608

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/03/2021
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 18/31 nguoi chon.
  Cham 1: 25/31 nguoi chon.
  Cham 2: 19/31 nguoi chon.
  Cham 3: 21/31 nguoi chon.
  Cham 4: 16/31 nguoi chon.
  Cham 5: 19/31 nguoi chon.
  Cham 6: 24/31 nguoi chon.
  Cham 7: 27/31 nguoi chon.
  Cham 8: 24/31 nguoi chon.
  Cham 9: 24/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 26/31 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 27/31 Win
  01,03,06,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,
  28,29,30,31,35,36,37,38,39,41,
  42,45,47,48,49,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 28/31 Win
  01,03,06,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,26,27,28,
  29,30,31,35,36,37,38,39,41,42,
  45,47,48,51,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 29/31 Win
  01,06,07,08,09,10,14,15,16,17,
  18,19,26,27,28,29,35,36,37,38,
  39,41,47,51,53,56,58,59,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,
  87,90,91,92,93,95,96,97,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 30/31 Win
  01,07,08,10,16,17,18,19,27,28,
  29,35,36,37,39,47,53,61,63,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,79,80,
  81,82,86,91,92,93,96,97,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 31/31 Win
  08,16,17,18,27,29,35,37,47,53,
  61,69,71,72,73,74,80,81,92,96,
   
  No_1, gialinh123, YAMOTO1234 thành viên khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/03/2021
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 16/31 nguoi chon.
  Cham 1: 19/31 nguoi chon.
  Cham 2: 16/31 nguoi chon.
  Cham 3: 18/31 nguoi chon.
  Cham 4: 14/31 nguoi chon.
  Cham 5: 16/31 nguoi chon.
  Cham 6: 23/31 nguoi chon.
  Cham 7: 23/31 nguoi chon.
  Cham 8: 22/31 nguoi chon.
  Cham 9: 19/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 22/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 23/31 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 24/31 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,
  39,40,42,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 25/31 Win
  01,03,06,07,08,09,10,12,15,16,
  17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,
  30,32,35,36,37,38,39,42,46,47,
  48,51,53,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 26/31 Win
  01,03,06,07,08,09,10,15,16,17,
  18,19,24,26,27,28,29,30,35,36,
  37,38,39,42,46,47,48,51,53,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 27/31 Win
  01,03,06,07,08,10,15,16,17,18,
  19,24,26,27,28,29,30,35,36,37,
  39,42,47,48,51,53,56,58,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,91,92,93,96,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 28/31 Win
  01,06,08,10,15,16,17,18,26,27,
  29,35,36,37,39,47,48,51,53,56,
  58,60,61,62,63,65,67,68,69,71,
  72,73,74,76,78,79,80,81,84,85,
  86,87,92,93,96,97,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 29/31 Win
  08,16,17,36,37,47,58,61,63,67,
  68,71,73,74,76,78,79,80,85,86,
  87,97,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 30/31 Win
  16,17,37,61,71,73,
   
  No_1, gialinh123, YAMOTO1234 thành viên khác Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/03/2021
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 15/31 nguoi chon.
  Cham 1: 16/31 nguoi chon.
  Cham 2: 12/31 nguoi chon.
  Cham 3: 15/31 nguoi chon.
  Cham 4: 11/31 nguoi chon.
  Cham 5: 14/31 nguoi chon.
  Cham 6: 20/31 nguoi chon.
  Cham 7: 17/31 nguoi chon.
  Cham 8: 19/31 nguoi chon.
  Cham 9: 16/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 18/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 19/31 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 20/31 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,
  37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 21/31 Win
  01,03,05,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,
  27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,
  39,41,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 22/31 Win
  01,03,05,06,07,08,09,10,13,14,
  15,16,17,18,19,26,27,28,29,30,
  31,35,36,37,38,39,41,45,46,47,
  48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 23/31 Win
  01,03,06,07,08,09,10,13,14,15,
  16,17,18,19,26,27,28,29,30,31,
  35,36,37,38,39,41,46,47,48,51,
  53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 24/31 Win
  01,03,06,07,08,09,10,15,16,17,
  18,19,26,27,28,29,30,35,36,37,
  38,39,47,48,51,53,56,58,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,93,96,97,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 25/31 Win
  03,06,08,09,15,16,17,18,19,26,
  28,29,30,36,37,38,39,47,48,51,
  56,58,60,61,62,63,65,67,68,71,
  73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,93,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 26/31 Win
  06,08,09,16,28,29,36,37,56,58,
  60,61,63,65,67,68,73,76,78,80,
  82,85,86,87,90,92,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 27/31 Win
  06,08,16,29,36,60,61,63,67,68,
  76,80,86,92,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 28/31 Win
  06,08,16,60,61,80,
   
  No_1, gialinh123, YAMOTO1234 thành viên khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/03/2021
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 13/31 nguoi chon.
  Cham 1: 15/31 nguoi chon.
  Cham 2: 11/31 nguoi chon.
  Cham 3: 10/31 nguoi chon.
  Cham 4: 9/31 nguoi chon.
  Cham 5: 11/31 nguoi chon.
  Cham 6: 17/31 nguoi chon.
  Cham 7: 13/31 nguoi chon.
  Cham 8: 16/31 nguoi chon.
  Cham 9: 9/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 15/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,36,37,38,39,40,41,42,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 16/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 17/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 18/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,37,38,40,41,42,46,47,48,
  50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 19/31 Win
  01,03,05,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,23,26,27,
  28,29,30,31,32,36,37,38,41,46,
  47,48,50,51,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 20/31 Win
  01,03,05,06,07,08,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,26,28,30,
  31,32,36,37,38,41,46,47,48,50,
  51,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,
  96,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 21/31 Win
  01,03,06,08,10,12,14,15,16,17,
  18,19,21,26,28,30,36,41,46,47,
  48,51,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,71,74,75,76,78,80,
  81,82,84,85,86,87,89,91,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 22/31 Win
  01,03,06,08,10,14,16,17,18,26,
  28,30,36,41,47,48,56,58,60,61,
  62,63,65,67,68,71,74,76,78,80,
  81,82,84,85,86,87,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 23/31 Win
  01,06,08,10,16,18,26,28,36,56,
  58,60,61,62,63,65,67,68,76,78,
  80,81,82,85,86,87,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 24/31 Win
  06,08,16,18,56,60,61,65,68,80,
  81,86,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 25/31 Win
  06,16,60,61,
   
  gialinh123, YAMOTO123, Gaixinh3 thành viên khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/03/2021
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 8/31 nguoi chon.
  Cham 1: 9/31 nguoi chon.
  Cham 2: 9/31 nguoi chon.
  Cham 3: 9/31 nguoi chon.
  Cham 4: 8/31 nguoi chon.
  Cham 5: 9/31 nguoi chon.
  Cham 6: 9/31 nguoi chon.
  Cham 7: 11/31 nguoi chon.
  Cham 8: 12/31 nguoi chon.
  Cham 9: 9/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 10/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 11/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 12/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 13/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 14/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 15/31 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  36,37,38,39,41,42,45,47,48,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,
  97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 16/31 Win
  03,07,08,12,14,15,16,17,18,19,
  21,23,25,27,28,29,30,32,35,36,
  37,38,39,41,47,48,51,52,53,56,
  57,58,61,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,91,92,93,96,
  97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 17/31 Win
  03,07,08,14,18,19,23,27,28,29,
  30,32,35,37,38,39,41,47,48,53,
  56,57,58,65,67,68,69,70,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,91,92,93,96,97,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 18/31 Win
  08,18,28,47,48,57,58,67,68,74,
  75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,
  89,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 19/31 Win
  18,28,47,48,67,74,76,78,81,82,
  84,87,
   
  gialinh123, YAMOTO123, Gaixinh3 thành viên khác Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/03/2021
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 7/32 nguoi chon.
  Cham 1: 5/32 nguoi chon.
  Cham 2: 4/32 nguoi chon.
  Cham 3: 7/32 nguoi chon.
  Cham 4: 7/32 nguoi chon.
  Cham 5: 6/32 nguoi chon.
  Cham 6: 6/32 nguoi chon.
  Cham 7: 9/32 nguoi chon.
  Cham 8: 9/32 nguoi chon.
  Cham 9: 4/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 97 so. Thang neu it nhat 6/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 95 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,20,23,24,25,
  26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,93,94,96,
  97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,
  14,15,17,18,24,27,28,30,31,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,53,54,57,58,60,
  63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,93,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  03,04,05,06,07,08,14,17,18,27,
  28,30,34,35,36,37,38,40,41,43,
  45,47,48,50,53,54,57,58,60,63,
  67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  03,06,07,08,18,30,34,35,36,37,
  38,43,47,48,53,57,58,60,63,67,
  68,70,73,74,75,76,78,80,81,83,
  84,85,86,87,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  03,07,08,18,30,37,47,48,57,58,
  67,68,70,73,74,75,76,78,80,81,
  84,85,86,87,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  07,08,37,47,48,57,68,70,73,74,
  75,78,80,84,86,87,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  47,48,74,78,84,87,
   
  No_1, gialinh123, YAMOTO1235 thành viên khác Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 03/03/2021
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 25/32 nguoi chon.
  Cham 1: 27/32 nguoi chon.
  Cham 2: 22/32 nguoi chon.
  Cham 3: 30/32 nguoi chon.
  Cham 4: 28/32 nguoi chon.
  Cham 5: 25/32 nguoi chon.
  Cham 6: 26/32 nguoi chon.
  Cham 7: 19/32 nguoi chon.
  Cham 8: 26/32 nguoi chon.
  Cham 9: 28/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,69,70,73,
  74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,03,04,08,10,13,15,18,19,24,
  26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,
  40,42,43,46,48,51,53,57,58,62,
  63,64,69,73,75,79,80,81,82,84,
  85,91,92,93,96,97,
   
  No_1, td9a, Gaixinh3 thành viên khác Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 03/03/2021
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 25/32 nguoi chon.
  Cham 1: 24/32 nguoi chon.
  Cham 2: 17/32 nguoi chon.
  Cham 3: 28/32 nguoi chon.
  Cham 4: 23/32 nguoi chon.
  Cham 5: 20/32 nguoi chon.
  Cham 6: 24/32 nguoi chon.
  Cham 7: 15/32 nguoi chon.
  Cham 8: 24/32 nguoi chon.
  Cham 9: 24/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,
  14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,
  52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,
  14,15,16,18,19,20,25,26,29,30,
  31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,
  46,47,48,51,52,53,58,60,61,62,
  63,64,69,70,73,74,80,81,83,84,
  85,89,90,91,92,93,96,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,03,04,08,10,13,15,16,18,19,
  30,31,34,35,36,39,40,43,48,51,
  53,61,63,69,80,81,84,89,91,93,
  96,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,03,08,10,13,30,31,34,36,39,
  43,63,69,80,93,96,
   
  No_1, Gaixinh, gialinh123 and 1 người khác Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 03/03/2021
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 22/32 nguoi chon.
  Cham 1: 20/32 nguoi chon.
  Cham 2: 15/32 nguoi chon.
  Cham 3: 24/32 nguoi chon.
  Cham 4: 20/32 nguoi chon.
  Cham 5: 16/32 nguoi chon.
  Cham 6: 22/32 nguoi chon.
  Cham 7: 12/32 nguoi chon.
  Cham 8: 20/32 nguoi chon.
  Cham 9: 21/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,
  50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,73,74,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,
  50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,73,74,76,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,
  14,15,16,18,19,20,23,24,26,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,46,47,48,51,53,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,
  70,73,74,79,80,81,82,83,84,85,
  86,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,06,08,10,13,14,15,
  16,18,19,20,26,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,41,43,46,48,51,53,
  56,58,60,61,62,63,64,65,69,73,
  80,81,84,85,89,91,92,93,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,06,08,10,13,16,18,
  19,20,29,30,31,34,35,36,39,40,
  43,46,48,53,60,61,63,64,69,80,
  81,84,91,92,93,96,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,03,06,08,10,13,18,30,31,34,
  36,39,43,48,60,63,69,80,81,84,
  93,96,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  34,39,43,69,93,96,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  34,43,
   
  No_1, Gaixinh, gialinh1232 thành viên khác Thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 03/03/2021
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 19/32 nguoi chon.
  Cham 1: 17/32 nguoi chon.
  Cham 2: 12/32 nguoi chon.
  Cham 3: 19/32 nguoi chon.
  Cham 4: 18/32 nguoi chon.
  Cham 5: 13/32 nguoi chon.
  Cham 6: 18/32 nguoi chon.
  Cham 7: 7/32 nguoi chon.
  Cham 8: 18/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,73,74,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,
  73,74,79,80,81,82,83,84,85,86,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
  24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,70,73,74,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,18,19,20,23,24,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,46,48,49,50,51,
  53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  68,69,70,73,79,80,81,82,83,84,
  85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,18,19,20,23,24,28,
  29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,
  41,42,43,46,48,49,50,51,53,56,
  58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,
  80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,13,14,
  15,16,18,19,23,29,30,31,32,34,
  36,38,39,40,41,43,46,48,49,51,
  56,58,59,60,61,63,64,65,68,69,
  70,80,81,83,84,85,86,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,03,04,06,08,09,10,13,14,18,
  19,29,30,31,34,36,38,39,40,41,
  43,46,48,58,60,63,64,68,69,80,
  81,83,84,85,86,89,90,91,92,93,
  96,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  03,06,08,13,14,18,19,29,30,31,
  34,39,41,43,46,48,58,60,64,69,
  80,81,84,85,91,92,93,96,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  03,06,08,13,14,19,30,31,34,41,
  43,46,48,60,64,69,80,84,91,96,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  06,13,31,46,60,64,69,96,
   
  Gaixinh, gialinh123, lodetrada and 1 người khác Thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 03/03/2021
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 14/32 nguoi chon.
  Cham 1: 15/32 nguoi chon.
  Cham 2: 10/32 nguoi chon.
  Cham 3: 17/32 nguoi chon.
  Cham 4: 15/32 nguoi chon.
  Cham 5: 12/32 nguoi chon.
  Cham 6: 11/32 nguoi chon.
  Cham 7: 4/32 nguoi chon.
  Cham 8: 14/32 nguoi chon.
  Cham 9: 16/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,68,69,70,71,73,74,75,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  68,69,70,71,73,74,75,79,80,81,
  82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,68,
  69,70,71,73,74,79,80,81,82,83,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,68,69,73,74,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,
  62,63,64,65,69,73,74,79,80,81,
  82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,
  14,15,16,18,19,20,23,24,29,30,
  31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,
  43,45,46,48,49,50,51,53,54,56,
  58,59,60,61,63,64,65,69,80,81,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,06,08,09,10,13,14,
  15,18,19,20,23,24,29,30,31,32,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,46,
  48,51,53,56,58,59,60,63,64,65,
  69,80,81,83,84,85,89,90,91,92,
  93,95,96,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,03,04,06,08,09,10,13,14,15,
  18,19,23,24,29,30,31,32,34,35,
  36,38,39,40,41,42,43,46,48,51,
  53,56,58,59,60,63,64,65,69,80,
  81,83,84,85,89,90,91,92,93,95,
  96,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,03,04,08,09,10,13,14,15,19,
  23,29,30,31,32,34,36,38,39,40,
  41,43,48,51,58,63,69,80,83,84,
  85,89,90,91,92,93,96,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  03,08,13,14,15,19,23,30,31,32,
  34,39,41,43,48,51,58,69,80,84,
  85,89,91,93,96,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  08,13,14,19,31,34,39,41,43,48,
  80,84,89,91,93,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  13,14,31,39,41,48,84,89,93,98,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  13,31,
   
  No_1, Gaixinh, gialinh1232 thành viên khác Thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 03/03/2021
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 12/32 nguoi chon.
  Cham 1: 8/32 nguoi chon.
  Cham 2: 9/32 nguoi chon.
  Cham 3: 13/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 8/32 nguoi chon.
  Cham 6: 8/32 nguoi chon.
  Cham 7: 3/32 nguoi chon.
  Cham 8: 11/32 nguoi chon.
  Cham 9: 14/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 95 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  68,69,70,72,73,74,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,
  70,73,74,79,80,81,82,83,84,85,
  86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,68,69,70,73,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,18,19,20,21,23,24,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,
  40,41,42,43,46,48,49,50,51,53,
  56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,18,19,20,21,23,24,28,
  29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,
  41,42,43,48,49,50,51,53,58,59,
  60,63,68,69,79,80,81,82,83,84,
  85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,
  14,19,20,23,24,28,29,30,31,32,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,48,
  49,50,53,58,59,60,63,68,69,80,
  82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  02,03,04,06,08,09,13,19,20,23,
  29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,
  43,48,49,53,58,59,60,63,69,80,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  02,03,04,08,09,19,20,23,29,30,
  32,34,35,36,39,40,43,48,53,58,
  63,69,80,84,85,89,90,91,92,93,
  96,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  04,08,09,23,29,32,34,35,39,40,
  43,48,53,69,80,84,89,90,92,93,
  96,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  08,09,34,39,43,80,89,90,93,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  09,34,39,43,89,90,93,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  09,39,90,93,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  39,93,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
   
  Gaixinh, gialinh123, lodetrada and 1 người khác Thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 03/03/2021
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 9/32 nguoi chon.
  Cham 1: 5/32 nguoi chon.
  Cham 2: 8/32 nguoi chon.
  Cham 3: 9/32 nguoi chon.
  Cham 4: 6/32 nguoi chon.
  Cham 5: 5/32 nguoi chon.
  Cham 6: 2/32 nguoi chon.
  Cham 7: 3/32 nguoi chon.
  Cham 8: 8/32 nguoi chon.
  Cham 9: 9/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,57,58,59,60,62,63,64,68,
  69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,49,50,51,52,53,54,58,
  59,60,62,63,68,69,70,72,73,74,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,
  49,50,51,52,53,54,58,59,60,62,
  63,68,69,70,72,73,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,18,19,20,21,23,24,25,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,48,49,50,52,
  53,58,59,60,63,69,70,72,73,79,
  80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,
  18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,
  31,32,34,35,38,39,40,42,43,48,
  49,50,52,53,58,59,79,80,81,82,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  97,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,08,09,10,12,13,19,
  20,21,23,24,28,29,30,31,32,34,
  35,38,39,40,42,43,48,53,58,59,
  80,82,83,84,85,89,90,91,92,93,
  95,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  02,03,04,08,09,13,20,23,28,29,
  30,31,32,34,35,38,39,40,43,48,
  53,80,82,83,84,89,90,92,93,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  02,03,08,09,20,23,29,30,32,34,
  38,39,43,80,83,89,90,92,93,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  02,03,08,09,20,29,30,39,80,89,
  90,92,93,98,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  09,90,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  09,90,
   
  Oldskool, td9a, Gaixinh5 thành viên khác Thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03/2021
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 23/32 nguoi chon.
  Cham 1: 26/32 nguoi chon.
  Cham 2: 24/32 nguoi chon.
  Cham 3: 27/32 nguoi chon.
  Cham 4: 28/32 nguoi chon.
  Cham 5: 25/32 nguoi chon.
  Cham 6: 25/32 nguoi chon.
  Cham 7: 24/32 nguoi chon.
  Cham 8: 27/32 nguoi chon.
  Cham 9: 27/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  02,03,04,07,08,09,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,
  28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,
  40,41,42,43,46,47,48,51,52,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,
  93,95,96,97,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  03,04,08,09,14,15,18,19,23,24,
  28,29,30,32,34,37,39,40,41,42,
  43,46,47,48,51,56,57,58,59,64,
  65,67,69,73,74,75,76,80,81,82,
  84,85,90,91,92,93,95,96,
   
  Oldskool, td9a, aicungduoc4 thành viên khác Thích điều này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03/2021
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 22/32 nguoi chon.
  Cham 1: 22/32 nguoi chon.
  Cham 2: 22/32 nguoi chon.
  Cham 3: 25/32 nguoi chon.
  Cham 4: 23/32 nguoi chon.
  Cham 5: 23/32 nguoi chon.
  Cham 6: 20/32 nguoi chon.
  Cham 7: 19/32 nguoi chon.
  Cham 8: 26/32 nguoi chon.
  Cham 9: 22/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,58,59,61,63,
  64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  02,03,07,08,09,13,14,15,18,20,
  23,24,25,28,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,41,42,43,47,48,51,52,
  56,58,59,63,65,69,70,73,74,78,
  80,81,82,83,84,85,87,89,90,92,
  93,95,96,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  07,08,09,14,15,18,23,25,28,32,
  34,39,41,43,47,48,51,52,56,58,
  65,70,74,80,81,82,84,85,90,93,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  08,18,23,32,39,56,65,80,81,93,
   
  Oldskool, aicungduoc, Gaixinh3 thành viên khác Thích điều này.
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03/2021
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 15/32 nguoi chon.
  Cham 1: 18/32 nguoi chon.
  Cham 2: 18/32 nguoi chon.
  Cham 3: 22/32 nguoi chon.
  Cham 4: 20/32 nguoi chon.
  Cham 5: 21/32 nguoi chon.
  Cham 6: 18/32 nguoi chon.
  Cham 7: 17/32 nguoi chon.
  Cham 8: 22/32 nguoi chon.
  Cham 9: 21/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,03,04,05,06,08,09,10,13,14,
  15,17,18,19,23,24,25,26,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,67,68,69,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,03,08,10,13,14,15,17,18,19,
  23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,45,47,48,
  51,52,53,54,56,57,58,59,63,65,
  67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  08,14,15,17,18,19,23,24,28,29,
  32,34,36,37,39,41,42,43,45,47,
  48,51,54,56,57,58,59,63,65,68,
  69,71,73,74,75,80,81,82,84,85,
  86,89,91,92,93,95,96,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  08,14,18,23,24,28,29,32,34,36,
  39,41,42,43,48,56,58,59,63,65,
  80,81,82,84,85,89,92,93,95,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  23,29,32,34,39,43,48,56,58,59,
  65,84,85,92,93,95,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  34,39,43,56,65,93,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  39,93,
   
  Oldskool, Gaixinh, gialinh1232 thành viên khác Thích điều này.
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03/2021
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 11/32 nguoi chon.
  Cham 1: 13/32 nguoi chon.
  Cham 2: 13/32 nguoi chon.
  Cham 3: 19/32 nguoi chon.
  Cham 4: 18/32 nguoi chon.
  Cham 5: 20/32 nguoi chon.
  Cham 6: 15/32 nguoi chon.
  Cham 7: 14/32 nguoi chon.
  Cham 8: 20/32 nguoi chon.
  Cham 9: 17/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,16,
  17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  03,04,05,08,09,13,14,15,16,18,
  19,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,
  69,73,74,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,
  96,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  03,05,08,14,15,18,19,23,24,25,
  28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,45,47,48,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,63,65,68,69,73,
  74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,91,92,93,95,96,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  03,08,14,15,18,19,24,25,29,30,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,
  47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,
  63,65,68,69,73,74,75,78,80,81,
  83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,
  96,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  08,14,15,18,24,29,34,35,36,38,
  39,41,42,43,45,47,48,51,53,54,
  56,57,58,59,63,65,68,74,75,78,
  80,81,83,84,85,86,87,89,92,93,
  95,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  29,34,36,39,43,45,47,48,54,56,
  57,58,59,63,65,74,75,84,85,89,
  92,93,95,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  34,36,39,43,48,56,58,63,65,84,
  85,89,93,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  34,39,43,58,85,93,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  34,43,58,85,
   
  Oldskool, Gaixinh, gialinh1232 thành viên khác Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03/2021
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 9/32 nguoi chon.
  Cham 1: 12/32 nguoi chon.
  Cham 2: 10/32 nguoi chon.
  Cham 3: 15/32 nguoi chon.
  Cham 4: 14/32 nguoi chon.
  Cham 5: 18/32 nguoi chon.
  Cham 6: 12/32 nguoi chon.
  Cham 7: 9/32 nguoi chon.
  Cham 8: 18/32 nguoi chon.
  Cham 9: 11/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  03,04,05,06,08,09,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,68,69,71,73,74,75,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  03,04,05,08,12,13,14,15,16,17,
  18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  68,69,71,73,74,75,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,
  96,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  03,04,05,08,13,14,15,16,18,19,
  23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,61,62,63,64,65,68,69,73,74,
  75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,91,93,95,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  03,05,08,13,14,15,18,19,23,24,
  25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,
  68,73,74,75,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,91,93,95,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  03,05,08,14,15,18,19,24,25,30,
  34,35,36,38,39,41,42,43,45,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  63,65,68,74,75,78,80,81,83,84,
  85,86,87,89,91,93,95,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  08,15,18,19,25,34,35,36,38,43,
  45,48,51,52,53,54,56,58,59,63,
  65,68,78,80,81,83,84,85,86,87,
  89,91,95,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  18,35,36,38,45,48,53,54,56,58,
  59,63,65,81,83,84,85,95,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  35,48,53,56,58,65,84,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  48,58,84,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  48,58,84,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  58,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  58,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  58,85,
   
  Truongga8x, Oldskool, Gaixinh3 thành viên khác Thích điều này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03/2021
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 8/32 nguoi chon.
  Cham 1: 6/32 nguoi chon.
  Cham 2: 7/32 nguoi chon.
  Cham 3: 12/32 nguoi chon.
  Cham 4: 11/32 nguoi chon.
  Cham 5: 17/32 nguoi chon.
  Cham 6: 10/32 nguoi chon.
  Cham 7: 5/32 nguoi chon.
  Cham 8: 13/32 nguoi chon.
  Cham 9: 7/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 95 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,
  96,98,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  02,03,04,05,06,08,09,13,14,15,
  16,18,20,23,24,25,26,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,73,74,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  92,93,95,96,98,
  Dan 65 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  03,04,05,06,08,13,14,15,18,23,
  24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,68,69,73,74,
  75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,93,95,96,98,
  Dan 59 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  03,04,05,08,13,14,15,18,24,25,
  26,28,30,31,34,35,36,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,
  65,68,69,74,75,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,93,95,96,98,
  Dan 43 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  03,04,05,08,15,24,25,28,30,34,
  35,36,38,39,40,42,43,45,48,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,
  65,68,75,80,82,83,84,85,86,89,
  93,95,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  03,04,05,08,15,24,25,30,34,35,
  36,38,39,40,42,43,45,48,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,63,65,68,
  75,80,83,84,85,86,89,93,95,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  03,05,15,25,30,34,35,36,43,45,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  63,65,68,75,84,85,86,95,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  05,15,25,34,35,36,43,45,48,50,
  51,52,53,54,56,58,59,63,65,68,
  84,85,86,95,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  05,34,35,36,43,45,48,50,53,54,
  56,58,59,63,65,68,84,85,86,95,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  35,36,45,48,53,54,56,58,63,65,
  84,85,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  35,45,53,54,58,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  35,53,58,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  58,85,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,910
  Được thích:
  80,953
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03/2021
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 5/32 nguoi chon.
  Cham 1: 3/32 nguoi chon.
  Cham 2: 6/32 nguoi chon.
  Cham 3: 11/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 9/32 nguoi chon.
  Cham 6: 3/32 nguoi chon.
  Cham 7: 3/32 nguoi chon.
  Cham 8: 10/32 nguoi chon.
  Cham 9: 4/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 6/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,
  68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  02,03,04,05,06,08,09,12,13,14,
  15,18,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,68,72,73,74,
  75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,92,93,94,95,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  02,03,04,05,08,09,12,13,14,15,
  18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,
  63,64,65,68,73,74,75,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,94,95,98,
  Dan 67 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  02,03,04,05,08,13,14,15,18,20,
  23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,63,64,65,68,73,74,
  75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,92,93,94,95,98,
  Dan 61 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  02,03,04,05,08,13,14,15,18,20,
  23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,63,64,65,68,73,74,75,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,93,95,
  98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  03,04,05,08,13,14,18,23,24,25,
  28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,
  53,54,57,58,59,63,64,68,73,74,
  75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,93,95,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  03,04,05,08,13,14,18,23,24,25,
  28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,
  53,54,58,59,63,64,68,73,74,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,93,
  95,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  03,04,08,13,23,24,25,28,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  45,48,52,53,54,58,63,73,80,82,
  83,84,85,89,93,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  03,23,24,30,32,34,35,38,39,42,
  43,45,48,53,54,58,83,84,85,93,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  03,24,30,34,35,38,42,43,45,48,
  53,54,58,83,84,85,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  34,35,43,45,48,53,54,58,84,85,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  34,35,43,48,53,58,84,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  34,43,48,84,
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net