quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 15/6/20.

Lượt xem: 273,303

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/06/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 17/28 nguoi chon.
  Cham 1: 23/28 nguoi chon.
  Cham 2: 22/28 nguoi chon.
  Cham 3: 24/28 nguoi chon.
  Cham 4: 25/28 nguoi chon.
  Cham 5: 24/28 nguoi chon.
  Cham 6: 24/28 nguoi chon.
  Cham 7: 18/28 nguoi chon.
  Cham 8: 24/28 nguoi chon.
  Cham 9: 23/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  01,02,04,06,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  02,06,09,12,13,14,19,20,21,24,
  25,29,31,34,35,36,37,38,41,42,
  43,45,46,47,48,52,53,54,57,58,
  59,60,63,64,67,68,73,74,75,76,
  83,84,85,86,89,90,91,92,95,98,
   
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/06/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 14/28 nguoi chon.
  Cham 1: 22/28 nguoi chon.
  Cham 2: 18/28 nguoi chon.
  Cham 3: 19/28 nguoi chon.
  Cham 4: 24/28 nguoi chon.
  Cham 5: 21/28 nguoi chon.
  Cham 6: 21/28 nguoi chon.
  Cham 7: 14/28 nguoi chon.
  Cham 8: 22/28 nguoi chon.
  Cham 9: 21/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  01,02,04,05,06,08,09,10,13,14,
  15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,
  28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,
  67,68,69,71,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,94,95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  02,05,06,09,13,14,15,16,17,18,
  19,20,24,25,26,28,29,31,34,35,
  36,38,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,58,59,60,61,62,
  63,64,67,68,69,71,74,76,79,81,
  82,83,84,85,86,89,90,91,92,94,
  95,96,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  13,14,15,18,19,24,28,31,34,35,
  36,38,41,42,43,45,46,48,51,53,
  54,59,63,64,67,68,69,76,81,82,
  83,84,86,89,91,95,96,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  13,14,15,19,24,31,35,41,42,45,
  46,48,51,53,54,64,84,89,91,98,
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/06/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 11/28 nguoi chon.
  Cham 1: 20/28 nguoi chon.
  Cham 2: 15/28 nguoi chon.
  Cham 3: 17/28 nguoi chon.
  Cham 4: 19/28 nguoi chon.
  Cham 5: 20/28 nguoi chon.
  Cham 6: 19/28 nguoi chon.
  Cham 7: 10/28 nguoi chon.
  Cham 8: 18/28 nguoi chon.
  Cham 9: 19/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,
  29,31,32,34,35,36,38,39,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,68,69,71,74,75,79,80,81,82,
  83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  08,09,13,14,15,16,18,19,23,24,
  25,26,29,31,32,35,36,38,39,41,
  42,45,46,47,48,51,52,53,54,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,
  74,75,79,80,81,83,84,85,86,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  09,13,14,15,16,18,19,24,25,26,
  31,35,36,41,42,45,46,48,51,52,
  53,54,58,59,61,62,63,64,68,69,
  79,81,84,85,86,90,91,95,96,97,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  13,14,15,18,19,24,31,35,36,41,
  42,45,46,48,51,53,54,63,64,68,
  69,79,81,84,86,91,96,97,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  13,14,15,18,19,24,31,35,41,42,
  45,51,53,54,68,69,81,86,91,96,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  35,53,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/06/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 10/28 nguoi chon.
  Cham 1: 15/28 nguoi chon.
  Cham 2: 14/28 nguoi chon.
  Cham 3: 14/28 nguoi chon.
  Cham 4: 15/28 nguoi chon.
  Cham 5: 14/28 nguoi chon.
  Cham 6: 14/28 nguoi chon.
  Cham 7: 8/28 nguoi chon.
  Cham 8: 17/28 nguoi chon.
  Cham 9: 19/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  02,03,04,05,06,08,09,12,13,14,
  15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,72,74,75,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  02,03,05,06,08,09,12,13,14,15,
  16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,
  29,30,31,32,34,35,36,38,39,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,68,69,74,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  02,08,09,12,13,14,15,16,18,19,
  20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,
  35,36,38,39,41,42,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,56,58,59,61,62,
  63,64,65,68,69,74,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  02,08,09,12,13,14,16,18,19,20,
  21,24,26,28,29,31,35,38,39,41,
  42,45,46,48,49,53,54,58,59,61,
  62,64,68,69,79,80,81,82,83,84,
  85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  09,13,14,18,19,24,29,31,35,39,
  41,42,45,46,48,53,54,58,64,68,
  69,79,81,84,85,86,89,90,91,92,
  93,96,97,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  09,13,14,18,19,24,31,35,39,41,
  42,48,53,68,69,79,81,84,86,89,
  90,91,93,96,97,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  18,19,35,53,68,69,79,81,86,91,
  96,97,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  19,35,53,69,91,96,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/06/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 8/28 nguoi chon.
  Cham 1: 9/28 nguoi chon.
  Cham 2: 11/28 nguoi chon.
  Cham 3: 11/28 nguoi chon.
  Cham 4: 11/28 nguoi chon.
  Cham 5: 13/28 nguoi chon.
  Cham 6: 12/28 nguoi chon.
  Cham 7: 8/28 nguoi chon.
  Cham 8: 14/28 nguoi chon.
  Cham 9: 15/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  02,03,04,05,06,08,09,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
  02,03,04,05,06,08,09,12,13,14,
  15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,63,64,65,68,69,72,73,74,75,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 17/28 Win
  02,05,06,08,09,12,13,14,15,18,
  19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,
  32,34,35,36,38,39,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 18/28 Win
  02,08,09,13,14,15,18,19,20,24,
  25,26,28,29,31,34,35,36,38,39,
  41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,62,63,64,65,68,
  69,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  08,09,18,19,24,25,26,28,29,35,
  36,39,42,45,48,49,52,53,54,56,
  58,59,62,63,65,68,69,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  09,18,19,24,25,26,35,36,39,42,
  45,48,52,53,54,58,59,62,63,68,
  69,79,81,84,85,86,89,90,91,93,
  95,96,97,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  09,18,19,24,35,39,42,53,58,68,
  69,79,81,85,86,90,91,93,96,97,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  35,53,58,68,69,79,85,86,96,97,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  35,53,68,69,86,96,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  68,69,86,96,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/06/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 5/28 nguoi chon.
  Cham 1: 6/28 nguoi chon.
  Cham 2: 7/28 nguoi chon.
  Cham 3: 8/28 nguoi chon.
  Cham 4: 8/28 nguoi chon.
  Cham 5: 9/28 nguoi chon.
  Cham 6: 10/28 nguoi chon.
  Cham 7: 6/28 nguoi chon.
  Cham 8: 13/28 nguoi chon.
  Cham 9: 12/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 12/28 Win
  03,04,05,06,08,09,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 13/28 Win
  04,05,06,08,09,13,14,15,16,18,
  19,23,24,25,26,28,29,31,32,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 14/28 Win
  05,08,09,18,19,23,24,25,26,28,
  29,32,34,35,36,38,39,42,43,45,
  46,48,49,50,52,53,54,56,57,58,
  59,62,63,64,65,68,69,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  08,09,18,19,24,26,28,29,34,35,
  36,38,39,42,43,48,49,53,56,57,
  58,59,62,63,65,68,69,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
  09,18,19,28,29,35,36,38,39,48,
  49,53,56,58,59,63,65,68,69,78,
  79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 17/28 Win
  09,18,19,28,35,38,48,53,56,58,
  65,68,69,78,79,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,96,97,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 18/28 Win
  19,28,48,58,68,69,82,84,85,86,
  89,91,96,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  48,68,69,84,86,89,96,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  68,69,86,96,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  68,69,86,96,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/06/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  ...............................................................
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 9/28 Win
  02,05,08,09,12,13,14,15,17,18,
  19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 10/28 Win
  08,09,13,15,18,19,23,24,25,26,
  28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,
  42,43,45,48,49,51,52,53,54,56,
  57,58,59,62,63,65,67,68,69,73,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 11/28 Win
  08,09,18,19,23,24,25,28,29,32,
  34,35,38,39,42,43,48,49,52,53,
  56,57,58,59,65,68,69,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 12/28 Win
  19,23,28,29,32,35,38,39,48,53,
  58,59,68,69,78,79,82,83,84,85,
  86,87,89,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 13/28 Win
  28,29,39,48,68,69,79,82,84,86,
  89,92,93,96,97,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 14/28 Win
  28,82,89,98,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 16/06/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 24/28 nguoi chon.
  Cham 1: 23/28 nguoi chon.
  Cham 2: 25/28 nguoi chon.
  Cham 3: 18/28 nguoi chon.
  Cham 4: 25/28 nguoi chon.
  Cham 5: 21/28 nguoi chon.
  Cham 6: 20/28 nguoi chon.
  Cham 7: 22/28 nguoi chon.
  Cham 8: 24/28 nguoi chon.
  Cham 9: 22/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,28,29,32,34,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  54,57,58,59,60,62,64,67,68,70,
  71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  02,04,06,07,08,09,12,14,15,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,29,32,
  34,39,40,41,42,43,46,47,51,52,
  58,59,60,62,64,67,68,70,71,74,
  76,78,80,81,85,86,87,90,91,92,
  93,95,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 16/06/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 21/28 nguoi chon.
  Cham 1: 21/28 nguoi chon.
  Cham 2: 22/28 nguoi chon.
  Cham 3: 15/28 nguoi chon.
  Cham 4: 21/28 nguoi chon.
  Cham 5: 18/28 nguoi chon.
  Cham 6: 19/28 nguoi chon.
  Cham 7: 19/28 nguoi chon.
  Cham 8: 23/28 nguoi chon.
  Cham 9: 17/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,37,38,39,40,41,42,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,57,58,60,
  61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,
  97,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  02,04,05,06,07,08,09,12,14,15,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,32,38,40,41,42,45,46,47,
  48,50,51,52,54,58,60,62,64,67,
  68,69,70,71,72,74,76,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,90,91,92,96,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  04,05,06,08,12,14,15,17,18,19,
  21,23,24,26,29,32,38,40,41,42,
  45,48,50,51,54,58,60,62,67,68,
  71,76,80,81,83,84,85,86,91,92,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  04,08,18,24,40,42,67,68,76,80,
  81,86,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 16/06/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 18/28 nguoi chon.
  Cham 1: 19/28 nguoi chon.
  Cham 2: 20/28 nguoi chon.
  Cham 3: 12/28 nguoi chon.
  Cham 4: 15/28 nguoi chon.
  Cham 5: 16/28 nguoi chon.
  Cham 6: 15/28 nguoi chon.
  Cham 7: 18/28 nguoi chon.
  Cham 8: 18/28 nguoi chon.
  Cham 9: 17/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,35,37,
  38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,35,37,38,
  39,40,41,42,45,47,48,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,
  91,92,93,95,96,97,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,32,37,38,39,40,41,
  42,45,47,48,50,51,52,54,57,58,
  60,62,68,69,70,71,72,73,74,75,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,91,92,93,96,97,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  01,02,04,06,07,09,10,12,14,15,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  29,32,37,40,41,42,45,51,52,54,
  60,62,68,69,70,71,72,73,79,81,
  86,90,91,92,96,97,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  04,12,17,18,19,21,24,27,29,40,
  42,68,71,72,81,86,91,92,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  18,19,68,81,86,91,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  18,68,81,86,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 16/06/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 15/28 nguoi chon.
  Cham 1: 16/28 nguoi chon.
  Cham 2: 18/28 nguoi chon.
  Cham 3: 9/28 nguoi chon.
  Cham 4: 13/28 nguoi chon.
  Cham 5: 14/28 nguoi chon.
  Cham 6: 10/28 nguoi chon.
  Cham 7: 15/28 nguoi chon.
  Cham 8: 15/28 nguoi chon.
  Cham 9: 15/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 18/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,37,38,39,40,41,42,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  37,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,57,58,59,60,62,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,35,37,39,
  40,41,42,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,57,58,59,60,62,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,32,35,37,39,40,41,
  42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  57,58,60,62,68,69,70,71,72,73,
  74,75,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  01,02,04,05,07,08,09,10,12,14,
  15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,
  28,29,35,40,41,42,45,49,50,51,
  52,53,54,57,58,62,68,70,71,72,
  75,79,80,81,82,85,86,90,91,92,
  94,97,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  02,04,05,08,09,12,14,17,18,19,
  20,21,24,25,27,28,29,40,41,42,
  45,50,52,54,68,71,72,79,80,81,
  82,86,90,91,92,97,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  02,12,17,18,19,20,21,25,27,28,
  29,52,68,71,72,79,81,82,86,91,
  92,97,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  12,18,21,27,72,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  18,81,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 16/06/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 12/28 nguoi chon.
  Cham 1: 13/28 nguoi chon.
  Cham 2: 15/28 nguoi chon.
  Cham 3: 5/28 nguoi chon.
  Cham 4: 12/28 nguoi chon.
  Cham 5: 9/28 nguoi chon.
  Cham 6: 8/28 nguoi chon.
  Cham 7: 13/28 nguoi chon.
  Cham 8: 13/28 nguoi chon.
  Cham 9: 12/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,54,57,58,
  59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,
  39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,57,58,59,60,61,62,64,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 17/28 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,
  27,28,29,37,40,41,42,45,46,47,
  48,49,50,51,52,54,57,58,60,62,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,94,96,97,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 18/28 Win
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,
  15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,
  28,29,40,41,42,45,47,48,49,51,
  52,54,58,60,62,67,68,69,70,71,
  72,74,76,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,89,90,91,92,94,96,97,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  02,04,07,08,09,12,14,15,17,18,
  19,20,21,24,25,27,28,29,40,41,
  42,45,47,51,52,54,58,68,70,71,
  72,74,78,79,80,81,82,85,86,87,
  90,91,92,97,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  02,04,07,08,09,12,14,17,18,19,
  20,21,24,25,27,28,29,40,41,42,
  45,52,54,68,70,71,72,78,79,80,
  81,82,86,87,90,91,92,97,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  04,07,09,12,14,17,18,19,21,24,
  25,27,28,29,40,41,42,52,68,70,
  71,72,81,82,86,90,91,92,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  04,17,18,24,27,28,29,40,42,71,
  72,81,82,92,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  18,27,29,72,81,92,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  29,92,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 16/06/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 9/28 nguoi chon.
  Cham 1: 11/28 nguoi chon.
  Cham 2: 11/28 nguoi chon.
  Cham 3: 3/28 nguoi chon.
  Cham 4: 8/28 nguoi chon.
  Cham 5: 5/28 nguoi chon.
  Cham 6: 6/28 nguoi chon.
  Cham 7: 8/28 nguoi chon.
  Cham 8: 12/28 nguoi chon.
  Cham 9: 11/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 12/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,
  40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,
  52,54,57,58,59,60,61,62,64,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 13/28 Win
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
  26,27,28,29,31,38,39,40,41,42,
  46,47,48,49,51,52,58,59,60,61,
  62,64,68,69,70,71,72,74,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 14/28 Win
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,
  15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,
  27,28,29,38,39,40,41,42,47,48,
  49,51,52,58,59,60,61,62,68,69,
  70,71,72,74,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  01,02,04,07,08,09,10,12,14,15,
  17,18,19,20,21,24,26,27,28,29,
  40,41,42,47,48,49,51,58,59,62,
  68,69,70,71,72,74,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,
  95,96,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
  01,02,04,08,09,10,12,14,17,18,
  19,20,21,24,26,27,28,29,40,41,
  42,58,62,68,71,72,78,80,81,82,
  85,86,87,89,90,91,92,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 17/28 Win
  08,09,12,14,18,19,21,24,27,28,
  29,41,42,68,72,78,80,81,82,86,
  87,89,90,91,92,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 18/28 Win
  08,09,12,14,18,19,21,27,28,29,
  41,68,72,78,80,81,82,86,87,90,
  91,92,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  09,18,19,28,29,81,82,90,91,92,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  18,29,81,92,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  18,29,81,92,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 16/06/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 3/28 nguoi chon.
  Cham 1: 6/28 nguoi chon.
  Cham 2: 8/28 nguoi chon.
  Cham 3: 1/28 nguoi chon.
  Cham 4: 5/28 nguoi chon.
  Cham 5: 5/28 nguoi chon.
  Cham 6: 6/28 nguoi chon.
  Cham 7: 8/28 nguoi chon.
  Cham 8: 6/28 nguoi chon.
  Cham 9: 8/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 7/28 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,36,
  37,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
  50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 8/28 Win
  01,02,06,07,08,09,10,12,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,32,37,39,41,42,45,
  46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 9/28 Win
  01,02,06,07,08,09,10,12,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,32,37,39,41,42,45,46,
  47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,
  60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 10/28 Win
  02,07,09,12,14,15,16,17,18,19,
  20,21,24,25,26,27,28,29,41,42,
  45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,
  58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,
  71,72,74,75,76,78,79,81,82,84,
  85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,
  97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 11/28 Win
  07,09,12,14,15,17,18,19,21,24,
  25,26,27,28,29,41,42,46,47,49,
  51,52,57,58,59,62,64,67,68,69,
  70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,
  85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,
  97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 12/28 Win
  12,17,19,21,24,26,27,28,29,42,
  47,57,59,62,67,68,69,71,72,74,
  75,76,78,79,82,86,87,89,91,92,
  95,96,97,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 13/28 Win
  17,19,24,26,27,28,29,42,59,62,
  69,71,72,78,79,82,87,91,92,95,
  96,97,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 14/28 Win
  17,27,28,29,69,71,72,79,82,92,
  96,97,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  27,29,72,92,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Thống kê có sai sót mọi nngười cmt bên kia nhé
   
  No_1, lotritham029, thichoc6 thành viên khác Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 17/06/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 22/29 nguoi chon.
  Cham 1: 22/29 nguoi chon.
  Cham 2: 24/29 nguoi chon.
  Cham 3: 19/29 nguoi chon.
  Cham 4: 27/29 nguoi chon.
  Cham 5: 25/29 nguoi chon.
  Cham 6: 18/29 nguoi chon.
  Cham 7: 24/29 nguoi chon.
  Cham 8: 26/29 nguoi chon.
  Cham 9: 24/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  07,08,12,13,14,15,18,19,21,24,
  28,29,31,34,37,39,41,42,43,45,
  48,49,51,54,56,57,58,65,67,68,
  70,73,75,76,78,80,81,82,84,85,
  86,87,89,91,92,93,94,98,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 17/06/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 21/29 nguoi chon.
  Cham 1: 20/29 nguoi chon.
  Cham 2: 20/29 nguoi chon.
  Cham 3: 16/29 nguoi chon.
  Cham 4: 24/29 nguoi chon.
  Cham 5: 20/29 nguoi chon.
  Cham 6: 17/29 nguoi chon.
  Cham 7: 21/29 nguoi chon.
  Cham 8: 24/29 nguoi chon.
  Cham 9: 19/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,
  25,27,28,29,30,31,34,35,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,60,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  02,04,06,07,08,09,12,13,14,17,
  18,19,20,21,24,25,28,29,31,35,
  37,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
  52,53,54,57,58,60,64,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,
  84,85,86,87,90,91,92,93,94,96,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  02,04,06,08,12,14,18,20,21,25,
  28,35,37,40,41,45,48,49,52,53,
  54,58,60,67,68,73,76,78,80,81,
  82,84,85,86,87,94,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  14,18,28,41,45,49,54,67,68,76,
  81,82,86,94,
   
  No_1, TT6789, Kimochi6 thành viên khác Thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 17/06/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 20/29 nguoi chon.
  Cham 1: 19/29 nguoi chon.
  Cham 2: 19/29 nguoi chon.
  Cham 3: 13/29 nguoi chon.
  Cham 4: 20/29 nguoi chon.
  Cham 5: 18/29 nguoi chon.
  Cham 6: 14/29 nguoi chon.
  Cham 7: 17/29 nguoi chon.
  Cham 8: 19/29 nguoi chon.
  Cham 9: 15/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,35,37,
  40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,
  91,92,94,95,96,97,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,
  28,29,31,35,37,40,41,42,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,57,58,60,
  64,68,69,70,71,73,74,75,78,80,
  81,82,84,85,86,87,90,91,92,96,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  02,04,07,08,09,12,14,15,18,20,
  21,24,25,28,37,40,41,42,45,47,
  48,51,52,54,58,68,70,73,74,78,
  80,81,82,84,85,86,87,90,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  02,04,08,12,14,18,20,21,24,40,
  41,42,45,54,68,80,81,86,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  02,04,12,14,20,21,40,41,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
   
  ckvnvtbd, No_1, TT67899 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net