quảng cáo kqxs full 2

DÀN 9X-0X THÁNG 4

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/3/21.

Lượt xem: 130,406

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  327
  Được thích:
  2,743
  Điểm thành tích:
  93
  Thử hạ dàn (9x tổng hợp bỏ mức 0x của 4ng) ae tham khảo.
  Ngày 25; nhận dàn 52s
  Ngày 26; nhận dàn 50s
  Ngày 27; nhận dàn 50s
  Ngày 28; dàn (4 8 số)
  01,03,04,07,08,10,13,14,18,19,20,22,23,24,25,26,28,32,33,35,36,38,40,42,45,47,49,52,53,56,57,61,62,63,64,69,72,74,75,77,78,82,83,88,90,92,93,96
   
 2. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,088
  Được thích:
  7,228
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  THÁNG 4: 9x - 0x
  01/04: 93- 9x8x7x6x5x4x3X
  02/04: 95- 9x8x7x6x5x
  03/04: 10- 9x8x7x6x5x
  04/04: 78- 9x8x7x6x5x4x
  05/04: 00- N
  06/04: 59- N
  07/04: 75- 9x8x7x6x5
  08/04: 04- 9x8x7x6x5x4x3x
  09/04: 70- 9x8x7x6x5x4x3x
  10/04: 13- 9x8x7x
  11/04: 13- 9x8x7x
  12/04: 39- 9x8x7x6x5x4x3x
  13/04: 05- 9x8x7x6x5x4x3x
  14/04: 95- 9x8x7x6x5x4x3x
  15/04: 82- 9x8x7x
  16/04: 89- 9x8x7x6x5x4x3x
  17/04: 80- 9x8x7x6x5x4x3x
  18/04: 00- 9x8x7x6x5x4x3x
  19/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  20/04: 75- N
  21/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04: 92- 9x8x7x6x5x4x3x
  23/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  24/04: 77- 9x
  25/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  26/04: 60- 9x8x7x6x5x4x
  27/04: 33- 9x
  =========
  Ngày 28/04

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,68,69,70,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,38,39,40,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,68,69,70,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,25,27,28,29,30,35,38,39,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,18,19,20,21,25,27,28,29,30,35,38,39,40,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,95

  (4 3 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,28,30,35,40,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,70,75,79,80,82,85,89,90,94,95,98

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,28,30,35,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,70,75,80,82,85,89,90,95

  (2 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,28,30,40,45,50,54,58,59,60,70,80,82,85,89,90,95

  (1 8 số)
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,20,28,30,58,70,80,82,85,90

  (9 số)
  00,01,04,06,07,08,09,30,90
   
  NAM77589, gialinh123, nuoidan18 thành viên khác Thích điều này.
 3. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,409
  Được thích:
  13,139
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x
  Ngày 02/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/04:9x8x7x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/04:9x8x7x6x
  Ngày 06/04:9x8x7x6x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/04:9x8x7x6x
  Ngày 09/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/04:9x8x
  Ngày 11/04:9x8x
  Ngày 12/04:Miss ( điểm số49 ghê thật)
  Ngày 13/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 15/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 16/04:9x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 18/04:9x8x7x6x
  Ngày 19/04:9x8x
  Ngày 20/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 21/04:9x8x7x6x
  Ngày 22/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04:9x ( sợ thật)
  Ngày 24/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 25/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 27/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 28/04:9x8x
  Điểm:2
  Tổng điểm:130
  Ngày 29/04:
  (9 1s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  (8 4s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,95,96,97,98
  (7 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (6 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,18,21,22,23,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (5 1s)
  01,03,05,07,09,11,12,14,18,21,22,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,58,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (4 1s)
  01,03,05,07,09,12,25,26,31,33,34,36,37,43,45,50,52,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (3 1s)
  01,05,07,12,25,26,31,33,36,37,45,50,52,61,62,66,67,68,70,72,73,74,76,77,78,79,81,84,87,92,97,98
  (2 0s)
  05,07,12,25,31,33,37,50,52,62,67,68,70,72,77,78,79,84,87,92
  (1 0s)
  31,33,52,67,68,72,77,84,87,92
  (7 s)
  52,67,68,72,84,77,87
   
  Fri13rd, Cakiempro68, Bam_cang12 thành viên khác Thích điều này.
 4. quanthienhan

  quanthienhan Lính mới

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  28
  Được thích:
  367
  Điểm thành tích:
  48
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x
  Ngày 24/4: 9x8x
  Ngày 25/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 26/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 27/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 28/4: 9x8x7x


  29/04/2021 đặc biệt MB

  96 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  88 Số
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98

  78 Số
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,86,87,89,92,93,94,95,96,97

  68 Số
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,40,41,42,43,44,45,46,47,50,52,53,54,56,57,58,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,86,87,89,93,94,95,97

  58 Số
  01,02,04,05,09,10,11,12,13,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,40,41,42,43,44,45,46,47,50,52,54,56,57,58,61,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,83,84,86,89,94,97

  48 Số
  01,02,09,11,12,13,15,16,18,21,22,23,24,25,27,30,31,34,40,41,42,43,44,45,46,47,52,54,56,57,58,61,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,83,84,86,89,94,97

  38 Số
  02,09,11,12,15,18,21,22,23,25,27,30,31,34,40,42,43,44,46,47,52,54,57,58,65,68,71,73,74,75,76,77,83,84,86,89,94,97

  28 Số
  02,11,12,15,18,21,22,23,25,27,31,34,40,42,44,46,52,54,58,65,68,71,73,75,84,86,89,94

  18 Số
  02,11,23,25,31,40,44,46,52,58,65,68,71,75,84,86,89,94

  8 Số
  02,23,31,40,44,58,75,84
   
  Chỉnh sửa cuối: 29/4/21
  Fri13rd, Cakiempro68, Bam_cang11 thành viên khác Thích điều này.
 5. hades2307

  hades2307 Lính mới

  Tham gia:
  25/9/20
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  844
  Điểm thành tích:
  93
  Sr bác nào hn đánh theo tk 1x nhé , chắc tại e đánh đó , 27 ngày trên 0x mà nay e vào thì nó ra 0x .:((
   
  Bam_cang, Acecook, DiNo_DiNo4 thành viên khác Thích điều này.
 6. lovestories

  lovestories Lính mới

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  1,080
  Điểm thành tích:
  93
  1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  2/4:9x8x7x
  3/4: 9x8x7x6x
  4/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  5/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  6/4: 9x8x7x6x5x
  7/4: 9x8x7x6x5x4x
  8/4: 9x8x7x6x5x4x
  9/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/4: tạch
  11/4: 9x8x7x
  12/4: 9x8x
  13/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/4:9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/4: tạch lần 2
  16/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  18/4: tạch lần 3. Đúng hôm trước ăn 0x hôm sau xịt 9x luôn. Sợ thật
  19/4: xịt tiếp
  20/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  21/4: 9x8x7x6x5x
  22/4: tạch
  23/4: 9x8x7x
  24/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  25/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  26/4: 9x8x7x6x
  27/4: 9x8x
  28/4: 9x8x7x6x5x4x
  Điểm: 6
  Tổng điểm: 126
  29/4:
  (9 1 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 3 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14,16,17,18,19,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 7 số)
  01,03,04,05,06,07,09,10,14,16,17,18,19,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 5 số)
  01,04,05,06,07,09,10,14,17,18,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,87,90,92,93,94,96,97,98,99
  (5 7 số)
  04,05,06,07,10,14,17,18,27,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,90,92,93,94,96,97,98,99
  (4 8 số)
  04,05,06,07,10,14,17,18,27,30,31,34,35,36,37,39,43,44,48,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,87,90,92,93,94,96,98,99
  (3 7 số)
  06,07,10,14,17,27,30,31,35,37,43,48,53,54,55,56,57,60,61,63,64,65,71,73,74,76,77,78,79,81,83,90,92,93,96,98,99
  (2 9 số)
  06,07,10,17,27,30,35,37,48,53,54,55,56,57,60,61,63,65,71,76,78,79,81,83,90,92,96,98,99
  (1 9 số)
  06,07,10,17,27,30,37,54,55,57,61,63,79,81,83,90,92,96,99
  (9 số)
  10,27,55,63,79,81,83,96,99
   
  Fri13rd, Cakiempro68, Bam_cang13 thành viên khác Thích điều này.
 7. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  01/04 9x8x7x6x5x4x3x
  02/04 9x8x7x6x5x4x3x
  03/04 9x8x7x6x5x4x3x
  04/04 9x8x7x6x5x
  05/04 9X8X7X6X5X4X3X
  06/04 9X8X7X6X5X4X3X
  07/04 9X8X
  08/04 9x8x7x6x5x4x
  09/04 9x8x7x
  10/04 9x8x7x6x5x4x3x
  11/04 9x8x7x6x5x4x3x
  12/04 9x8x7x6x5x4x3x
  13/03 9x8x7x6x5x
  14/03 9x8x7x
  15/03 9x8x7x6x
  16/03 98x
  17/04 9x8x7x6x5x
  18/04 9x8x7x6x5x
  19/04 9x8x7x
  20/04 9x8x7x6x
  21/04 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04 9x8x7x6x5x4x
  23/04 9x8x7x6x5x4x
  24/04 9x8x
  25/04 9x8x7x6x
  26/04 9x8x7x6x5x4x
  27/04 9x8x7x6x5x4x3x
  28/04 9x8x7x6x5x4x3x
  Tổng Điểm 10
  29/04
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,16,19,20,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,38,39,40,41,42,43,48,49,50,51,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  (5 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,08,09,13,16,19,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,38,40,41,42,43,50,51,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,69,70,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,88,89,90,92,93,95,96,97,99
  (4 9 ) số:
  00,03,04,05,13,16,21,22,23,24,25,28,31,33,35,38,40,41,42,43,50,51,54,55,57,58,59,60,62,65,69,70,73,76,77,78,79,80,81,82,84,88,89,90,92,93,95,96,97
  (3 9 ) số:
  00,04,05,13,16,22,23,24,25,33,35,38,40,41,50,51,54,55,57,59,60,62,65,69,70,73,76,77,78,79,80,82,84,89,90,92,93,95,97
  (2 9 ) số:
  00,04,13,16,22,25,35,38,40,41,50,51,54,55,57,59,60,62,70,77,78,80,82,84,89,90,93,95,97
  (1 9 ) số:
  00,04,16,22,25,35,50,55,59,60,70,77,78,82,84,89,90,93,97
  (0 9 ) số:
  35,50,55,70,78,82,89,90,93
   
 8. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  348
  Được thích:
  1,679
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 24/4 9x8x7x6x5x
  Ngày 25/4 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 26/4 9x
  Ngày 27/4 9x8x7x
  Ngày 28/4 9x8x7x6x
  Ngày 29/4
  (9 0 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  (7 0 số)
  00,01,03,04,05,08,09,10,12,13,14,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,58,59,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,94,95,96,99
  (6 0 số)
  00,03,04,05,08,09,12,13,14,17,18,19,21,22,23,26,27,28,30,31,32,35,36,37,40,41,44,45,46,49,50,53,54,55,58,59,62,63,64,67,68,69,71,72,73,76,77,78,80,81,82,85,86,87,90,91,94,95,96,99
  (5 0 số)
  00,03,05,08,09,12,14,17,18,19,21,23,26,27,28,30,32,35,36,37,41,44,45,46,49,50,53,54,55,58,62,63,64,67,69,71,72,73,76,78,80,81,82,85,87,90,91,94,96,99
  (4 0 số)
  00,03,05,08,12,14,17,19,21,23,26,28,30,32,35,37,41,44,46,49,50,53,55,58,62,64,67,69,71,73,76,78,80,82,85,87,91,94,96,99
  (3 0 số)
  00,05,08,14,17,19,23,26,28,32,35,37,41,44,46,50,53,55,62,64,69,71,73,78,80,82,87,91,96,99
  (2 0 số)
  00,05,14,19,23,28,32,37,41,46,50,55,64,69,73,78,82,87,91,96
  (1 0 số)
  00,19,28,37,46,55,64,73,82,91
   
 9. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  327
  Được thích:
  2,743
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/04; 9x8x7x6
  Ngày 02/04; 9x8x7x
  Ngày 03/04; 9x
  Ngày 04/04; 9x
  Ngày 05/04; 9x
  Ngày 06/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 08/04; 9x
  Ngày 09/04; 9x8x7x
  Ngày 10/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 11/04; 9x
  Ngày 12/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 13/04; 9x8x7x6x
  Ngày 14/04; 9x8x
  Ngày 15/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/04; 9x8x
  Ngày 18/04; 9x8x7x
  Ngày 19/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 21/04; 9x8x7x6x
  Ngày 22/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04; 9x8x7x
  Ngày 24/04; 9x8x7x
  Ngày 25/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 27/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Tg điểm 120
  Ngày 29/04
  (9 6 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 7 số)
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,96,97
  (6 6 số)
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,51,52,53,56,57,58,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,80,81,82,83,85,86,91,92,93,96
  (5 7 số)
  01,02,03,06,07,08,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,51,52,53,56,57,58,60,63,64,65,68,69,70,73,75,80,81,82,83,85,86,91,92,93,96
  (4 4 số)
  01,02,03,06,07,08,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,41,42,43,46,51,52,53,56,57,58,60,64,65,70,75,80,81,82,85,91,92
  (3 8 số)
  01,02,03,06,07,08,10,13,14,18,19,20,23,24,28,29,30,31,32,34,35,41,42,43,46,53,57,58,60,64,70,75,80,81,82,85,91,92
  (2 4 số)
  07,13,18,20,23,24,28,29,31,32,41,43,46,53,58,60,64,70,75,80,81,82,85,92
  (1 8 số)
  07,18,23,24,28,29,31,32,41,43,46,60,64,70,80,81,82,92
  (8 số)
  07,31,32,41,46,64,70,80
   
  Acecook, Tuctactimtien, Fri13rd15 thành viên khác Thích điều này.
 10. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,121
  Được thích:
  4,822
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 2/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 3/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 4/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/4: 9x8x7x
  Ngày 6/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/4: 9x8x
  Ngày 10/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 9x8x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x
  Ngày 19/4: 9x8x7x6x
  Ngày 20/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/4: 9x8x7x6x
  Ngày 25/4: 9x8x7x
  Ngày 26/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Tổng điểm 157
  Ngày 29/4:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,04,05,07,11,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,28,31,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,62,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,02,04,05,07,11,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,28,33,35,37,38,39,40,41,42,48,50,51,54,55,57,59,60,62,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,88,89,90,91,92,93,95,97,99
  (4 9 số)
  00,02,04,07,11,13,15,16,19,20,22,24,25,28,33,35,37,38,39,40,42,48,51,54,55,57,59,60,64,65,68,69,70,73,74,75,77,78,79,82,84,88,89,90,91,92,93,95,97
  (3 9 số)
  00,02,04,11,13,15,16,19,20,22,24,28,33,37,40,42,48,51,55,57,59,60,64,68,70,73,74,75,77,79,82,84,88,89,90,91,92,95,97
  (2 9 số)
  00,02,11,13,15,16,19,20,22,33,37,51,55,57,59,60,70,73,74,75,77,79,88,89,90,91,92,95,97
  (1 9 số)
  11,13,15,16,33,37,51,55,57,59,70,73,74,75,77,89,90,92,95
  (9 số)
  11,13,16,70,74,77,89,90,92
   
  Acecook, Thosanloto89, Fri13rd16 thành viên khác Thích điều này.
 11. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  346
  Được thích:
  1,484
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 29/04

  96 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  88 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  78 số
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24,27,28,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  68 số
  00,01,03,04,06,08,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24,28,30,31,32,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  58 số
  00,01,03,06,11,12,14,15,20,22,24,28,30,32,36,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,53,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,82,84,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  48 số
  00,01,03,06,11,12,14,22,24,28,30,32,38,39,40,41,43,45,46,49,50,53,59,60,61,63,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,84,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  38 số
  01,03,06,11,12,14,22,24,30,38,39,40,41,43,46,50,53,59,60,61,63,67,69,70,71,72,74,75,76,79,81,84,87,90,92,95,96,97
  28 số
  06,11,14,24,30,41,43,46,50,53,59,60,61,63,67,69,71,72,74,76,79,81,84,90,92,95,96,97
  18 số
  11,46,53,60,63,67,69,71,72,74,76,79,81,84,90,92,95,96
  08 số
  11,53,74,76,79,81,84,90

  P/S : Dàn tham khảo. Nếu thiếu thì lấy dàn nhé.
   
  Tuctactimtien, Acecook, Fri13rd12 thành viên khác Thích điều này.
 12. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  633
  Được thích:
  1,829
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04: 9x8x7x
  Ngày 02/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/04: 9x8x7x6x
  Ngày 04/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/04: 9x8x7x
  Ngày 10/04: 9x8x7x
  Ngày 11/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/04: Đốt nhà
  Ngày 15/04: 9x8x7x6x
  Ngày 16/04: 9x8x
  Ngày 17/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/04: 9x8x7x
  Ngày 20/04: 9x8x7x6x
  Ngày 21/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/04: 9x8x
  Ngày 26/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/04: 9x8x7x
  Ngày 28/04: 9x8x7x6x5x4x
  Điểm: 6
  Tổng điểm: 139
  Ngày 29/04:
  (9 6 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  02,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  04,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,35,37,39,40,41,42,44,46,47,48,49,51,53,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,35,37,39,40,41,42,44,46,47,48,49,51,53,57,59,60,61,62,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,84,86,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  (4 9 số)
  11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,40,41,42,44,46,47,48,49,51,60,61,62,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,82,84,86,88,91,92,94,96,97,99
  (3 9 số)
  11,12,14,16,17,19,21,22,24,26,27,28,29,41,42,44,46,47,49,61,62,64,66,67,68,69,71,72,74,76,77,79,82,91,92,94,96,97,99
  (2 9 số)
  11,12,14,16,17,19,21,27,29,41,44,47,49,61,66,67,69,71,72,74,76,77,79,91,92,94,96,97,99
  (1 9 số)
  12,14,16,21,27,29,41,47,49,61,67,69,72,74,76,92,94,96,99
  (9 số)
  12,21,27,49,61,67,72,76,94
   
  Acecook, Fri13rd, Cakiempro6815 thành viên khác Thích điều này.
 13. tong_giang710

  tong_giang710 Lính mới

  Tham gia:
  7/4/21
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  453
  Điểm thành tích:
  53
  Ngày 01/4: sịt
  Ngày 02/4: 9x8x7x
  Ngày 03/4: 9x8x7x6x
  Ngày 04/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 06/4: 9x
  Ngày 07/4: 9x8x7x
  Ngày 08/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 9x8x7x6x
  Ngày 10/4: sịt
  Ngày 11/4: 9x8x7x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 19/4: sịt
  Ngày 20/4: 9x8x7x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: Nghỉ (ko vào dc web)
  Ngày 25/4: sịt
  Ngày 26/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 27/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 28/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 29/4: Tổng 117đ
  (9 5 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,02,03,04,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,04,07,08,09,12,13,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,39,40,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,80,81,82,84,85,86,89,90,91,93,94,95,98,99
  (5 9 số)
  02,03,04,07,08,09,12,13,16,17,18,20,21,22,25,26,27,30,31,34,35,36,39,40,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,84,85,86,89,90,93,94,95,98,99
  (4 9 số)
  02,03,07,08,09,12,16,17,18,20,21,25,26,27,30,34,35,36,39,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,61,62,63,66,67,70,71,72,75,76,80,81,84,85,89,90,93,94,98,99
  (3 9 số)
  03,07,08,09,12,16,17,18,21,25,26,27,30,34,35,36,43,44,45,49,52,54,58,61,62,63,67,70,71,72,76,80,81,85,89,90,94,98,99
  (2 9 số)
  03,07,09,12,16,18,21,25,27,30,34,36,43,45,49,52,58,61,63,67,70,72,76,81,85,89,90,94,98
  (1 9 số)
  03,07,12,16,21,25,30,34,43,49,58,61,67,70,76,85,89,94,98
  (9 số)
  03,12,21,30,49,67,76,85,94
   
 14. NaviRain

  NaviRain Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  13/6/18
  Bài viết:
  2,618
  Được thích:
  9,233
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/04:9x8x
  Ngày 03/04:9x8x7x6x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/04: xịt
  Ngày 06/04:9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/04:9x8x
  Ngày 09/04:9x
  Ngày 10/04:9x
  Ngày 11/04: xịt
  Ngày 12/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/04:9x
  Ngày 14/04: xịt
  Ngày 15/04:nghỉ
  Ngày 16/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x
  Ngày 18/04: xịt
  Ngày 19/04:9x8x7x6x5x
  20/4 nghỉ
  Ngày 21/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 22/04:9x8x7x
  Ngày 23/04:9x8x7x
  Ngày 24/04:9x8x7x6x
  Ngày 25/04:9x
  Ngày 26/04:9x8x7x6x5x
  Ngày 27/04:9x8x
  Ngày 28/04:9x8x
  Tổng điểm: 87
  Ngày 29/04:
  9x6
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x8
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,98,99
  7x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,98,99
  6x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,52,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,98,99
  5x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,41,43,44,46,47,52,55,56,57,58,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  4x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,31,37,43,46,55,57,61,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  3x8
  02,03,04,08,09,11,19,20,21,22,23,26,27,28,31,37,46,55,57,61,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,88,89,90,99
  2x8
  02,04,08,09,11,19,20,23,26,27,31,37,46,55,57,61,66,68,70,71,72,73,75,79,81,86,88,99
  1x8
  02,04,08,20,21,26,28,31,61,66,68,71,72,73,75,86,88,99
  0x8
  02,04,21,31,72,73,88,99
   
  Acecook, Fri13rd, Cakiempro689 thành viên khác Thích điều này.
 15. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,088
  Được thích:
  7,228
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  THÁNG 4: 9x - 0x
  01/04: 93- 9x8x7x6x5x4x3X
  02/04: 95- 9x8x7x6x5x
  03/04: 10- 9x8x7x6x5x
  04/04: 78- 9x8x7x6x5x4x
  05/04: 00- N
  06/04: 59- N
  07/04: 75- 9x8x7x6x5
  08/04: 04- 9x8x7x6x5x4x3x
  09/04: 70- 9x8x7x6x5x4x3x
  10/04: 13- 9x8x7x
  11/04: 13- 9x8x7x
  12/04: 39- 9x8x7x6x5x4x3x
  13/04: 05- 9x8x7x6x5x4x3x
  14/04: 95- 9x8x7x6x5x4x3x
  15/04: 82- 9x8x7x
  16/04: 89- 9x8x7x6x5x4x3x
  17/04: 80- 9x8x7x6x5x4x3x
  18/04: 00- 9x8x7x6x5x4x3x
  19/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  20/04: 75- N
  21/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04: 92- 9x8x7x6x5x4x3x
  23/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  24/04: 77- 9x
  25/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  26/04: 60- 9x8x7x6x5x4x
  27/04: 33- 9x
  28/04: 13- 9x8x7x6xp
  =========
  Ngày 29/04

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,95

  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,68,70,71,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,95

  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,95

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,20,23,25,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,70,73,75,80,83,85,90,93,95

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,30,35,38,39,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,70,75,80,83,85,90,93,95

  (2 7 số)
  03,05,09,15,25,30,35,38,39,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75,83,85,90,93,95

  (1 9 số)
  05,09,15,25,30,35,38,39,45,50,51,52,54,56,57,58,59,65,90

  ( 9 số)
  09,30,35,38,39,45,54,59,90
   
  Acecook, Fri13rd, Cakiempro6812 thành viên khác Thích điều này.
 16. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp 7x của 12tv
  ngày 2/4 về mức 47
  ngày 3/4 về mức 32
  ngày 4/4 về mức 50
  ngày 5/4 về mức 31
  ngày 6/4 về mức 29
  ngày 7/4 về mức 44
  ngày 8/4 về mức 37
  ngày 9/4 về mức 29
  ngày 10/4về mức 25
  ngày 11/4về mức 20
  ngày 12/4ve muc 42
  ngày 13/4về mức 41
  ngày 14/4ve muc 30
  ngày 15/4ve muc 39
  ngày 16/4về mức 35
  ngày 17/4ve muc 37
  ngày 18/4ve muc 25
  ngày 19/4ve muc 20
  ngay 20/4ve muc 35
  ngay 21/4ve muc 41
  ngay 22/4ve muc 43
  ngay 23/4ve muc 37
  ngay 24/4ve muc 31
  ngay 25/4ve muc 34
  ngay 26/4ve muc 44
  ngay 27/4ve muc 37
  ngay 28/4ve muc 31
  ngay 29/4

  Mức: 1 5 (1 số)
  29
  Mức: 2 0 (1 số)
  47
  Mức: 2 2 (1 số)
  06
  Mức: 2 5 (2 số)
  38,85
  Mức: 2 6 (2 số)
  10,98
  Mức: 2 7 (4 số)
  11,42,56,66
  Mức: 2 8 (3 số)
  33,49,88
  Mức: 2 9 (4 số)
  01,52,67,86
  Mức: 3 0 (6 số)
  00,20,26,32,83,94
  Mức: 3 1 (8 số)
  17,24,36,48,60,87,96,97
  Mức: 3 2 (8 số)
  02,08,13,15,16,30,39,46
  Mức: 3 3 (4 số)
  34,45,62,93
  Mức: 3 4 (3 số)
  14,69,92
  Mức: 3 5 (7 số)
  05,12,44,51,79,89,91
  Mức: 3 6 (6 số)
  50,53,63,74,95,99
  Mức: 3 7 (1 0 số)
  07,18,19,27,59,61,64,65,72,78
  Mức: 3 8 (3 số)
  21,25,40
  Mức: 3 9 (5 số)
  03,09,23,41,70
  Mức: 4 0 (1 số)
  35
  Mức: 4 1 (6 số)
  04,22,55,75,76,80
  Mức: 4 2 (5 số)
  37,57,68,82,84
  Mức: 4 3 (5 số)
  28,54,58,71,81
  Mức: 4 4 (2 số)
  31,43
  Mức: 4 5 (2 số)
  77,90
  Mức: 5 0 (1 số)
  73
  _________
  _________

  Tổng hợp 4x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 22
  ngày 2/4 về mức 18
  ngày 3/4 về mức 10
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 13
  ngày 6/4 về mức 12
  ngày 7/4 về mức 19
  ngày 8/4 về mức 13
  ngày 9/4 về mức 13
  ngày 10/4về mức 12
  ngày 11/4về mức 6
  ngày 12/4ve muc 20
  ngày 13/4về mức 19
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4về mức 17
  ngày 16/4về mức 14
  ngày 17/4ve muc 16
  ngày 18/4ve muc 9
  ngày 19/4ve muc 8
  ngay 20/4 ve muc 13
  ngay 21/4 ve muc 15
  ngay 22/4ve muc 20
  ngay 23/4ve muc 16
  ngay 24/4ve muc 12
  ngay 25/4ve muc 14
  ngay 26/4ve muc 14
  ngay 27/4ve muc 20
  ngay 28/4ve muc 10
  ngay 29/4

  Mức: 6 (1 số)
  47
  Mức: 7 (1 số)
  01
  Mức: 8 (4 số)
  06,10,29,36
  Mức: 9 (2 số)
  56,86
  Mức: 1 0 (3 số)
  42,63,66
  Mức: 1 1 (4 số)
  32,39,48,49
  Mức: 1 2 (6 số)
  13,24,38,69,85,87
  Mức: 1 3 (1 2 số)
  08,15,17,18,26,51,53,62,83,88,91,98
  Mức: 1 4 (8 số)
  11,14,20,33,45,95,96,97
  Mức: 1 5 (9 số)
  03,40,44,59,60,65,67,80,93
  Mức: 1 6 (7 số)
  02,04,19,34,52,68,74
  Mức: 1 7 (8 số)
  00,09,12,21,22,41,64,94
  Mức: 1 8 (7 số)
  05,16,28,30,46,79,81
  Mức: 1 9 (9 số)
  07,35,50,58,61,72,76,78,99
  Mức: 2 0 (5 số)
  23,31,43,71,82
  Mức: 2 1 (5 số)
  25,27,37,54,75
  Mức: 2 2 (4 số)
  77,84,89,92
  Mức: 2 3 (1 số)
  57
  Mức: 2 4 (1 số)
  70
  Mức: 2 6 (2 số)
  55,90
  Mức: 2 7 (1 số)
  73
   
  Acecook, Fri13rd, Cakiempro6810 thành viên khác Thích điều này.
 17. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 1x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 1
  ngày 2/4 về mức 2
  ngày 3/4 về mức 2
  ngày 4/4 về mức 7
  ngày 5/4 về mức 3
  ngày 6/4 về mức 3
  ngày 7/4 về mức 4
  ngày 8/4 về mức 1
  ngày 9/4 về mức 2
  ngày10/4về mức 2
  ngày11/4về mức 1
  ngày 12/4ve muc 6
  ngày 13/4về mức 2
  ngày 14/4ve muc 2
  ngày 15/4ve muc 4
  ngày 16/4ve muc 1
  ngày 17/4ve muc 3
  ngày 18/4 ve muc 3
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 3
  ngay 21/4ve muc 1
  ngay 22/4ve muc 4
  ngay 23/4ve muc 3
  ngay 24/5ve muc 2
  ngay 25/4ve muc 1
  ngay 26/4ve muc 2
  ngay 27/4ve muc 4
  ngay 28/4ve muc 0
  ngay 29/4

  Mức: 0 (5 số)
  01,36,42,53,62
  Mức: 1 (1 4 số)
  06,08,17,18,20,22,24,26,47,48,56,66,95,97
  Mức: 2 (2 2 số)
  03,10,13,14,15,19,29,34,40,44,45,51,60,63,65,69,71,79,80,85,86,91
  Mức: 3 (1 6 số)
  04,05,09,11,32,33,38,39,43,54,57,74,81,83,87,98
  Mức: 4 (2 0 số)
  02,07,12,23,25,27,28,35,37,41,49,52,58,64,68,75,76,88,93,96
  Mức: 5 (1 2 số)
  00,16,30,46,50,59,61,77,78,82,94,99
  Mức: 6 (5 số)
  21,67,72,84,92
  Mức: 7 (5 số)
  31,70,73,89,90
  Mức: 9 (1 số)
  55

  _________
  _________

  Tổng hợp từ 0x của 12v
  ngày 1/4 về mức 0
  ngày 2/4 về mức 0
  ngày 3/4 về mức 1
  ngày 4/4 về mức 1
  ngày 5/4 về mức 1
  ngày 6/4 về mức 0
  ngày 7/4 về mức 1
  ngày 8/4 về mức 0
  ngày 9/4 về mức 1
  ngày10/4 về mức 1
  ngày11/4 về mức 0
  ngày 12/4ve muc 3
  ngày 13/4về mức 0
  ngày 14/4ve muc 0
  ngày 15/4về muc 2
  ngày 16/4ve muc 0
  ngày 17/4ve muc 1
  ngày 18/4 ve muc 1
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 1
  ngay 21/4ve muc 0
  ngay 22/4ve muc 1
  ngay 23/4ve muc 1
  ngay 24/4ve muc 1
  ngay 25/4ve muc 0
  ngay 26/4ve muc 1
  ngay 27/4ve muc 1
  ngay 28/4ve muc 0
  ngay 29/4

  Mức: 0 (3 4 số)
  01,05,06,08,14,15,17,18,20,22,24,25,26,29,33,34,36,42,43,47,48,51,53,56,57,60,62,65,66,69,71,86,95,97
  Mức: 1 (3 7 số)
  03,04,07,10,11,13,16,19,23,28,32,37,38,39,40,41,44,45,50,52,54,58,61,63,68,74,75,79,80,81,83,85,87,91,92,96,98
  Mức: 2 (2 1 số)
  00,02,09,12,27,30,35,46,49,59,64,76,77,78,82,84,88,89,93,94,99
  Mức: 3 (7 số)
  21,31,67,70,72,73,90
  Mức: 4 (1 số)
  55
   
  Acecook, Gaixinh, Fri13rd11 thành viên khác Thích điều này.
 18. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  mức số 7tv
  ngày 1/4 về mức 23
  ngày 2/4 về mức 22
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 32
  ngày 5/4 về mức 16
  ngày 6/4 về mức 24
  ngày 7/4 về mức 30
  ngày 8/4 về mức 18
  ngày 9/4 về mức 15
  ngày10/4 về mức 18
  ngày 11/4về mức 16
  ngày 12/4về mức 24
  ngày 13/4về mức 33
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4ve muc 21
  ngay 16/4ve muc 16
  ngay 17/4ve muc 29
  ngay 18/4ve muc 16
  ngay 19/4 ve muc 9
  ngay 20/4 ve muc 24
  ngay 21/4ve muc 27
  ngay 22/4ve muc 29
  ngay 23/4ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 19
  ngay25/5 ve muc 20
  ngay 26/4ve muc 30
  ngay 27/4ve muc 23
  ngay 28/4ve muc 25
  ngay 29/4

  Mức: 1 0 (1 số)
  86
  Mức: 1 1 (2 số)
  47,94
  Mức: 1 2 (2 số)
  26,46
  Mức: 1 3 (2 số)
  29,44
  Mức: 1 4 (3 số)
  45,49,85
  Mức: 1 5 (2 số)
  27,98
  Mức: 1 6 (6 số)
  08,09,36,66,72,87
  Mức: 1 7 (6 số)
  11,18,34,67,88,89
  Mức: 1 8 (8 số)
  12,30,32,52,56,63,83,99
  Mức: 1 9 (5 số)
  00,02,06,17,21
  Mức: 2 0 (6 số)
  10,14,16,23,38,42
  Mức: 2 1 (3 số)
  01,40,48
  Mức: 2 2 (9 số)
  03,13,15,22,24,39,62,64,69
  Mức: 2 3 (6 số)
  04,19,20,33,61,96
  Mức: 2 4 (5 số)
  05,28,68,91,93
  Mức: 2 5 (3 số)
  50,71,84
  Mức: 2 6 (8 số)
  41,43,53,54,58,59,74,95
  Mức: 2 7 (5 số)
  31,55,65,82,97
  Mức: 2 8 (5 số)
  25,37,76,78,81
  Mức: 2 9 (2 số)
  07,73
  Mức: 3 0 (4 số)
  75,79,80,90
  Mức: 3 1 (4 số)
  35,60,70,77
  Mức: 3 2 (2 số)
  51,57
  Mức: 3 5 (1 số)
  92
  _________
  _________

  mức số 10tv
  ngày 2/4 về mức 26
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 20
  ngày 6/4 về mức 22
  ngày 7/4 về mức 27
  ngày 8/4 về mức 24
  ngày 9/4 về mức 27
  ngày10/4 về mức 18
  ngày11/4 về mức 20
  ngày12/4 ve mức 24
  ngày 13/4về mức 25
  ngày 14/4ve muc 21
  ngày 15/4ve muc 25
  ngày 16/4ve muc 23
  ngày 17/4ve muc 24
  ngày 18/4ve muc 22
  ngay 19/4 ve muc15
  ngay 20/4ve muc 23
  ngay 21/4 ve muc 30
  ngay 22/4 ve muc 27
  ngay 23/4 ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 22
  ngay25/5 ve muc 21
  ngay 26/4ve muc 28
  ngay 27/4ve muc 24
  ngay 28/4ve muc 22
  ngay 29/4

  Mức: 1 2 (1 số)
  29
  Mức: 1 4 (1 số)
  47
  Mức: 1 6 (1 số)
  85
  Mức: 1 7 (1 số)
  26
  Mức: 1 8 (3 số)
  38,46,94
  Mức: 1 9 (4 số)
  20,24,36,99
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  00,06,11,30,42,45,52,56,67,74,92
  Mức: 2 1 (9 số)
  08,17,27,44,64,83,86,88,98
  Mức: 2 2 (9 số)
  02,05,12,66,72,79,87,89,97
  Mức: 2 3 (1 2 số)
  01,09,10,13,14,19,23,32,34,40,49,62
  Mức: 2 4 (1 0 số)
  15,16,21,22,33,37,39,50,60,90
  Mức: 2 5 (9 số)
  03,07,18,41,55,65,82,93,96
  Mức: 2 6 (1 4 số)
  04,25,28,35,48,54,57,59,63,69,70,76,91,95
  Mức: 2 7 (8 số)
  53,61,71,75,78,80,81,84
  Mức: 2 8 (6 số)
  31,51,58,68,73,77
  Mức: 2 9 (1 số)
  43
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,906
  Được thích:
  101,387
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  78s
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  68s
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,28,31,33,35,37,38,39,40,41,42,43,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,90,91,92,93,95,96,97
  58s
  01,03,04,05,07,13,15,19,20,22,24,25,28,31,33,35,37,39,40,41,42,43,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,90,91,92,93,95,96,97
  48s
  04,05,07,19,20,25,28,31,33,35,37,41,43,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,90,91,92,93,95,96,97
  38s
  07,25,28,31,35,37,41,43,50,51,53,54,55,57,58,59,60,65,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,90,91,92,93,95,97
  28s
  07,25,31,35,37,51,54,55,57,58,59,60,65,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,90,92,95,97
  18s
  07,25,35,37,51,57,60,70,73,75,76,77,78,79,80,81,90,92
  8s
  35,51,57,60,70,77,90,92
   
  Acecook, Raubo123, Bestboy17 thành viên khác Thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,906
  Được thích:
  101,387
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  78s
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,28,31,32,33,34,35,37,39,40,41,43,44,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  68s
  01,03,04,05,07,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,25,28,31,32,33,34,35,37,39,40,41,43,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,87,89,90,91,93,95,96,97
  58s
  03,04,07,10,13,14,15,16,18,19,21,22,23,25,28,31,32,33,34,35,37,39,40,41,43,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,81,82,84,90,91,93,95,96
  48s
  03,04,07,15,16,18,21,22,25,28,31,33,35,37,39,41,43,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,63,65,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,81,82,84,90,91,93,95,96
  38s
  03,04,07,18,25,28,31,35,41,43,48,51,53,54,55,57,58,59,61,63,65,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,81,82,84,91,93,95,96
  28s
  25,28,31,35,43,48,51,53,54,57,58,59,61,63,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,81,84,91,95
  18s
  31,43,51,53,58,61,68,71,73,75,76,77,78,80,81,84,91,95
  8s
  31,43,51,58,68,73,77,84
   
  Acecook, Raubo123, Bestboy16 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net