quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN 9X-0X THÁNG 4

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/3/21.

Lượt xem: 44,612

 1. tuiyeuxoso

  tuiyeuxoso Lính mới

  Tham gia:
  Thứ tư
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  53
  Điểm thành tích:
  13
  Tổng: 11đ
  01/04: 9x8x7x
  02/04: sịt
  03/04: 9x
  04/04: 9x
  05/04: 9x8x7x6x5x
  06/04: 9x
  07/04:
  Mức: (9 5) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  Mức: (8 9) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,85,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  Mức: (7 9) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,85,87,88,89,90,91,92,94,95,97,99
  Mức: (6 9) số
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,55,56,58,59,60,61,63,66,68,70,71,72,74,76,77,79,80,85,87,88,89,91,92,95,97,99
  Mức: (5 9) số
  00,02,03,04,05,08,10,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,50,51,52,55,56,58,59,60,61,63,66,68,72,74,76,77,80,85,87,88,89,92,95,99
  Mức: (4 9) số
  00,02,03,04,05,10,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,50,51,59,66,68,72,74,76,77,80,85,87,88,89,92,99
  Mức: (3 9) số
  03,05,10,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,28,29,30,31,32,35,36,37,38,41,44,45,47,50,59,66,68,74,76,77,80,85,87,89,92,99
  Mức: (2 9) số
  03,05,10,12,15,16,21,22,23,28,29,30,31,32,35,36,37,38,41,44,50,59,68,74,76,77,80,85,99
  Mức: (1 9) số
  03,05,10,12,16,22,28,30,31,35,36,37,38,50,59,74,76,80,85
  Mức: (9) số
  05,22,28,35,38,50,59,74,80
   
 2. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Lính mới

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  366
  Được thích:
  2,856
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/4: 9x,8x,7x,6x,5x,4x.
  Ngày 2/4: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x.
  Ngày 3/4: 0x
  Ngày 4/4: 9x,8x,7x,
  Ngày 5/4: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x.
  Ngày 6/4: 9x,8x,7x
  Ngày 7/4: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,2x,1x.
  Tổng điểm 33đ.
  Ngày 8/4:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (7 6 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,38,39,42,43,44,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,92,93,94,97,98,99
  (6 0 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,25,26,30,31,33,34,35,36,38,39,43,44,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,75,76,80,81,83,84,85,86,88,89,93,94,98,99
  (5 6 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,25,26,30,31,33,34,35,36,38,39,43,48,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,75,76,80,81,83,84,85,86,88,89,93,98
  (4 8 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,25,26,30,31,33,35,36,38,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,75,76,80,81,83,85,86,88
  (3 8 số)
  01,06,07,08,10,11,12,15,16,17,20,21,25,26,30,33,35,38,51,52,53,56,57,58,60,61,62,65,66,67,70,71,75,76,80,83,85,88
  (2 8 số)
  02,03,07,08,12,17,20,21,25,26,30,33,35,38,52,53,57,58,62,67,70,71,75,76,80,83,85,88
  (1 8 số)
  02,07,08,20,25,30,33,35,38,52,57,58,70,75,80,83,85,88
  (0 8s)
  08,20,33,52,57,70,80,88.
  Hôm qua bộ 54, nay 07 chính bộ, vậy ngày mai chắc là bộ 20, ngày kia mới tính được bộ 11,12 ( 66) như mình suy đoán hôm qua rồi.
   
 3. ruabi004

  ruabi004 Lính mới

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  112
  Được thích:
  1,293
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/04; 9x8x7x6
  Ngày 02/04; 9x8x7x
  Ngày 03/04; 9x
  Ngày 04/04; 9x
  Ngày 05/04; 9x
  Ngày 06/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04; 9x8x7x6x5x
  Tg điểm 20
  Ngày 08/04;
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  (7 3 số)
  02,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,96,97,98
  (6 8 số)
  02,06,07,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,91,93,96,97,98
  (5 4 số)
  02,06,07,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,32,34,37,39,41,43,46,47,51,52,57,60,61,62,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,87,89,91,93,96,97,98
  (4 6 số)
  02,06,07,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,32,37,39,51,52,57,60,61,62,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,87,89,91,93,96,97,98
  (3 4 số)
  02,07,11,12,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,37,39,52,57,61,62,67,70,71,72,73,75,76,77,81,82,89,91,93,98
  (2 7 số)
  11,12,16,17,18,19,21,25,26,27,28,39,52,57,61,62,67,71,72,75,76,81,82,89,91,93,98
  (1 8 số)
  12,16,17,18,19,21,25,26,27,28,39,61,62,67,81,82,91,93
  (9 số)
  12,16,17,19,21,26,61,62,91
   
  quedau1981, channuoixoso, Cuc8417 thành viên khác Thích điều này.
 4. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lính mới

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  324
  Được thích:
  460
  Điểm thành tích:
  63
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04: 9x8x7x
  Ngày 02/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/04: 9x8x7x6x
  Ngày 04/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Điểm: 7
  Tổng điểm: 40
  Ngày 08/04:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,63,64,66,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,04,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,24,25,26,29,30,31,33,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,58,59,60,64,66,70,71,74,75,76,78,79,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,04,05,06,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,24,25,26,29,30,31,33,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,51,52,54,55,60,64,71,74,75,76,78,79,81,82,84,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  00,01,02,04,05,06,10,12,14,15,16,17,19,21,24,25,26,29,30,31,33,37,38,39,41,42,43,47,48,52,55,60,64,74,75,76,79,81,82,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (3 9 số)
  00,01,02,12,14,15,16,21,24,25,26,29,30,33,37,38,39,41,42,43,47,48,52,55,60,64,74,75,76,79,81,88,89,91,92,93,95,97,98
  (2 9 số)
  00,01,12,14,15,16,21,25,26,30,33,37,38,39,41,43,48,52,55,60,64,75,76,81,88,89,91,93,95
  (1 9 ) số:
  00,01,12,14,16,26,33,37,39,41,52,60,64,75,81,88,89,91,95
  (0 9 ) số:
  01,14,16,26,33,37,52,64,75
   
 5. tong_giang710

  tong_giang710 Lính mới

  Tham gia:
  Thứ tư
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  48
  Điểm thành tích:
  13
  Ngày 01/4: sịt
  Ngày 02/4: 9x8x7x
  Ngày 03/4: 9x8x7x6x
  Ngày 04/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 06/4: 9x
  Ngày 07/4: 9x8x7x
  Ngày 08/4: Tổng 23đ
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,11,12,14,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,11,14,17,19,21,22,23,26,27,28,29,33,34,36,39,40,42,43,44,45,47,48,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,66,67,69,70,71,73,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,14,17,19,21,22,26,27,28,29,33,34,36,39,40,42,43,45,47,48,51,54,56,59,61,62,63,64,66,67,69,70,71,73,75,76,77,79,81,82,83,84,86,88,89,91,92,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  03,04,05,06,08,14,17,21,22,26,27,29,33,34,36,39,40,42,43,45,47,51,54,56,59,62,63,64,67,69,70,71,76,77,79,81,82,83,84,86,88,89,91,92,93,95,96,97,98
  (3 9 số)
  03,04,05,06,08,17,26,29,36,39,40,45,47,51,54,56,59,61,62,63,64,66,67,69,70,71,76,77,79,81,82,84,86,89,91,92,93,95,96,97,98
  (2 9 số)
  03,04,05,06,26,36,39,40,45,51,54,59,62,63,64,67,69,70,71,76,77,79,86,89,91,93,95,96,97
  (1 9 số)
  26,36,39,40,45,51,54,59,63,64,67,69,86,89,91,93,95,96,97
  (9 số)
  26,59,64,67,69,86,91,95,96
   
 6. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  2,821
  Được thích:
  4,505
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 08/04
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,18,19,20,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,69,70,72,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,19,20,25,28,29,30,35,36,38,39,40,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,69,70,72,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (5 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,19,20,25,28,29,30,35,36,38,39,40,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,69,70,75,79,80,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (4 7 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,19,20,28,29,30,35,36,38,39,40,47,50,53,56,57,59,60,65,68,69,70,79,80,82,83,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (3 7 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,19,20,28,29,30,39,40,47,50,59,60,69,70,79,80,82,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (2 7 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,19,20,28,29,30,39,40,59,69,80,82,89,90,91,92,93,95

  (1 7 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,80,82,89,90

  ( 8 số )
  02,20,09,90,08,80,82,89
   
 7. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  1,845
  Được thích:
  3,501
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn số tháng 4:
  Ngày 1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 2/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 3/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 4/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/4: 9x8x7x
  Ngày 6/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Tổng điểm 44
  Ngày 8/4
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,63,64,66,68,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,04,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,30,31,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,58,60,63,64,68,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,85,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,04,05,06,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,30,31,33,35,36,37,38,39,41,42,43,47,48,49,51,52,53,55,60,64,68,71,72,74,75,76,78,79,81,82,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  00,01,02,05,06,10,12,14,15,16,18,21,24,26,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,47,48,49,52,55,60,64,72,74,75,76,78,79,81,82,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (3 9 số)
  00,01,02,06,10,12,14,15,16,21,24,26,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,48,49,52,55,72,75,76,78,79,81,82,88,89,90,91,93,95
  (2 9 số)
  00,01,02,06,10,14,16,24,26,30,33,37,38,39,41,42,48,49,52,55,72,75,76,78,82,88,91,93,95
  (1 9 số)
  00,01,24,30,33,37,38,39,42,49,52,55,75,78,82,88,91,93,95
  (9 số)
  00,24,33,37,39,42,55,75,95
   
 8. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  596
  Được thích:
  2,610
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 7x6x5x4x3x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 53
  ngày 2/4 về mức 47
  ngày 3/4 về mức 32
  ngày 4/4 về mức 50
  ngày 5/4 về mức 31
  ngày 6/4 về mức 29
  ngày 7/4 về mức 44

  Mức: 9 (1 số)
  94
  Mức: 1 0 (1 số)
  13
  Mức: 1 1 (1 số)
  27
  Mức: 1 7 (1 số)
  22
  Mức: 1 9 (2 số)
  44,49
  Mức: 2 3 (1 số)
  46
  Mức: 2 4 (2 số)
  73,86
  Mức: 2 5 (4 số)
  23,32,34,65
  Mức: 2 6 (7 số)
  28,40,50,57,72,83,84
  Mức: 2 7 (1 số)
  09
  Mức: 2 8 (2 số)
  17,54
  Mức: 2 9 (1 số)
  41
  Mức: 3 0 (4 số)
  18,31,77,80
  Mức: 3 1 (2 số)
  56,99
  Mức: 3 2 (2 số)
  62,68
  Mức: 3 3 (6 số)
  16,24,45,63,67,69
  Mức: 3 4 (8 số)
  03,07,11,43,59,61,74,78
  Mức: 3 5 (1 số)
  55
  Mức: 3 6 (4 số)
  53,66,87,95
  Mức: 3 7 (6 số)
  04,38,58,64,92,97
  Mức: 3 8 (6 số)
  29,33,42,48,85,88
  Mức: 3 9 (1 0 số)
  01,02,08,14,19,20,30,35,96,98
  Mức: 4 0 (3 số)
  15,25,90
  Mức: 4 1 (5 số)
  00,10,47,71,93
  Mức: 4 2 (3 số)
  26,60,81
  Mức: 4 4 (3 số)
  12,36,91
  Mức: 4 5 (4 số)
  05,39,51,79
  Mức: 4 6 (1 số)
  70
  Mức: 4 7 (3 số)
  21,37,89
  Mức: 4 8 (3 số)
  06,76,82
  Mức: 4 9 (1 số)
  52
  Mức: 5 2 (1 số)
  75

  _________
  _________


  Tổng hợp từ 4x3x2x1x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 22
  ngày 2/4 về mức 18
  ngày 3/4 về mức 10
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 13
  ngày 6/4 về mức 12
  ngày 7/4 về mức 19

  Mức: 1 (1 số)
  13
  Mức: 2 (1 số)
  94
  Mức: 4 (2 số)
  34,46
  Mức: 5 (2 số)
  27,54
  Mức: 6 (4 số)
  44,53,56,65
  Mức: 7 (2 số)
  49,84
  Mức: 8 (2 số)
  22,73
  Mức: 9 (4 số)
  18,23,50,86
  Mức: 1 0 (7 số)
  11,43,45,51,57,58,74
  Mức: 1 1 (7 số)
  17,29,31,47,63,72,83
  Mức: 1 2 (6 số)
  09,32,66,68,97,99
  Mức: 1 3 (2 số)
  04,59
  Mức: 1 4 (4 số)
  15,40,85,92
  Mức: 1 5 (4 số)
  24,28,61,71
  Mức: 1 6 (4 số)
  55,80,87,98
  Mức: 1 7 (3 số)
  08,48,78
  Mức: 1 8 (8 số)
  01,19,35,36,41,67,77,96
  Mức: 1 9 (1 0 số)
  03,14,20,25,38,42,60,62,64,69
  Mức: 2 0 (6 số)
  00,70,79,81,90,95
  Mức: 2 1 (5 số)
  02,07,10,16,33
  Mức: 2 2 (3 số)
  06,88,93
  Mức: 2 3 (1 số)
  21
  Mức: 2 4 (1 số)
  05
  Mức: 2 5 (1 số)
  30
  Mức: 2 7 (3 số)
  26,39,89
  Mức: 2 8 (3 số)
  12,75,76
  Mức: 2 9 (2 số)
  37,52
  Mức: 3 0 (1 số)
  91
  Mức: 3 2 (1 số)
  82
   
 9. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  596
  Được thích:
  2,610
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 1x0x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 1
  ngày 2/4 về mức 2
  ngày 3/4 về mức 2
  ngày 4/4 về mức 7
  ngày 5/4 về mức 3
  ngày 6/4 về mức 3
  ngày 7/4 về mức 4
  ngày 8/4 về mức

  Mức: 0 (1 2 số)
  13,15,29,34,43,44,47,53,56,65,71,94
  Mức: 1 (1 7 số)
  04,18,23,27,45,46,49,51,54,58,66,73,79,84,92,97,98
  Mức: 2 (2 3 số)
  03,06,10,11,17,21,22,25,31,32,50,57,60,61,63,68,72,74,76,83,85,86,99
  Mức: 3 (7 số)
  35,40,48,70,77,81,93
  Mức: 4 (1 6 số)
  01,02,05,07,09,19,24,30,36,38,41,55,59,62,90,96
  Mức: 5 (5 số)
  28,42,64,67,78
  Mức: 6 (1 1 số)
  00,08,12,14,20,39,69,80,87,89,95

  _________
  _________

  Tổng hợp từ 0x của 12v
  ngày 1/4 về mức 0
  ngày 2/4 về mức 0
  ngày 3/4 về mức 1
  ngày 4/4 về mức 1
  ngày 5/4 về mức 1
  ngày 6/4 về mức 0
  ngày 7/4 về mức 1
  ngày 8/4 về mức

  Mức: 0 (4 5 số)
  03,04,06,07,10,13,15,18,23,25,27,29,30,31,32,34,40,43,44,45,46,47,49,51,53,54,56,58,60,63,65,66,71,73,76,79,81,83,84,85,92,93,94,97,98
  Mức: 1 (2 6 số)
  01,02,05,11,12,17,21,22,35,36,38,39,41,48,50,57,61,68,70,72,74,77,86,89,90,99
  Mức: 2 (1 8 số)
  00,09,19,20,24,28,37,42,55,59,62,64,67,78,88,91,95,96
  Mức: 3 (6 số)
  08,14,16,69,80,87
  Mức: 4 (4 số)
  26,33,52,75
  Mức: 5 (1 số)
  82
   
 10. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  596
  Được thích:
  2,610
  Điểm thành tích:
  93
  mức số 7tv
  ngày 1/4 về mức 23
  ngày 2/4 về mức 22
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 32
  ngày 5/4 về mức 16
  ngày 6/4 về mức 24
  ngày 7/4 về mức 30
  ngày 8/4 về mức

  Mức: 2 (1 số)
  27
  Mức: 3 (2 số)
  28,94
  Mức: 8 (1 số)
  23
  Mức: 9 (1 số)
  22
  Mức: 1 0 (5 số)
  13,32,40,57,73
  Mức: 1 1 (1 số)
  46
  Mức: 1 3 (3 số)
  44,50,56
  Mức: 1 4 (2 số)
  65,86
  Mức: 1 5 (4 số)
  03,09,34,80
  Mức: 1 6 (4 số)
  45,54,59,69
  Mức: 1 7 (5 số)
  18,19,72,77,83
  Mức: 1 8 (3 số)
  04,41,84
  Mức: 1 9 (3 số)
  17,49,97
  Mức: 2 0 (5 số)
  07,29,63,87,92
  Mức: 2 1 (3 số)
  47,96,99
  Mức: 2 2 (4 số)
  02,08,68,85
  Mức: 2 3 (1 số)
  95
  Mức: 2 4 (6 số)
  11,61,62,67,74,98
  Mức: 2 5 (5 số)
  14,31,53,64,78
  Mức: 2 6 (9 số)
  16,20,43,51,58,66,70,91,93
  Mức: 2 7 (4 số)
  15,25,30,35
  Mức: 2 8 (5 số)
  10,24,36,39,60
  Mức: 2 9 (4 số)
  00,06,38,89
  Mức: 3 0 (2 số)
  05,79
  Mức: 3 1 (5 số)
  01,55,71,88,90
  Mức: 3 2 (4 số)
  33,42,81,82
  Mức: 3 4 (2 số)
  37,48
  Mức: 3 6 (1 số)
  26
  Mức: 3 7 (3 số)
  12,21,52
  Mức: 3 8 (1 số)
  76
  Mức: 4 0 (1 số)
  75

  _________
  _________
  _________

  Tổng hợp của 10 tv
  ngày 1/4 về mức
  ngày 2/4 về mức 26
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 20
  ngày 6/4 về mức 22
  ngày 7/4 về mức 27
  ngày 8/4 về mức

  Mức: 7 (1 số)
  94
  Mức: 1 0 (2 số)
  22,27
  Mức: 1 6 (4 số)
  13,28,41,44
  Mức: 1 8 (4 số)
  03,32,49,77
  Mức: 1 9 (6 số)
  09,23,40,46,50,65
  Mức: 2 0 (3 số)
  57,62,83
  Mức: 2 1 (9 số)
  02,07,14,19,64,72,73,80,95
  Mức: 2 2 (2 số)
  10,34
  Mức: 2 3 (9 số)
  16,17,24,30,60,67,69,78,92
  Mức: 2 4 (1 4 số)
  04,31,38,42,45,56,61,74,84,86,87,88,90,91
  Mức: 2 5 (7 số)
  18,25,35,39,54,59,96
  Mức: 2 6 (1 3 số)
  00,01,05,15,20,26,33,37,55,68,93,98,99
  Mức: 2 7 (5 số)
  29,43,63,66,97
  Mức: 2 8 (9 số)
  06,11,12,47,48,58,79,82,89
  Mức: 2 9 (6 số)
  08,21,52,71,76,85
  Mức: 3 0 (2 số)
  36,81
  Mức: 3 1 (4 số)
  51,53,70,75
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  7,306
  Được thích:
  84,772
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn
  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  78s
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,30,31,33,35,36,37,38,39,41,42,43,47,48,49,51,52,53,55,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  68s
  00,01,02,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,20,21,24,25,26,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,47,48,49,51,52,53,55,58,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,74,75,76,78,79,81,82,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  58s
  00,01,02,05,06,08,10,11,12,14,15,16,20,21,24,25,26,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,48,51,52,53,55,58,60,61,62,64,66,67,68,70,71,74,75,76,78,79,81,82,85,88,89,90,91,93,95,98,99
  48s
  00,01,05,06,10,12,14,15,16,20,21,24,25,26,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,48,51,52,53,55,58,60,64,66,70,71,74,75,76,78,79,81,82,88,89,90,91,93,98
  38s
  00,01,05,06,10,12,15,21,24,25,26,30,33,35,36,37,38,39,42,48,51,52,55,58,60,66,70,71,75,76,79,81,82,88,89,90,91,93
  28s
  00,01,05,06,10,12,21,24,26,33,36,37,38,39,42,48,52,55,60,71,75,76,79,81,82,88,89,90
  18s
  01,12,21,26,33,37,42,48,52,55,71,75,76,79,81,82,88,90
  08s
  12,21,26,37,48,52,75,76
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  7,306
  Được thích:
  84,772
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  78s
  00,01,04,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,47,48,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  68s
  00,01,04,05,06,08,11,12,15,17,18,20,21,24,25,26,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,45,47,48,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,66,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  58s
  00,01,05,06,08,11,12,15,18,20,21,25,26,29,33,35,36,37,38,39,42,43,45,47,48,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,66,68,70,71,74,75,76,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98,99
  48s
  00,01,05,06,08,11,12,15,18,20,21,25,26,29,33,35,36,37,39,43,47,48,51,52,53,54,55,58,59,63,66,68,70,71,75,76,79,81,82,85,89,90,91,93,96,97,98,99
  38s
  01,05,06,08,11,12,15,20,21,26,29,33,36,37,43,47,48,51,52,53,55,58,63,66,68,70,71,75,76,79,81,82,85,89,93,97,98,99
  28s
  06,08,11,12,21,29,36,43,47,48,51,52,53,58,63,66,70,71,75,76,79,81,82,85,89,97,98,99
  18s
  08,21,36,47,48,51,52,53,58,70,71,75,76,79,81,82,85,89
  08s
  36,51,53,70,75,76,81,85
   
 13. lovestories

  lovestories Lính mới

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  179
  Được thích:
  691
  Điểm thành tích:
  93
  1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  2/4:9x8x7x
  3/4: 9x8x7x6x
  4/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  5/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  6/4: 9x8x7x6x5x
  7/4: 9x8x7x6x5x4x
  8/4: 9x8x7x6x5x4x
  Điểm: 6
  Tổngđiểm: 45
  (9 1 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 3 số)
  00,01,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 5 số)
  00,01,04,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,47,48,50,51,52,54,55,56,58,60,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (6 3 số)
  00,01,04,07,09,10,11,12,14,15,18,19,21,22,23,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,42,43,44,47,48,51,52,54,55,58,60,62,63,64,65,68,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,86,89,90,91,92,93,95,97,98
  (5 7 số)
  00,01,04,07,09,10,11,14,15,18,19,21,22,25,26,30,31,32,33,34,37,38,39,42,43,44,47,48,51,52,54,58,60,62,63,64,65,68,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,86,89,91,92,93,95,97,98
  (4 8 số)
  00,01,04,07,09,10,11,14,18,21,22,25,26,30,31,37,38,39,42,43,44,48,51,52,54,58,60,62,63,64,65,68,70,72,75,76,77,79,80,81,83,86,89,91,93,95,97,98
  (3 7 số)
  00,01,04,07,11,14,21,22,25,30,37,38,39,42,52,54,58,60,62,63,64,65,68,70,72,75,76,77,79,80,81,83,86,89,95,97,98
  (2 9 số)
  04,07,11,14,21,22,25,30,37,39,42,52,58,60,62,64,65,70,72,75,76,77,80,81,86,89,95,97,98
  (1 9 số)
  04,11,14,21,22,25,30,42,52,58,62,64,65,72,76,80,81,86,89
  (9 số)
  11,14,30,42,65,76,81,86,89
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/4/21 lúc 20:38
 14. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  9,571
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x
  Ngày 02/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/04:9x8x7x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/04:9x8x7x6x
  Ngày 06/04:9x8x7x6x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/04:9x8x7x6x
  Điểm:4
  Tổng điểm:38
  Ngày 9/4:
  (9 0)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97
  (8 3s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,95,96,97
  (7 0s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,87,90,91,92,95,96,97
  (6 0s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,18,21,22,23,25,26,31,32,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,87,90,91,92,95,96,97
  (5 0s)
  01,03,05,07,09,11,12,14,18,21,22,25,26,31,32,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,58,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,87,90,92,95,97
  (4 0s)
  01,03,05,07,09,12,25,26,31,32,34,36,37,43,45,50,52,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,87,90,92,95,97
  (3 0s)
  01,05,07,12,25,26,31,32,36,37,45,50,52,61,62,66,67,68,70,72,73,74,76,77,78,79,81,82,87,92,97
  (2 0s)
  05,07,12,25,31,32,37,50,52,62,67,68,70,72,77,78,79,82,87,92
  (1 0s)
  31,32,52,67,68,72,77,82,87,92
  (7 s)
  52,67,68,72,82,87,77
   
 15. Baoanh6814

  Baoanh6814 Lính mới

  Tham gia:
  15/6/17
  Bài viết:
  774
  Được thích:
  2,059
  Điểm thành tích:
  93
  Bac ăn 6x mà bác ơi, chắc bác nhầm ngày 7 hả
   
 16. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  268
  Được thích:
  1,058
  Điểm thành tích:
  93
  01/04 9x8x7x6x5x4x3x
  02/04 9x8x7x6x5x4x3x
  03/04 9x8x7x6x5x4x3x
  04/04 9x8x7x6x5x
  05/04 9X8X7X6X5X4X3X
  06/04 9X8X7X6X5X4X3X
  07/04 9X8X
  08/04 9x8x7x6x5x4x
  Tổng Điểm 48
  09/04
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,30,31,33,35,36,37,38,39,42,45,46,47,48,49,53,54,55,57,58,61,62,63,67,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,24,25,26,31,33,36,38,39,42,45,46,47,48,49,53,55,57,58,61,62,67,71,72,74,75,76,78,79,80,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (4 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,09,10,12,15,16,19,20,21,24,25,26,31,33,36,38,39,42,45,46,49,53,55,57,58,72,74,75,76,78,79,80,82,85,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  (3 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,09,10,12,15,16,19,20,21,24,25,26,33,36,38,39,42,53,55,57,58,72,74,75,78,79,82,85,87,91,92,93,97,99
  (2 9 ) số:
  00,02,03,05,09,12,15,16,19,20,21,24,25,26,36,38,39,42,55,72,74,75,78,79,82,87,92,93,99
  (1 9 ) số:
  00,02,05,12,15,19,20,21,24,26,36,39,42,72,78,82,87,92,93
  (0 9 ) số:
  00,12,15,19,36,39,78,92,93
   
 17. lovestories

  lovestories Lính mới

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  179
  Được thích:
  691
  Điểm thành tích:
  93
  Haha nhìn lại thì là 4x chứ ko phải 6x. Cảm on @Baoanh6814 nhé
   
 18. Baoanh6814

  Baoanh6814 Lính mới

  Tham gia:
  15/6/17
  Bài viết:
  774
  Được thích:
  2,059
  Điểm thành tích:
  93
  Vâng tại e lấy bài bác để ghép tận 6x mà thấy bác ghi ăn 8x nên e phải lúc lại
   
 19. NaviRain

  NaviRain Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  13/6/18
  Bài viết:
  2,522
  Được thích:
  8,549
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/04:9x8x
  Ngày 03/04:9x8x7x6x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/04: xịt
  Ngày 06/04:9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/04:9x8x
  Tổng điểm: 34
  Ngày 09/04:
  9x6
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x8
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x8
  00,02,05,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  6x8
  00,02,05,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,66,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,96,97,98,99
  5x8
  00,02,05,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,60,61,66,80,81,83,85,86,87,88,89,90,96,97,98,99
  4x8
  00,02,05,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,32,33,35,36,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,60,61,66,80,81,83,85,86,87,88,89,90,96,97,99
  3x8
  00,02,05,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,32,33,50,51,52,53,55,56,60,61,66,80,81,83,85,86,87,88,89,90,96,97,99
  2x8
  00,02,05,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,32,33,50,51,52,53,55,56,60,61,66,80,81
  1x8
  00,02,05,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,32,33,50
  0x8
  00,11,12,20,21,32,33,50
   
 20. lotobacninh

  lotobacninh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  3/1/11
  Bài viết:
  1,785
  Được thích:
  1,669
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chuyên chém chủ Đề
  Dàn tháng 4
  Ngày 01/4: 9x8x7x
  Ngày 02/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 9x8x7x
  Ngày 04/4: 9x8x7x
  Ngày 05/4: 9x
  Ngày 06/4: 9x8x
  Ngày 07/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Tổng điểm: 30
  Ngày 09/4:
  - (9 5s):
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - (8 6s):
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - (7 6s):
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  - (6 8s):
  02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,20,21,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  - (5 8s):
  02,03,07,08,12,13,14,17,18,19,20,21,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,46,48,49,53,57,58,62,63,64,67,68,69,70,71,73,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,94,96,98,99
  - (4 8s):
  03,08,12,13,14,17,18,21,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,46,48,49,53,58,62,63,64,67,68,71,73,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,93,94,98,99
  - (3 9s):
  03,08,13,17,18,23,28,30,31,32,34,35,36,37,39,43,44,48,49,53,58,63,67,68,73,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,93,94,98,99
  - (2 7s):
  03,08,13,18,23,28,30,31,32,35,36,37,39,44,49,53,63,73,78,80,81,82,87,89,93,94,98
  - (1 8s):
  03,08,23,28,30,32,35,37,39,49,53,73,78,80,82,87,89,94
  - (8s):
  23,28,32,37,73,78,82,87

  ;a45;a45;a57;a56
   

Cộng đồng Ketqua.net