quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 12/2/20.

Lượt xem: 909,213

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 12/06/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 16/31 nguoi chon.
  Cham 1: 17/31 nguoi chon.
  Cham 2: 14/31 nguoi chon.
  Cham 3: 13/31 nguoi chon.
  Cham 4: 18/31 nguoi chon.
  Cham 5: 16/31 nguoi chon.
  Cham 6: 14/31 nguoi chon.
  Cham 7: 13/31 nguoi chon.
  Cham 8: 18/31 nguoi chon.
  Cham 9: 16/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 22/31 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,31,32,35,36,37,
  38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 23/31 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,
  14,15,17,18,19,20,24,25,28,31,
  36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,
  48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,
  60,63,64,65,68,69,70,71,73,74,
  75,79,80,81,82,83,84,85,86,89,
  90,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 24/31 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,
  14,15,18,19,20,24,25,28,31,37,
  38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,56,57,58,59,60,64,65,
  68,69,70,73,74,75,79,80,81,82,
  83,84,85,86,89,90,91,94,95,96,
  97,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 25/31 Win
  02,04,06,08,13,14,15,18,19,20,
  24,25,28,31,38,40,41,42,45,46,
  48,49,51,52,54,57,60,64,69,75,
  80,81,82,83,84,89,91,94,96,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 26/31 Win
  08,13,14,15,18,19,24,28,31,41,
  42,46,48,51,64,80,81,82,84,89,
  91,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 27/31 Win
  08,14,41,48,80,84,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 28/31 Win
  14,41,
   
  Hoa Quynh thích bài này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 12/06/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 14/31 nguoi chon.
  Cham 1: 16/31 nguoi chon.
  Cham 2: 12/31 nguoi chon.
  Cham 3: 8/31 nguoi chon.
  Cham 4: 15/31 nguoi chon.
  Cham 5: 12/31 nguoi chon.
  Cham 6: 12/31 nguoi chon.
  Cham 7: 9/31 nguoi chon.
  Cham 8: 12/31 nguoi chon.
  Cham 9: 14/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 18/31 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,
  70,71,72,74,75,79,80,81,82,84,
  85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 19/31 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,31,34,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,
  56,57,59,60,61,62,64,65,68,69,
  70,71,74,75,79,80,81,82,84,86,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 20/31 Win
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
  28,29,31,39,40,41,42,45,46,47,
  48,49,51,52,54,56,59,60,61,64,
  65,68,69,70,71,74,79,80,81,82,
  84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 21/31 Win
  01,02,04,06,07,08,09,10,13,14,
  15,17,18,19,20,24,25,28,29,31,
  39,40,41,42,45,46,47,48,51,52,
  54,56,59,60,64,65,68,69,70,71,
  74,79,80,81,82,84,86,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 22/31 Win
  01,02,04,06,08,10,14,15,18,19,
  20,24,28,40,41,42,45,48,51,54,
  56,60,65,68,69,80,81,82,84,86,
  89,91,96,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 23/31 Win
  01,04,06,10,14,15,18,19,24,40,
  41,42,48,51,60,68,81,84,86,91,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 24/31 Win
  01,04,10,14,15,19,40,41,51,91,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 25/31 Win
  14,19,41,91,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 26/31 Win
  14,41,
   
  Hoa Quynh thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 12/06/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 8/31 nguoi chon.
  Cham 1: 14/31 nguoi chon.
  Cham 2: 9/31 nguoi chon.
  Cham 3: 6/31 nguoi chon.
  Cham 4: 11/31 nguoi chon.
  Cham 5: 11/31 nguoi chon.
  Cham 6: 7/31 nguoi chon.
  Cham 7: 6/31 nguoi chon.
  Cham 8: 11/31 nguoi chon.
  Cham 9: 10/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 13/31 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,64,65,68,69,71,
  72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 14/31 Win
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,68,69,71,72,74,75,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 15/31 Win
  01,04,05,06,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,25,27,28,
  29,31,34,35,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,64,65,68,69,71,
  72,74,75,80,81,82,84,85,86,89,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 16/31 Win
  01,04,05,08,09,10,12,13,14,15,
  17,18,19,21,24,25,28,29,31,34,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,54,56,57,58,59,64,65,
  68,71,74,75,80,81,82,84,85,86,
  89,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 17/31 Win
  01,04,08,09,10,12,13,14,15,17,
  18,19,21,24,25,28,31,40,41,42,
  45,48,51,52,54,56,58,59,65,68,
  71,80,81,82,84,85,86,89,90,91,
  95,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 18/31 Win
  01,08,10,12,13,14,15,17,18,19,
  21,24,25,28,31,41,42,48,51,52,
  56,59,65,68,71,80,81,82,84,86,
  89,91,95,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 19/31 Win
  01,10,13,14,15,17,18,19,25,28,
  31,41,48,51,52,59,71,81,82,84,
  89,91,95,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 20/31 Win
  14,15,18,19,41,48,51,81,84,91,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 21/31 Win
  14,15,18,19,41,51,81,91,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 22/31 Win
  14,15,41,51,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 12/06/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 3/31 nguoi chon.
  Cham 1: 8/31 nguoi chon.
  Cham 2: 4/31 nguoi chon.
  Cham 3: 5/31 nguoi chon.
  Cham 4: 6/31 nguoi chon.
  Cham 5: 7/31 nguoi chon.
  Cham 6: 7/31 nguoi chon.
  Cham 7: 5/31 nguoi chon.
  Cham 8: 9/31 nguoi chon.
  Cham 9: 8/31 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 9/31 Win
  01,06,08,09,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,
  31,34,35,36,37,38,39,41,42,43,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 10/31 Win
  01,06,08,09,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,24,25,26,28,29,31,
  34,35,36,38,39,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 11/31 Win
  01,08,09,10,13,14,15,17,18,19,
  25,26,28,29,31,34,35,36,38,39,
  41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,
  68,69,71,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 12/31 Win
  08,13,14,15,17,18,19,28,31,35,
  36,39,41,45,46,48,51,53,54,56,
  58,59,63,64,65,68,69,71,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,
  95,96,97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 13/31 Win
  13,14,15,17,18,19,28,31,39,41,
  45,48,51,54,56,58,59,65,68,69,
  71,78,81,82,84,85,86,87,89,91,
  93,95,96,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 14/31 Win
  14,15,18,19,41,48,51,56,59,65,
  68,69,81,84,86,89,91,95,96,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 15/31 Win
  15,18,19,51,68,69,81,86,89,91,
  96,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 16/31 Win
  18,68,81,86,89,98,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 17/31 Win
  18,81,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  upload_2020-6-12_15-20-50.png .
   
  nguyenthinguyenBestboy thích điều này.
 6. Cogihot123

  Cogihot123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/11/19
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  257
  Điểm thành tích:
  63
  HDD ơi bác bác nhầm e với bác cakiem 88rồi bác đính chính lại nhé
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN BÙ 2 CHẠM HÔM NAY
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 31/31 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,
  15,17,18,20,24,25,26,27,28,30,
  31,34,35,36,39,41,42,43,45,47,
  51,52,53,54,56,60,62,63,65,68,
  69,70,71,72,74,80,81,82,86,90,
  93,96,
  ...................................................
  Dàn thắng nếu đề không nổ Kép và không có ai đoán đúng cả 2 chạm
  DÀN LOẠI THAM KHẢO
  + Phương pháp 1: Loại 8 số sau:
  17,45,54,68,71,79,86,97,
  + Phương pháp 2: Loại 14 số sau:
  13,18,24,31,39,42,57,68,75,81,
  86,89,93,98,
   
  Metom, lam1808, GOD_OF_GAMBLE2 thành viên khác Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  Nhầm thế nào bạn nói rõ hơn giúp mình với
   
 9. Cogihot123

  Cogihot123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/11/19
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  257
  Điểm thành tích:
  63
  Nhầm tên bác ơi.
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  THÔNG BÁO TÀI TRỢ QUỸ TRAO GIẢI THÁNG 05
  - Mọi người có thể ủng hộ Topic 5 chạm để làm quỹ trao giải hàng tháng bằng cách Inbox cho Mod thanhmai9557. STK: 0510130704008. Đàm Thị Thanh Mai. Ngân hàng MBBank- Ngân hàng quân đội chi nhánh Hà Nội. Nhớ gi chú: Tên nick + 8 chạm của HDD123 tháng 06

  - Cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ để trao giải hàng tháng. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để anh em cố gắng chốt chuẩn đưa mọi người vào bờ. Còn chờ gì nữa, nhanh tay ủng hộ nào.
  - Sau khi chuyển khoản ủng hộ nhớ báo mình nhé.

  1. @TT6789 tài trợ 300k
  2. @changemylife86 tài trợ 1 triệu

  3. @hestia tài trợ 300k
  4. Một bạn có SĐT xxx283891 tài trợ 300k
  Tổng tiền: 1900k
  Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ Topic 8 chạm rất nhiều.
  Cố gắng rinh giải Nhất nào mọi người... không xịt, không được xịt... cố lên
  @
   
  Nguỹen Chí Thanhlotritham029 thích điều này.
 11. MeoMeo33

  MeoMeo33 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  12/4/19
  Bài viết:
  272
  Được thích:
  795
  Điểm thành tích:
  93
  Mod @HayDoiDay123 ơi.
  Em hqua có đăng bài và trúng 2 chạm.
  Tổng điểm của em là 55đ rồi.
  Sao mod lại bỏ trống ngày hqua ah?
  Mà hình như kết quả đăng hnay cũng k giống bài của em ah.
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,983
  Được thích:
  76,290
  Điểm thành tích:
  113
  Vậy là bảng nhầm do copy past. Một số bạn cũng bị thế.. để rãnh mình sữa lại. Hôm nay tiếp khách mình sỉn quá... Các chạm vẫn đúng nhưng bị hoán đổi khi sắp xếp thôi.
   
 13. Giovangchotso_6789

  Giovangchotso_6789 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  4/5/19
  Bài viết:
  437
  Được thích:
  1,494
  Điểm thành tích:
  93
  HayDoiDay123 thích bài này.
 14. Cakiem88

  Cakiem88 Lính mới

  Tham gia:
  15/1/20
  Bài viết:
  110
  Được thích:
  268
  Điểm thành tích:
  63
  XSMB 13/6/2020
  8 Chạm: 12346789
  7 chạm: 1234689
  6 chạm: 234689
  5 chạm: 23489
  4 chạm: 2489
  3 chạm: 289
  2 chạm: 89
  Trúng: 8332224535|4|2|
  Điểm: ...
   
  hestialam1808 thích điều này.
 15. Trangnhung@123

  [email protected] Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/5/20
  Bài viết:
  127
  Được thích:
  501
  Điểm thành tích:
  93
  XSMB ngày 12/06/2020
  8 chạm: 12456789
  7 chạm: 1246789
  6 chạm: 124679
  5 chạm: 12679
  4 chạm: 1267
  3 chạm: 127
  2 chạm: 12
  Trúng mức chạm: 832252222228
  Tổng điểm: ........+7+1=68đ
   
  [email protected], hestialam1808 Thích điều này.
 16. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  1,800
  Được thích:
  6,367
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB ngày 12/06/2020
  8 chạm: 02345789
  7 chạm: 0345789
  6 chạm: 034589
  5 chạm: 03459
  4 chạm: 0459
  3 chạm: 459
  2 chạm: 49
  Trúng mức chạm: 835545532524
  Tổng điểm: 57 đ
   
  hestialam1808 thích điều này.
 17. Tunghanh6789

  Tunghanh6789 Lính mới

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  87
  Được thích:
  225
  Điểm thành tích:
  33
  XSMB ngày 13/06/2020
  8 chạm: 12456789
  7 chạm: 2456789
  6 chạm: 256789
  5 chạm: 25678
  4 chạm: 2578
  3 chạm: 278
  2 chạm: 27
  Trúng mức chạm: 252237456838
  Tổng điểm: 53đ.
   
  hestialam1808 thích điều này.
 18. Cogihot123

  Cogihot123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/11/19
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  257
  Điểm thành tích:
  63
  XSMB ngày 13/06/2020
  8 chạm: 12456789
  7 chạm: 1246789
  6 chạm: 124678
  5 chạm: 12467
  4 chạm: 1267
  3 chạm: 126
  2 chạm:16
  Trúng mức chạm: 5,0,3,2,2,3,2,5,4,2,4,8
  Tổng điểm:59
   
  [email protected], hestialam1808 Thích điều này.
 19. chilatoi123

  chilatoi123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  686
  Được thích:
  2,630
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  XSMB 13/06/2020
  8 Chạm 12346789
  7 Chạm 1236789
  6 Chạm 123689
  5 Chạm 13689
  4 Chạm 1368
  3 Chạm 138
  2 Chạm 38
  Trúng chạm 28764764632
  Tổng điểm 51đ
   
  hestia, lam1808Cogihot123 Thích điều này.
 20. Koolz

  Koolz Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  27/2/12
  Bài viết:
  2,441
  Được thích:
  7,339
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Đếm nháy
  XSMB ngày 13/06/2020

  8 Chạm: 01246789
  7 Chạm: 0146789
  6 Chạm: 014689
  5 Chạm: 01469
  4 Chạm: 1469
  3 Chạm: 149
  2 Chạm: 14

  Trúng mức chạm: 7,5,7,4,7,7,X,2,5,5,8,4
  Tổng điểm: 2+4+2+5+2+2+0+7+4+4+1+5 = 38đ
   
  hestia, lam1808Cogihot123 Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net