quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 12/2/20.

Lượt xem: 911,538

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 11/06/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 19/30 nguoi chon.
  Cham 1: 25/30 nguoi chon.
  Cham 2: 22/30 nguoi chon.
  Cham 3: 25/30 nguoi chon.
  Cham 4: 25/30 nguoi chon.
  Cham 5: 23/30 nguoi chon.
  Cham 6: 24/30 nguoi chon.
  Cham 7: 24/30 nguoi chon.
  Cham 8: 29/30 nguoi chon.
  Cham 9: 24/30 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 28/30 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 29/30 Win
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,25,26,28,
  29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,46,47,48,49,51,52,53,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 30/30 Win
  08,09,12,14,15,17,18,19,21,25,
  26,28,34,35,36,37,38,41,43,46,
  47,48,49,51,52,53,56,57,58,62,
  63,64,65,68,71,73,74,75,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,90,91,94,
   
  Cakiempro68, Hoa Quynh[email protected] Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 11/06/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 15/30 nguoi chon.
  Cham 1: 23/30 nguoi chon.
  Cham 2: 19/30 nguoi chon.
  Cham 3: 20/30 nguoi chon.
  Cham 4: 23/30 nguoi chon.
  Cham 5: 20/30 nguoi chon.
  Cham 6: 23/30 nguoi chon.
  Cham 7: 20/30 nguoi chon.
  Cham 8: 27/30 nguoi chon.
  Cham 9: 20/30 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 26/30 Win
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 27/30 Win
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,24,25,26,28,
  30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 28/30 Win
  08,09,13,14,15,17,18,19,24,25,
  26,28,31,34,36,37,38,41,42,43,
  46,47,48,49,51,52,56,57,58,59,
  62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,
  75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,94,95,96,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 29/30 Win
  08,13,14,15,17,18,19,25,26,28,
  31,36,38,41,46,47,48,51,52,57,
  58,59,62,63,64,68,71,74,75,80,
  81,82,83,84,85,86,91,95,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 30/30 Win
  18,26,28,38,47,48,62,68,74,81,
  82,83,84,86,
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 11/06/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 13/30 nguoi chon.
  Cham 1: 22/30 nguoi chon.
  Cham 2: 17/30 nguoi chon.
  Cham 3: 17/30 nguoi chon.
  Cham 4: 19/30 nguoi chon.
  Cham 5: 18/30 nguoi chon.
  Cham 6: 19/30 nguoi chon.
  Cham 7: 16/30 nguoi chon.
  Cham 8: 23/30 nguoi chon.
  Cham 9: 16/30 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 24/30 Win
  01,02,04,06,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,
  28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 25/30 Win
  01,04,06,08,09,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,24,25,26,28,29,
  31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,
  74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 26/30 Win
  08,12,13,14,15,17,18,19,21,25,
  26,28,31,34,36,38,39,41,43,46,
  47,48,51,52,56,57,58,59,62,63,
  64,65,68,71,74,75,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,91,93,95,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 27/30 Win
  08,12,13,14,15,17,18,19,21,25,
  26,28,31,36,38,39,41,46,48,51,
  52,56,57,58,62,63,64,65,71,75,
  78,80,81,82,83,84,85,87,91,93,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 28/30 Win
  08,13,14,17,18,26,28,31,38,41,
  46,48,56,58,62,64,65,71,78,80,
  81,82,83,84,85,87,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 29/30 Win
  14,17,18,28,41,46,64,71,81,82,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 30/30 Win
   
  Nguỹen Chí Thanh, Cakiempro68Metom Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 11/06/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 12/30 nguoi chon.
  Cham 1: 17/30 nguoi chon.
  Cham 2: 14/30 nguoi chon.
  Cham 3: 15/30 nguoi chon.
  Cham 4: 17/30 nguoi chon.
  Cham 5: 15/30 nguoi chon.
  Cham 6: 15/30 nguoi chon.
  Cham 7: 11/30 nguoi chon.
  Cham 8: 20/30 nguoi chon.
  Cham 9: 14/30 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 21/30 Win
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,
  74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 22/30 Win
  04,06,08,09,12,13,14,15,16,17,
  18,19,21,24,25,26,28,31,34,35,
  36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,68,69,71,74,
  75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,93,94,95,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 23/30 Win
  04,08,09,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,24,25,26,28,31,34,35,36,
  38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,
  51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,
  64,65,68,69,71,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,
  96,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 24/30 Win
  08,09,12,13,14,15,17,18,21,24,
  26,28,31,34,35,38,39,41,42,43,
  46,48,49,51,53,56,58,62,64,65,
  68,71,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,93,94,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 25/30 Win
  08,12,13,14,18,21,24,26,28,31,
  34,38,41,42,43,46,48,58,62,64,
  68,80,81,82,83,84,85,86,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 26/30 Win
  08,13,18,31,38,48,58,80,81,83,
  84,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 27/30 Win
  18,58,81,85,
   
  Nguỹen Chí ThanhMetom thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 11/06/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 8/30 nguoi chon.
  Cham 1: 13/30 nguoi chon.
  Cham 2: 11/30 nguoi chon.
  Cham 3: 13/30 nguoi chon.
  Cham 4: 16/30 nguoi chon.
  Cham 5: 9/30 nguoi chon.
  Cham 6: 14/30 nguoi chon.
  Cham 7: 7/30 nguoi chon.
  Cham 8: 18/30 nguoi chon.
  Cham 9: 11/30 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 17/30 Win
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,71,73,74,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 18/30 Win
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,71,73,74,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 19/30 Win
  04,06,08,12,13,14,16,17,18,19,
  21,24,26,28,29,31,34,35,36,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,71,74,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,
  96,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 20/30 Win
  06,08,12,13,14,18,19,21,24,26,
  28,31,34,35,36,38,39,41,42,43,
  45,46,48,49,53,54,56,58,60,62,
  63,64,65,68,69,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,91,93,94,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 21/30 Win
  08,12,13,14,18,21,24,26,28,31,
  34,35,36,38,41,42,43,46,48,53,
  58,62,63,64,68,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 22/30 Win
  08,13,14,18,24,26,28,31,34,41,
  42,43,46,48,58,62,64,68,78,80,
  81,82,84,85,86,87,89,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 23/30 Win
  08,13,14,18,24,26,28,31,34,41,
  42,43,46,48,58,62,64,68,80,81,
  82,84,85,86,89,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 24/30 Win
  08,14,28,34,41,43,46,48,64,68,
  80,82,84,86,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 25/30 Win
  34,43,48,84,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 26/30 Win
  48,84,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 11/06/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 5/30 nguoi chon.
  Cham 1: 10/30 nguoi chon.
  Cham 2: 6/30 nguoi chon.
  Cham 3: 11/30 nguoi chon.
  Cham 4: 13/30 nguoi chon.
  Cham 5: 8/30 nguoi chon.
  Cham 6: 11/30 nguoi chon.
  Cham 7: 3/30 nguoi chon.
  Cham 8: 15/30 nguoi chon.
  Cham 9: 8/30 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 13/30 Win
  01,03,04,06,08,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,93,94,95,96,98,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 14/30 Win
  01,03,04,06,08,10,12,13,14,15,
  16,18,19,21,23,24,26,28,30,31,
  32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,91,93,94,95,96,98,
  Dan 59 so. Thang neu it nhat 15/30 Win
  04,06,08,12,13,14,16,18,19,21,
  23,24,26,28,31,32,34,35,36,38,
  39,40,41,42,43,45,46,48,49,53,
  54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  68,69,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,91,93,94,95,96,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 16/30 Win
  04,06,08,13,14,16,18,24,26,28,
  31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  45,46,48,49,53,54,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,
  96,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 17/30 Win
  04,08,13,14,16,18,24,28,31,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,53,54,58,61,63,64,68,80,
  81,82,83,84,85,86,89,93,94,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 18/30 Win
  08,13,14,18,28,31,34,35,36,38,
  39,41,43,45,46,48,53,54,58,63,
  64,68,80,81,82,83,84,85,86,89,
  93,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 19/30 Win
  08,13,14,18,28,31,34,41,43,46,
  48,58,64,68,80,81,82,84,85,86,
  89,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 20/30 Win
  13,14,18,28,31,34,41,43,46,48,
  58,64,68,81,82,84,85,86,89,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 21/30 Win
  18,34,43,46,48,64,68,81,84,86,
  89,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/30 Win
  18,34,43,48,68,81,84,86,
   
 7. Cakiem88

  Cakiem88 Lính mới

  Tham gia:
  15/1/20
  Bài viết:
  110
  Được thích:
  268
  Điểm thành tích:
  63
  XSMB 11/6/2020
  8 chạm: 01234689
  7 chạm: 0123469
  6 chạm: 012369
  5 chạm: 01369
  4 chạm: 1369
  3 chạm: 169
  2 chạm: 16
  Trúng điểm: 50
  Chạm trúng: 8332225435
   
  Metom thích bài này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 11/06/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 3/30 nguoi chon.
  Cham 1: 4/30 nguoi chon.
  Cham 2: 3/30 nguoi chon.
  Cham 3: 8/30 nguoi chon.
  Cham 4: 7/30 nguoi chon.
  Cham 5: 7/30 nguoi chon.
  Cham 6: 8/30 nguoi chon.
  Cham 7: 2/30 nguoi chon.
  Cham 8: 14/30 nguoi chon.
  Cham 9: 4/30 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 7/30 Win
  01,03,04,05,06,08,10,12,13,14,
  15,16,18,19,21,23,24,25,26,28,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,
  98,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 8/30 Win
  03,04,05,06,08,13,14,15,16,18,
  19,23,24,25,26,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,73,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,
  93,94,95,96,98,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 9/30 Win
  03,04,05,06,08,13,14,15,16,18,
  23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,93,94,95,96,98,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 10/30 Win
  03,04,06,08,13,15,16,18,23,24,
  25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,42,43,45,46,48,49,51,
  52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,73,76,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,
  95,96,98,
  Dan 45 so. Thang neu it nhat 11/30 Win
  03,06,08,13,15,18,28,30,31,34,
  35,36,38,39,43,45,46,48,51,53,
  54,56,58,59,60,63,64,65,68,69,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,93,95,96,98,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 12/30 Win
  08,13,18,28,31,34,35,36,38,39,
  43,45,46,48,53,54,56,58,63,64,
  65,68,69,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,93,96,98,
  Dan 31 so. Thang neu it nhat 13/30 Win
  08,18,28,34,35,36,38,43,45,46,
  48,53,54,56,58,63,64,65,68,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  98,
  Dan 27 so. Thang neu it nhat 14/30 Win
  08,18,28,34,35,36,38,43,46,48,
  53,58,63,64,68,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 15/30 Win
  08,18,28,34,36,38,43,46,48,58,
  63,64,68,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 16/30 Win
  08,18,28,38,48,58,68,80,81,82,
  83,84,85,86,89,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 17/30 Win
  18,28,38,48,58,68,81,82,83,84,
  85,86,89,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 18/30 Win
  18,48,58,68,81,84,85,86,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 19/30 Win
  48,58,68,84,85,86,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 20/30 Win
  68,86,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
 10. Trangnhung@123

  [email protected] Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/5/20
  Bài viết:
  127
  Được thích:
  501
  Điểm thành tích:
  93
  Em thích nhất cái bảng thống kê phong độ kiểu này dễ theo dõi dễ loại , giá như được ba ngày liên tiếp thì hay quá bác à hihihi
   
 11. Cakiem88

  Cakiem88 Lính mới

  Tham gia:
  15/1/20
  Bài viết:
  110
  Được thích:
  268
  Điểm thành tích:
  63
  Mod ơi, chốt muộn nhất mấy giờ đấy để mình sắp xếp, mình cứ nghĩ 13h chốt
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Muộn nhất 11h30 hàng ngày bạn
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Sao bạn không vô Link thống kê nó có đủ hết mà
   
  Metom[email protected] thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN BÙ 2 CHẠM HÔM NAY
  Dàn 50 số:
  01,02,03,04,06,07,10,12,13,15,
  17,18,19,20,21,24,25,27,28,30,
  31,34,37,39,40,42,43,46,51,52,
  57,59,60,64,67,69,70,71,72,73,
  75,76,79,81,82,91,93,95,96,97,
  ...................................................
  Dàn thắng nếu đề không nổ Kép và không có ai đoán đúng cả 2 chạm
  DÀN LOẠI THAM KHẢO
  + Phương pháp 1: Loại 8 số sau:
  16,26,28,48,61,62,82,84,
  + Phương pháp 2: Loại 16 số sau:
  03,17,26,27,29,30,36,38,56,62,
  63,65,71,72,83,92,
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/6/20
 15. dentethetno2012

  dentethetno2012 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/12/12
  Bài viết:
  952
  Được thích:
  1,739
  Điểm thành tích:
  93
  Biết bác Haydoiday123 rất bận
  E hỏi chút sao dàn bù 2 chạm kia lại hơi khác so với thống kê chạm bù ở pic chạm bù bên kia vậy bác. Dan 50 so. Thang neu it nhat 30/30 Win
  01,02,03,04,06,07,10,12,13,15,
  17,18,19,20,21,24,25,27,28,30,
  31,34,37,39,40,42,43,46,51,52,
  57,59,60,64,67,69,70,71,72,73,
  75,76,79,81,82,91,93,95,96,97
   
 16. Trangnhung@123

  [email protected] Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/5/20
  Bài viết:
  127
  Được thích:
  501
  Điểm thành tích:
  93
  Bác ý thêm vào và bớt mấy số ý bạn
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Vậy là Copy nhầm ngày hôm qua rồi. Hazz
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  Nay k thêm bớt do Copy nhầm.
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,150
  Được thích:
  77,013
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN BÙ 2 CHẠM HÔM NAY
  Dàn 50 số:
  01,02,03,04,06,07,10,12,13,15,
  17,18,19,20,21,24,25,27,28,30,
  31,34,37,39,40,42,43,46,51,52,
  57,59,60,64,67,69,70,71,72,73,
  75,76,79,81,82,91,93,95,96,97,
  ...................................................
  Dàn thắng nếu đề không nổ Kép và không có ai đoán đúng cả 2 chạm
  DÀN LOẠI THAM KHẢO
  + Phương pháp 1: Loại 8 số sau:
  16,26,28,48,61,62,82,84,
  + Phương pháp 2: Loại 16 số sau:
  03,17,26,27,29,30,36,38,56,62,
  63,65,71,72,83,92,
  Trưa Copy nhầm ngày cũ.
   
  changemylife86, [email protected]Giadinhsohoc Thích điều này.
 20. saoroi811

  saoroi811 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  12/1/20
  Bài viết:
  287
  Được thích:
  354
  Điểm thành tích:
  63
  Hôm nay các a bắt phần 4 chạm và 3 chạm chuẩn thế huhu
   
  Tunghanh6789[email protected] thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net