quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

YAMOTO123's Recent Activity

 1. YAMOTO123 đã trả lời vào chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM THÁNG 02.

  Đặc biệt XSMB ngày 25/02/2021 Lần 1 8 Chạm: 01234569 7 Chạm: 0234569 6 Chạm: 023569 5 Chạm: 02369 4 Chạm: 2369 3 Chạm: 236 2 Chạm: 23...

  24/2/21 lúc 19:20
 2. YAMOTO123 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 24/02/2021 CHỐT THEO 2 CHẠM Cham 0: 3/32 nguoi chon. Cham 1: 5/32 nguoi chon. Cham 2: 8/32 nguoi chon. Cham 3: 7/32 nguoi chon....

  24/2/21 lúc 16:13
 3. YAMOTO123 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 24/02/2021 CHỐT THEO 3 CHẠM Cham 0: 4/32 nguoi chon. Cham 1: 6/32 nguoi chon. Cham 2: 13/32 nguoi chon. Cham 3: 8/32 nguoi chon....

  24/2/21 lúc 16:13
 4. YAMOTO123 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 24/02/2021 CHỐT THEO 4 CHẠM Cham 0: 6/32 nguoi chon. Cham 1: 15/32 nguoi chon. Cham 2: 16/32 nguoi chon. Cham 3: 10/32 nguoi chon....

  24/2/21 lúc 16:13
 5. YAMOTO123 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 24/02/2021 CHỐT THEO 5 CHẠM Cham 0: 11/32 nguoi chon. Cham 1: 17/32 nguoi chon. Cham 2: 24/32 nguoi chon. Cham 3: 13/32 nguoi chon....

  24/2/21 lúc 16:13
 6. YAMOTO123 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 24/02/2021 CHỐT THEO 6 CHẠM Cham 0: 14/32 nguoi chon. Cham 1: 22/32 nguoi chon. Cham 2: 27/32 nguoi chon. Cham 3: 20/32 nguoi chon....

  24/2/21 lúc 16:13
 7. YAMOTO123 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 24/02/2021 CHỐT THEO 7 CHẠM Cham 0: 17/32 nguoi chon. Cham 1: 25/32 nguoi chon. Cham 2: 29/32 nguoi chon. Cham 3: 23/32 nguoi chon....

  24/2/21 lúc 16:13
 8. YAMOTO123 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 24/02/2021 CHỐT THEO 8 CHẠM Cham 0: 20/32 nguoi chon. Cham 1: 28/32 nguoi chon. Cham 2: 31/32 nguoi chon. Cham 3: 27/32 nguoi chon....

  24/2/21 lúc 16:09
 9. YAMOTO123 đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 2/2021.

  Dàn ĐB 64s tháng 02/2021 Ngày 01/02: nhận 82 Ngày 02/02: nhận 59 Ngày 03/02: xịt 49 Ngày 04/02: nhận 18 Ngày 05/02: nhận 20 Ngày 06/02:...

  24/2/21 lúc 10:06
 10. YAMOTO123 đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Full dàn: Ngày 26/01: 9x Ngày 27/01: 9x8x7x6x5x4x Ngày 28/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x Ngày 29/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x Ngày 30/01: 9x8x7x Ngày...

  24/2/21 lúc 10:02
 11. YAMOTO123 đã trả lời vào chủ đề LOẠI 04 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 02/2021.

  Loại 04 số Đặc biệt ngày 24/02/2021: 18,98,43,45 Thống kê: ooooooooooooooooooo

  24/2/21 lúc 09:28
 12. YAMOTO123 đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 23/02/2021 CHỐT THEO PHẦN BÙ 2 CHẠM Cham 0: 31/32 nguoi khong chon. Cham 1: 23/32 nguoi khong chon. Cham 2: 24/32 nguoi khong chon....

  24/2/21 lúc 08:40
 13. YAMOTO123 đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 23/02/2021 CHỐT THEO PHẦN BÙ 3 CHẠM Cham 0: 28/32 nguoi khong chon. Cham 1: 19/32 nguoi khong chon. Cham 2: 20/32 nguoi khong chon....

  24/2/21 lúc 08:40
 14. YAMOTO123 đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 23/02/2021 CHỐT THEO PHẦN BÙ 4 CHẠM Cham 0: 26/32 nguoi khong chon. Cham 1: 17/32 nguoi khong chon. Cham 2: 15/32 nguoi khong chon....

  24/2/21 lúc 08:40
 15. YAMOTO123 đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 23/02/2021 CHỐT THEO PHẦN BÙ 5 CHẠM Cham 0: 23/32 nguoi khong chon. Cham 1: 17/32 nguoi khong chon. Cham 2: 9/32 nguoi khong chon....

  24/2/21 lúc 08:38