quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

vuongkhang's Recent Activity

 1. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 12/2020.

  L1: Chăn 02-20 (01-03/12) Nhận 20 N2 L2: Chăn 25-52 (03-05/12)

  2/12/20 lúc 18:46
 2. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 12/2020.

  L1: Btl 02 (01-05/12)

  30/11/20 lúc 22:28
 3. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 12/2020.

  L1: Chăn 02-20 (01-03/12)

  30/11/20 lúc 22:26
 4. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  L1: Chăn 44-99 (1-3/11) Nhận 99 N2 L2: Chăn 38-83 (3-5/11) Nhận 38 N1 L3: Chăn 56-65 (4-6/11) Nhận 56 N1 L4: Chăn 12-21 (5-7/11) Nhận 12...

  29/11/20 lúc 19:04
 5. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  L1: Chăn 44-99 (1-3/11) Nhận 99 N2 L2: Chăn 38-83 (3-5/11) Nhận 38 N1 L3: Chăn 56-65 (4-6/11) Nhận 56 N1 L4: Chăn 12-21 (5-7/11) Nhận 12...

  28/11/20 lúc 18:59
 6. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  L1: Chăn 44-99 (1-3/11) Nhận 99 N2 L2: Chăn 38-83 (3-5/11) Nhận 38 N1 L3: Chăn 56-65 (4-6/11) Nhận 56 N1 L4: Chăn 12-21 (5-7/11) Nhận 12...

  27/11/20 lúc 18:52
 7. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN XSMB NGÀY 27/11/2020.

  Tham gia event Mod @quedau1981 BTL 50 K5N L1: Btl 61 (27-1/12)

  26/11/20
 8. vuongkhang đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  L1: Chăn 44-99 (1-3/11) Nhận 99 N2 L2: Chăn 38-83 (3-5/11) Nhận 38 N1 L3: Chăn 56-65 (4-6/11) Nhận 56 N1 L4: Chăn 12-21 (5-7/11) Nhận 12...

  26/11/20