quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

sieurua's Recent Activity

 1. sieurua đã thích bài viết của Doanchunghd trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Tháng 3 nên theo pp mới : Ngày 01/03: Dàn 1:9x8x7x Dàn 2:9x8x7x6x5x4x Dàn 3:9x8x7x6x5x4x Ngày 02/03: Dàn 1:9x8x7x6x5x4x Dàn...

  7/3/21 lúc 16:45
 2. sieurua đã thích bài viết của Doanchunghd trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Tháng 3 nên theo pp mới : Ngày 01/03: Dàn 1:9x8x7x Dàn 2:9x8x7x6x5x4x Dàn 3:9x8x7x6x5x4x Ngày 02/03: Dàn 1:9x8x7x6x5x4x Dàn...

  3/3/21 lúc 18:59
 3. sieurua đã thích bài viết của YAMOTO123 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Full dàn: Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x Ngày 01/03: 9x Ngày 02/03: 9x8x7x6x5x Ngày 03/03: 94s:...

  3/3/21 lúc 18:59
 4. sieurua đã thích bài viết của Doanchunghd trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Giải nhất MB 21/02:9x8x7x6x5x4x3x 22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x 23/02:9x8x7x6x5x4x3x 24/02:9x8x7x6x 25/02:9x8x7x6x 26/02:9x8x7x6x...

  3/3/21 lúc 18:59
 5. sieurua đã thích bài viết của Doanchunghd trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Tháng 3 nên theo pp mới : Ngày 01/03: Dàn 1:9x8x7x Dàn 2:9x8x7x6x5x4x Dàn 3:9x8x7x6x5x4x Ngày 02/03: Dàn 1:9x8x7x6x5x4x Dàn...

  3/3/21 lúc 18:59
 6. sieurua đã thích bài viết của Doanchunghd trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Tháng 3 nên theo pp kiểu mới kết hợp random và người : 01/03: Dàn 1: (9 5 số)...

  1/3/21
 7. sieurua đã thích bài viết của Doanchunghd trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Giải nhất MB 21/02:9x8x7x6x5x4x3x 22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x 23/02:9x8x7x6x5x4x3x 24/02:9x8x7x6x 25/02:9x8x7x6x 26/02:9x8x7x6x...

  1/3/21
 8. sieurua đã thích bài viết của YAMOTO123 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Full dàn: Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x Ngày 01/03: 94s:...

  1/3/21