quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

huhongtube's Recent Activity

 1. huhongtube đã thích bài viết của Tienpham7131168 trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  Chăn dàn ĐB xsmb K4N tháng 11/2020 Lần 01: Dàn 40s từ 01/11-04/11 nhận 59 N1 Lần 02: Dàn 40s từ 02/11-05/11 nhận 21 N3 Lần 03: Dàn 40s...

  25/11/20 lúc 23:25
 2. huhongtube đã thích bài viết của hoangminhks trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  THÁNG MỚI CHÚC CẢ NHÀ THẮNG LỢI MỚI ! Chăn dàn ĐB 40 số tháng 11/2020 Lần 1 : Nhận 61 N2 Lần 2 : Nhận 18 N1 Lần 3 : Nhận 25 N2 Lần 4 :...

  25/11/20 lúc 23:25
 3. huhongtube đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K3N T11 LẦN 1: Chăn Cặp 73,93 từ 01-03. Nhận 73&93 N1 LẦN 2: Chăn Cặp 18,81 từ 02-04. Nhận 18&81 N2 LẦN 3: Chăn Cặp...

  25/11/20 lúc 18:42
 4. huhongtube đã trả lời vào chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  Chăn dàn ĐB xsmb K4N tháng 11/2020 Lần 01: Dàn 40s từ 01/11-04/11 Nhận 59N1 Lần 02: Dàn 40s từ 02/11-05/11 Nhận 61 N1 Lần 03: Dàn 40s từ...

  24/11/20 lúc 19:51
 5. huhongtube đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K3N T11 LẦN 1: Chăn Cặp 73,93 từ 01-03. Nhận 73&93 N1 LẦN 2: Chăn Cặp 18,81 từ 02-04. Nhận 18&81 N2 LẦN 3: Chăn Cặp...

  24/11/20 lúc 19:46
 6. huhongtube đã thích bài viết của minhquang2015 trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020 LẦN 1: DÀN 40 số (từ 01/11 ==> 04/11) NHẬN 61 NGÀY 2 LẦN 2: DÀN 40 số (từ 03/11 ==> 06/11)...

  23/11/20 lúc 22:41
 7. huhongtube đã thích bài viết của tuankon90 trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  CHĂN DÀN ĐB K4N T11/2020 L1: Dàn 40s (2/11-5/11). Nhận 61 N1 L2: Dàn 40s (3/11-6/11). Nhận 18 N1 L3: Dàn 40s (4/11-7/11). Nhận 25 N2...

  23/11/20 lúc 22:41
 8. huhongtube đã thích bài viết của hoangminhks trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  THÁNG MỚI CHÚC CẢ NHÀ THẮNG LỢI MỚI ! Chăn dàn ĐB 40 số tháng 11/2020 Lần 1 : Nhận 61 N2 Lần 2 : Nhận 18 N1 Lần 3 : Nhận 25 N2 Lần 4 :...

  23/11/20 lúc 22:41
 9. huhongtube đã thích bài viết của vova_natasha trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  chăn dàn db 40s khung 4 tháng 11 lần 1 nhận 59 ngày 1 lần 2 nhận 61 ngày 1 lần 3 xịt lần 4 nhận 56 ngày 1 lần 5 nhận 47 ngày 1 lần 6...

  23/11/20 lúc 22:41
 10. huhongtube đã thích bài viết của hoangminhks trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  THÁNG MỚI CHÚC CẢ NHÀ THẮNG LỢI MỚI ! Chăn dàn ĐB 40 số tháng 11/2020 Lần 1 : Nhận 61 N2 Lần 2 : Nhận 18 N1 Lần 3 : Nhận 25 N2 Lần 4 :...

  22/11/20 lúc 22:59
 11. huhongtube đã thích bài viết của thịnh bùi 1111 trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  Chăn dàn ĐB 40 số tháng 11/2020 Lần 1 : Dàn 40 em ( từ 01-04/11) Nhận 18 N3 Lần 2 : Dàn 40 em ( từ 04-07/11) Nhận 21 N1 Lần 3 : Dàn 40...

  22/11/20 lúc 22:59
 12. huhongtube đã thích bài viết của CuongPhong1234 trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 4 THÁNG 11/2020 Lần 1: Dàn 40s (01-04/11) Nhận 61 N2 Lần 2: Dàn 36s (03-06/11) Nhận 21 N2 Lần 3: Dàn 36s...

  22/11/20 lúc 22:59
 13. huhongtube đã thích bài viết của Mr_Linh_1992 trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  Chăn Dàn Đề 40s Khung 4 Ngày T11 Lần 1: DÀN 40 số (từ 1/11==>4/11-2020) nhận 18 N3 Lần 2: DÀN 40 số (từ 4/11==>7/11-2020) nhận 25 N2 Lần...

  22/11/20 lúc 22:59
 14. huhongtube đã thích bài viết của quedau1981 trong chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  update [ATTACH]

  de khung 4.png 22/11/20 lúc 22:59
 15. huhongtube đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K3N T11 LẦN 1: Chăn Cặp 73,93 từ 01-03. Nhận 73&93 N1 LẦN 2: Chăn Cặp 18,81 từ 02-04. Nhận 18&81 N2 LẦN 3: Chăn Cặp...

  22/11/20 lúc 22:54