quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Hankyung's Recent Activity

 1. Hankyung đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 25/11/2020 CHỐT THEO PHẦN BÙ 3 CHẠM Cham 0: 21/32 nguoi khong chon. Cham 1: 22/32 nguoi khong chon. Cham 2: 20/32 nguoi khong chon....

  25/11/20 lúc 17:21
 2. Hankyung đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 25/11/2020 CHỐT THEO PHẦN BÙ 4 CHẠM Cham 0: 17/32 nguoi khong chon. Cham 1: 19/32 nguoi khong chon. Cham 2: 19/32 nguoi khong chon....

  25/11/20 lúc 17:20
 3. Hankyung đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 25/11/2020 CHỐT THEO PHẦN BÙ 6 CHẠM Cham 0: 13/32 nguoi khong chon. Cham 1: 9/32 nguoi khong chon. Cham 2: 11/32 nguoi khong chon....

  25/11/20 lúc 17:20
 4. Hankyung đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 25/11/2020 CHỐT THEO PHẦN BÙ 7 CHẠM Cham 0: 9/32 nguoi khong chon. Cham 1: 7/32 nguoi khong chon. Cham 2: 7/32 nguoi khong chon....

  25/11/20 lúc 17:20
 5. Hankyung đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề CHỐT SỐ THEO PHẦN BÙ 7, 6, 5, 4, 3 CHẠM.

  NGÀY 25/11/2020 CHỐT THEO PHẦN BÙ 8 CHẠM Cham 0: 5/32 nguoi khong chon. Cham 1: 4/32 nguoi khong chon. Cham 2: 5/32 nguoi khong chon....

  25/11/20 lúc 17:19
 6. Hankyung đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 25/11/2020 CHỐT THEO 2 CHẠM Cham 0: 7/32 nguoi chon. Cham 1: 6/32 nguoi chon. Cham 2: 9/32 nguoi chon. Cham 3: 7/32 nguoi chon....

  25/11/20 lúc 17:12
 7. Hankyung đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 25/11/2020 CHỐT THEO 3 CHẠM Cham 0: 11/32 nguoi chon. Cham 1: 10/32 nguoi chon. Cham 2: 12/32 nguoi chon. Cham 3: 7/32 nguoi chon....

  25/11/20 lúc 17:10
 8. Hankyung đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 25/11/2020 CHỐT THEO 4 CHẠM Cham 0: 15/32 nguoi chon. Cham 1: 13/32 nguoi chon. Cham 2: 13/32 nguoi chon. Cham 3: 7/32 nguoi chon....

  25/11/20 lúc 17:10
 9. Hankyung đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 25/11/2020 CHỐT THEO 5 CHẠM Cham 0: 18/32 nguoi chon. Cham 1: 20/32 nguoi chon. Cham 2: 16/32 nguoi chon. Cham 3: 9/32 nguoi chon....

  25/11/20 lúc 17:10
 10. Hankyung đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 25/11/2020 CHỐT THEO 6 CHẠM Cham 0: 19/32 nguoi chon. Cham 1: 23/32 nguoi chon. Cham 2: 21/32 nguoi chon. Cham 3: 13/32 nguoi chon....

  25/11/20 lúc 17:10
 11. Hankyung đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 25/11/2020 CHỐT THEO 7 CHẠM Cham 0: 23/32 nguoi chon. Cham 1: 25/32 nguoi chon. Cham 2: 25/32 nguoi chon. Cham 3: 19/32 nguoi chon....

  25/11/20 lúc 17:09
 12. Hankyung đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM.

  Ngày 25/11/2020 CHỐT THEO 8 CHẠM Cham 0: 27/32 nguoi chon. Cham 1: 28/32 nguoi chon. Cham 2: 27/32 nguoi chon. Cham 3: 22/32 nguoi chon....

  25/11/20 lúc 17:09
 13. Hankyung đã trả lời vào chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ.

  Có lẽ là lên trễ ...

  25/11/20 lúc 16:43
 14. Hankyung đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề Mức Chạm&Tổng - Bù Chạm&Tổng.

  Ngày 25/11/2020 Bù 2 Chạm&Tổng Muc 13/32. Co 1 so: 22, Muc 14/32. Co 0 so: Muc 15/32. Co 0 so: Muc 16/32. Co 1 so: 66, Muc 17/32. Co 2...

  25/11/20 lúc 13:30
 15. Hankyung đã thích bài viết của SotRet trong chủ đề Mức Chạm&Tổng - Bù Chạm&Tổng.

  Ngày 25/11/2020 Bù 3 Chạm&Tổng Muc 11/32. Co 2 so: 22,66, Muc 12/32. Co 0 so: Muc 13/32. Co 1 so: 55, Muc 14/32. Co 3 so: 11,44,88, Muc...

  25/11/20 lúc 13:30