quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

cuongls1102's Recent Activity

 1. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K3N THÁNG 11 /2020 LẦN 1 : CHĂN: 38,83 (TỪ 01/11 -> 03/11 ) => nhận 38,83 N1 LẦN 2 : CHĂN: 38,83 (TỪ 02/11 -> 04/11...

  27/11/20 lúc 17:21
 2. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ.

  XSMB ngày 27/11/2020 8 chạm: 12346789 7 chạm: 1234678 6 chạm: 123478 5 chạm: 23478 4 chạm: 2478 3 chạm: 248 2 chạm: 28 Trúng mức...

  27/11/20 lúc 00:26
 3. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ.

  XSMB ngày 26/11/2020 8 chạm: 12356789 7 chạm: 1235689 6 chạm: 123568 5 chạm: 23568 4 chạm: 2356 3 chạm: 356 2 chạm: 56 Trúng mức...

  25/11/20 lúc 23:53
 4. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020 LẦN 1:=> nhận 18 N 3 LẦN 2:=> Miss LẦN 3:=> nhận 16 N 2 LẦN 4:=> nhận 87 N 1 LẦN 5:=> nhận...

  25/11/20 lúc 19:31
 5. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K3N THÁNG 11 /2020 LẦN 1 : CHĂN: 38,83 (TỪ 01/11 -> 03/11 ) => nhận 38,83 N1 LẦN 2 : CHĂN: 38,83 (TỪ 02/11 -> 04/11...

  25/11/20 lúc 19:27
 6. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI BTL K5N THÁNG 11/2020 LẦN 1: CHĂN 83 K5N (TỪ 01/11 ->05/11)=>nhận 83 N1 LẦN 2: CHĂN 83 K5N (TỪ 02/11 ->06/11)=>nhận 83 N1 LẦN...

  25/11/20 lúc 18:57
 7. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ.

  XSMB ngày 25/11/2020 8 chạm: 12356789 7 chạm: 1235689 6 chạm: 123568 5 chạm: 23568 4 chạm: 2356 3 chạm: 356 2 chạm: 36 Trúng mức...

  25/11/20 lúc 00:33
 8. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ.

  XSMB ngày 24/11/2020 8 chạm: 12346789 7 chạm: 1234689 6 chạm: 123468 5 chạm: 12368 4 chạm: 1238 3 chạm: 238 2 chạm: 23 Trúng mức...

  24/11/20 lúc 07:06
 9. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI BTL K5N THÁNG 11/2020 LẦN 1: CHĂN 83 K5N (TỪ 01/11 ->05/11)=>nhận 83 N1 LẦN 2: CHĂN 83 K5N (TỪ 02/11 ->06/11)=>nhận 83 N1 LẦN...

  23/11/20 lúc 00:33
 10. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề TOPIC KHU CHĂN NUÔI K3N THÁNG 11/2020.

  CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K3N THÁNG 11 /2020 LẦN 1 : CHĂN: 38,83 (TỪ 01/11 -> 03/11 ) => nhận 38,83 N1 LẦN 2 : CHĂN: 38,83 (TỪ 02/11 -> 04/11...

  23/11/20 lúc 00:29
 11. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ.

  XSMB ngày 23/11/2020 8 chạm: 12345689 7 chạm: 1235689 6 chạm: 125689 5 chạm: 15689 4 chạm: 5689 3 chạm: 568 2 chạm: 56 Trúng mức...

  23/11/20 lúc 00:25
 12. cuongls1102 đã trả lời vào chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020.

  CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 11/2020 LẦN 1:=> nhận 18 N 3 LẦN 2:=> Miss LẦN 3:=> nhận 16 N 2 LẦN 4:=> nhận 87 N 1 LẦN 5:=> nhận...

  21/11/20