quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

concuabien0920's Recent Activity

 1. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 4.

  01/04 9x8x7x6x5x4x3x 02/04 9x8x7x6x5x4x3x 03/04 9x8x7x6x5x4x3x 04/04 9x8x7x6x5x 05/04 9X8X7X6X5X4X3X 06/04 9X8X7X6X5X4X3X 07/04 9X8X...

  10/4/21 lúc 18:52
 2. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 4.

  tổng hợp rồi lấy giữa chắc là ổn nhỉ

  10/4/21 lúc 18:47
 3. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 4/2021.

  Ngày 01/4/2021 ăn 93 Ngày 02/4/2021 ăn 95 Ngày 03/4/2021 ăn 10 Ngày 04/4/2921 ăn 78 Ngày 05/4/2021 ăn 00 Ngày 06/4/2021 ăn 59 Ngày...

  10/4/21 lúc 08:27
 4. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 4.

  01/04 9x8x7x6x5x4x3x 02/04 9x8x7x6x5x4x3x 03/04 9x8x7x6x5x4x3x 04/04 9x8x7x6x5x 05/04 9X8X7X6X5X4X3X 06/04 9X8X7X6X5X4X3X 07/04 9X8X...

  9/4/21 lúc 19:11
 5. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề EVENT CHUNG SỨC THÁNG 04..

  Ngày 10/4/2021 Chạm: 789012 Tổng kết: WWWW.L.WWWW (7 chạm mà nghe khó quá trời)

  9/4/21 lúc 18:51
 6. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 4/2021.

  Ngày 01/4/2021 ăn 93 Ngày 02/4/2021 ăn 95 Ngày 03/4/2021 ăn 10 Ngày 04/4/2921 ăn 78 Ngày 05/4/2021 ăn 00 Ngày 06/4/2021 ăn 59 Ngày...

  8/4/21 lúc 19:21
 7. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 4.

  01/04 9x8x7x6x5x4x3x 02/04 9x8x7x6x5x4x3x 03/04 9x8x7x6x5x4x3x 04/04 9x8x7x6x5x 05/04 9X8X7X6X5X4X3X 06/04 9X8X7X6X5X4X3X 07/04 9X8X...

  8/4/21 lúc 19:17
 8. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề EVENT CHUNG SỨC THÁNG 04..

  Ngày 09/4/2021 Chạm: 890123 Tổng kết: WWWW.L.WWW (7 chạm mà nghe khó quá trời)

  8/4/21 lúc 19:00
 9. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề EVENT CHUNG SỨC THÁNG 04..

  có khi chốt dàn 8x hoặc 7x dễ hơn Ngày 08/4/2021 Chạm: 234567 Tổng kết: WWWW.L.WW (7 chạm mà nghe khó quá trời)

  7/4/21 lúc 20:06
 10. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 4/2021.

  Ngày 01/4/2021 ăn 93 Ngày 02/4/2021 ăn 95 Ngày 03/4/2021 ăn 10 Ngày 04/4/2921 ăn 78 Ngày 05/4/2021 ăn 00 Ngày 06/4/2021 ăn 59 Ngày...

  7/4/21 lúc 19:05
 11. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 4.

  01/04 9x8x7x6x5x4x3x 02/04 9x8x7x6x5x4x3x 03/04 9x8x7x6x5x4x3x 04/04 9x8x7x6x5x 05/04 9X8X7X6X5X4X3X 06/04 9X8X7X6X5X4X3X 06/04 9X8X...

  7/4/21 lúc 19:01
 12. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề EVENT CHUNG SỨC THÁNG 04..

  Ngày 07/4/2021 Chạm: 9012345 Tổng kết: WWWW.L.W (7 chạm mà nghe khó quá trời)

  6/4/21 lúc 18:54
 13. concuabien0920 đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 4/2021.

  Ngày 07/4 (50) số PP Đ.Đ.T 01,04,06,09,10,11,13,14,15,16, 18,19,29,31,33,34,36,38,39,40, 41,43,45,46,48,51,54,56,59,60,...

  6/4/21 lúc 18:50