quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Bonsai6868's Recent Activity

 1. Bonsai6868 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN XSMB NGÀY 03/12/2020.

  Dữ liệu lấy từ các dàn radoom của mod @haydoiday 1/12 xịt 2/12 nhân 17số 3/12 6 5 số...

  3/12/20 lúc 14:18
 2. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 5 ngày 03/12/2020 Dan 89 so. Thang neu it nhat 22/34 Win 01,02,03,04,05,06,08,09,10,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,...

  3/12/20 lúc 11:45
 3. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 4 ngày 03/12/2020 Dan 84 so. Thang neu it nhat 19/34 Win 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...

  3/12/20 lúc 11:44
 4. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 1 ngày 03/12/2020 Dan 88 so. Thang neu 26/40 Win. 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11, 14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,...

  3/12/20 lúc 11:39
 5. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 2 ngày 03/12/2020 Dan 89 so. Thang neu 23/30 Win. 00,01,02,03,04,05,07,08,09,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...

  3/12/20 lúc 11:39
 6. Bonsai6868 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN XSMB NGÀY 02/12/2020.

  Dữ liệu lấy từ các dàn radoom của mod @haydoiday 1/12 xịt 2/12 6 4 số...

  2/12/20 lúc 16:14
 7. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 5 ngày 02/12/2020 Dan 89 so. Thang neu it nhat 22/34 Win 01,02,03,04,05,06,07,09,10,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...

  2/12/20 lúc 12:10
 8. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 4 ngày 02/12/2020 Dan 83 so. Thang neu it nhat 19/34 Win 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,...

  2/12/20 lúc 12:10
 9. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 2 ngày 02/12/2020 Dan 94 so. Thang neu 22/30 Win. 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,...

  2/12/20 lúc 12:09
 10. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 1 ngày 02/12/2020 Dan 94 so. Thang neu 25/40 Win. 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,...

  2/12/20 lúc 12:09
 11. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ.

  Hiện tại đã hơn 11h nhưng không đủ 32 thành viên, rất mong một số bạn tự tin với 8 chạm của mình chốt Lần 2 để bù cho người thiếu,......

  1/12/20 lúc 19:11
 12. Bonsai6868 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN XSMB NGÀY 01/12/2020.

  Dữ liệu lấy từ các dàn radoom của mod @haydoiday 1/12 6 0 số...

  1/12/20 lúc 13:20
 13. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 5 ngày 01/12/2020 Dan 80 so. Thang neu it nhat 22/34 Win 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,...

  1/12/20 lúc 12:48
 14. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 4 ngày 01/12/2020 Dan 86 so. Thang neu it nhat 19/34 Win 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,...

  1/12/20 lúc 12:48
 15. Bonsai6868 đã thích bài viết của HayDoiDay123 trong chủ đề Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3.

  RD Loại 3 ngày 01/12/2020 Dan 86 so. Thang neu it nhat 14/34 Win 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,...

  1/12/20 lúc 12:47