quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

anhducy's Recent Activity

 1. anhducy đã trả lời vào chủ đề Mở bát Thứ Hai 25/05/2020.

  Mở bát 25/05/2020 Bộ số lô thường: 25,41,42,71 Bộ số đề (đặc biệt): 04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74,48,84,49,94,44 Bình luận:...

  24/5/20 lúc 20:33
 2. anhducy đã trả lời vào chủ đề Mở bát Chủ Nhật 24/05/2020.

  Mở bát 24/05/2020 Bộ số lô thường: 19,86,89,99 Bộ số đề (đặc biệt): 40,04,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74,48,84,49,94,44 Bình luận:...

  23/5/20 lúc 21:18
 3. anhducy đã trả lời vào chủ đề Mở bát Thứ Bảy 23/05/2020.

  Mở bát 23/05/2020 Bộ số lô thường: 63,79,85,94 Bộ số đề (đặc biệt): 04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74,48,84,49,94,44 Bình luận:...

  23/5/20 lúc 16:07
 4. anhducy đã trả lời vào chủ đề Mở bát Thứ Sáu 22/05/2020.

  Mở bát 22/05/2020 Bộ số lô thường: 12,37,42,43 Bộ số đề (đặc biệt): 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,89,98,88 Bình luận:...

  21/5/20 lúc 19:39
 5. anhducy đã trả lời vào chủ đề Mở bát Thứ Ba 19/05/2020.

  Mở bát 19/05/2020 Bộ số lô thường: 72,80,85,93 Bộ số đề (đặc biệt): 09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Bình luận:...

  18/5/20