quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2020-03-31 11:06:37
  01
  5000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2020-03-31 11:06:37
  62
  5000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2020-03-31 11:06:37
  10
  5000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2020-03-31 01:32:02
  36
  1000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2020-03-31 01:32:02
  69
  1000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2020-03-31 01:32:02
  84
  1000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 7. 2020-03-31 01:32:02
  48
  1000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 8. 2020-03-30 23:42:53
  21
  4000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 9. 2020-03-30 23:42:53
  12
  4000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 10. 2020-03-30 23:41:56
  86
  5000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2020-03-30 23:41:56
  68
  5000
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 12. 2020-03-30 20:09:34
  59
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 13. 2020-03-30 20:09:34
  12
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 14. 2020-03-30 20:09:34
  09
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 15. 2020-03-30 20:09:34
  49
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 16. 2020-03-30 20:09:34
  54
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2020-03-30 20:09:34
  90
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2020-03-30 20:09:34
  45
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 19. 2020-03-30 20:09:34
  95
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 20. 2020-03-30 20:09:34
  21
  2
  2020-03-31
  Lô thường
  Chưa trả thưởng