quảng cáo kqxs full 2

Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2019-09-15 17:55:13
  77
  2500
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2019-09-15 17:55:13
  31
  2500
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2019-09-15 17:55:13
  85
  2500
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2019-09-15 17:47:01
  53
  2
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2019-09-15 17:47:01
  21
  2
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2019-09-15 17:46:44
  76
  40
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 7. 2019-09-15 17:44:15
  53,96
  2
  2019-09-15
  Xiên 2
  Chưa trả thưởng
 8. 2019-09-15 17:44:02
  53
  2
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 9. 2019-09-15 17:43:51
  88
  3
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 10. 2019-09-15 17:43:51
  21
  3
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2019-09-15 17:43:51
  26
  3
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 12. 2019-09-15 17:43:33
  53
  5
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 13. 2019-09-15 17:43:33
  96
  5
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 14. 2019-09-15 17:43:18
  22
  10
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 15. 2019-09-15 17:36:07
  13
  2
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 16. 2019-09-15 17:36:07
  31
  2
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2019-09-15 17:23:00
  01
  59022
  2019-09-15
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2019-09-15 17:22:31
  50
  1000
  2019-09-15
  Đề
  Chưa trả thưởng
 19. 2019-09-15 17:22:31
  55
  1000
  2019-09-15
  Đề
  Chưa trả thưởng
 20. 2019-09-15 17:22:31
  59
  1000
  2019-09-15
  Đề
  Chưa trả thưởng