quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2020-02-24 17:48:35
  61
  1000
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2020-02-24 17:29:52
  64
  10
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2020-02-24 17:29:52
  75
  10
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2020-02-24 17:29:52
  60
  10
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2020-02-24 17:19:01
  77
  114
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2020-02-24 17:07:28
  87,55,49
  50
  2020-02-24
  Xiên 3
  Chưa trả thưởng
 7. 2020-02-24 17:07:02
  82,55,49
  50
  2020-02-24
  Xiên 3
  Chưa trả thưởng
 8. 2020-02-24 17:06:28
  87,50,94
  50
  2020-02-24
  Xiên 3
  Chưa trả thưởng
 9. 2020-02-24 17:06:25
  37
  200
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 10. 2020-02-24 17:06:19
  37
  200
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2020-02-24 17:05:58
  82,50,94
  50
  2020-02-24
  Xiên 3
  Chưa trả thưởng
 12. 2020-02-24 17:05:50
  37
  200
  2020-02-24
  Đề
  Chưa trả thưởng
 13. 2020-02-24 17:05:13
  82
  50
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 14. 2020-02-24 17:05:13
  37
  50
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 15. 2020-02-24 16:59:32
  94
  500
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 16. 2020-02-24 16:59:32
  49
  500
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2020-02-24 16:52:30
  82
  25000
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2020-02-24 16:52:10
  86
  50
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 19. 2020-02-24 16:52:10
  68
  50
  2020-02-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 20. 2020-02-24 16:52:08
  61
  500
  2020-02-24
  Đề
  Chưa trả thưởng