quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

Lịch sử đặt cược

Ngày ↓
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2020-05-27 13:00:07
  79
  10000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2020-05-27 13:00:07
  97
  10000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2020-05-27 12:58:46
  36
  2000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2020-05-27 12:58:46
  66
  2000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2020-05-27 12:58:46
  11
  2000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2020-05-27 12:58:46
  63
  2000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 7. 2020-05-27 12:58:46
  42
  2000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 8. 2020-05-27 12:58:46
  24
  2000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 9. 2020-05-27 12:57:51
  18
  5000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 10. 2020-05-27 12:57:51
  81
  5000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2020-05-27 11:01:12
  18
  10
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 12. 2020-05-27 11:01:12
  81
  10
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 13. 2020-05-27 08:03:38
  41
  100
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 14. 2020-05-27 08:03:38
  14
  100
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 15. 2020-05-26 19:15:05
  05,70
  170
  2020-05-27
  Xiên 2
  Chưa trả thưởng
 16. 2020-05-26 19:09:09
  09
  4000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2020-05-26 19:09:09
  14
  4000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2020-05-26 19:09:09
  90
  4000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 19. 2020-05-26 19:09:09
  41
  4000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 20. 2020-05-26 19:09:09
  11
  4000
  2020-05-27
  Lô thường
  Chưa trả thưởng