Hãy đăng ký thành viên để trao đổi, giao lưu số học.

Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2018-03-23 09:19:43
  39
  54
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2018-03-23 09:19:43
  49
  54
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2018-03-23 08:46:46
  89
  10
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2018-03-23 08:46:46
  42
  10
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2018-03-23 08:46:46
  14
  10
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2018-03-23 08:46:46
  16
  10
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 7. 2018-03-23 08:46:46
  52
  10
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 8. 2018-03-23 08:46:46
  60
  10
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 9. 2018-03-23 08:46:29
  31
  10
  2018-03-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 10. 2018-03-23 08:46:29
  18
  10
  2018-03-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 11. 2018-03-23 08:46:29
  78
  10
  2018-03-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 12. 2018-03-23 08:46:29
  53
  10
  2018-03-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 13. 2018-03-23 08:46:29
  43
  10
  2018-03-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 14. 2018-03-23 06:44:29
  16
  100
  2018-03-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 15. 2018-03-23 06:44:29
  61
  100
  2018-03-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 16. 2018-03-23 06:44:14
  61
  100
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2018-03-23 06:44:13
  16
  100
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2018-03-23 05:24:48
  17
  5000
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 19. 2018-03-23 01:45:20
  10
  10000
  2018-03-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 20. 2018-03-23 01:04:46
  62,89,92
  500
  2018-03-23
  Xiên 3
  Chưa trả thưởng