quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2020-07-12 13:15:05
  41
  9
  2020-07-12
  Đề
  Chưa trả thưởng
 2. 2020-07-12 12:55:29
  83
  50
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2020-07-12 12:48:16
  30
  20
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2020-07-12 12:48:16
  81
  20
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2020-07-12 11:05:42
  81
  100
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2020-07-12 11:05:42
  28
  100
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 7. 2020-07-12 09:32:44
  37,20,14,08
  56
  2020-07-12
  Xiên 4
  Chưa trả thưởng
 8. 2020-07-12 01:43:56
  29,92
  100
  2020-07-12
  Xiên 2
  Chưa trả thưởng
 9. 2020-07-12 01:43:14
  65
  100
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 10. 2020-07-12 01:43:14
  92
  100
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2020-07-12 01:43:14
  29
  100
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 12. 2020-07-11 22:30:35
  18
  2
  2020-07-12
  Đề
  Chưa trả thưởng
 13. 2020-07-11 22:30:35
  89
  2
  2020-07-12
  Đề
  Chưa trả thưởng
 14. 2020-07-11 22:30:35
  15
  2
  2020-07-12
  Đề
  Chưa trả thưởng
 15. 2020-07-11 22:29:31
  08
  2
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 16. 2020-07-11 22:29:31
  99
  2
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2020-07-11 22:29:31
  02
  2
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2020-07-11 22:29:31
  20
  2
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 19. 2020-07-11 22:29:31
  21
  2
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 20. 2020-07-11 22:29:31
  51
  2
  2020-07-12
  Lô thường
  Chưa trả thưởng