quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2021-04-23 00:48:44
  38
  1000
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2021-04-23 00:48:44
  14
  1000
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2021-04-23 00:48:44
  83
  1000
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2021-04-23 00:48:44
  41
  1000
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 5. 2021-04-23 00:33:37
  78
  5
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 6. 2021-04-22 23:37:24
  95
  45
  2021-04-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 7. 2021-04-22 23:37:24
  52
  45
  2021-04-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 8. 2021-04-22 23:37:24
  25
  45
  2021-04-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 9. 2021-04-22 23:37:24
  59
  45
  2021-04-23
  Đề
  Chưa trả thưởng
 10. 2021-04-22 23:36:17
  08
  50
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2021-04-22 23:36:17
  80
  50
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 12. 2021-04-22 23:36:17
  56
  50
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 13. 2021-04-22 23:36:17
  65
  50
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 14. 2021-04-22 23:28:49
  03,18
  1000
  2021-04-23
  Xiên 2
  Chưa trả thưởng
 15. 2021-04-22 23:28:23
  18,44,03
  500
  2021-04-23
  Xiên 3
  Chưa trả thưởng
 16. 2021-04-22 23:28:04
  44,03
  500
  2021-04-23
  Xiên 2
  Chưa trả thưởng
 17. 2021-04-22 23:27:48
  18,44
  500
  2021-04-23
  Xiên 2
  Chưa trả thưởng
 18. 2021-04-22 23:27:24
  61
  2500
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 19. 2021-04-22 23:27:24
  03
  2500
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 20. 2021-04-22 23:27:24
  44
  2500
  2021-04-23
  Lô thường
  Chưa trả thưởng