DIỄN ĐÀN ĐANG BẢO TRÌ, CÁC BẠN QUAY LẠI SAU 30 PHÚT